Logo WijDeventer

Wijkanalyses 2022

Elke 2 jaar maken de wijkmanagers een wijkanalyse van elke wijk en de dorpen op basis van data van Kennis en Verkenning. Daarnaast wordt die data verrijkt met inbreng van bijvoorbeeld het wijkteam/dorpenplatform en functionarissen uit de wijk.

Deze analyse geeft een kijk op de wijk, waarmee de wijkmanagers graag het gesprek voeren met inwoners, wijkteam-/dorpenplatform-leden, functionarissen en organisaties in de wijk om tot speerpunten voor de komende twee jaar te komen.
De wijkanalyses zijn dit jaar voor het eerst uniformer van opzet dan voorgaande versies. Daarnaast is er dit jaar ook gebruik gemaakt van data op buurtniveau. De wijkanalyses van 10 wijken zijn op dit moment klaar en die van Deventer Buiten volgt later. De wijkanalyses zijn hieronder te downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de wijkanalyse? Neem dan contact op met de wijkmanager van de betreffende wijk of dorp.