Logo WijDeventer

Subsidie van WijDeventer

Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat een sporttoernooi organiseren? Iets om de saamhorigheid in de buurt te versterken? Of hebt u een leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen?

WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten. Het is per wijk of gebied trouwens verschillend hoe het wijkteam of dorpenplatform omgaat met aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkmanager van uw wijk/gebied.

 

Snelle acties

Heeft u een leuk idee voor een activiteit in uw straat, buurt of dorp? Wilt u die samen met andere bewoners organiseren en heeft u daar snel een plannetje voor? Dan kunt u een bijdrage aanvragen bij WijDeventer zodat het ook echt een snelle actie wordt. Er zijn al vele snelle acties gehonoreerd met een kleine bijdrage uit het wijkbudget, zoals: bloembollen planten met de kinderen, een seniorenmiddag met een presentatie van hoe was het vroeger, veegmateriaal voor schoonmaakacties, jongerenevenement op het plein of een huttenbouwfeest op een braakliggend terrein. Misschien kunt u het al aan de voorbeelden zien maar het zijn acties bedacht dóór bewoners vóór bewoners, jong en oud die een bijdrage leveren aan het nog prettiger samen wonen in de buurt. Onderstaand de voorwaarden op een rijtje waar u rekening mee moet houden, mocht u een aanvraag in willen dienen.

 

Buurtfeesten

WijDeventer ondersteunt buurtfeesten door bij te dragen in de kosten. Een bijdrage, waarmee de activiteit net iets extra’s krijgt. De spreekwoordelijke kers op te taart. Per wijk of gebied is het verschillend hoe het wijkteam of dorpenplatform omgaat met aanvragen. De maximale bijdrage voor een buurtfeest varieert per wijk. Het dorpenplatform subsidieert bijvoorbeeld maximaal € 100 per buurtfeest en de wijkteams van Borgele/Platvoet, Zandweerd, Voorstad, Rivierenwijk, Colmschate Zuid, Colmschate Noord en de Vijfhoek houden een maximum bedrag van € 250 aan. Voor alle wijken geldt, dat er geen bijdrage wordt verleend in de kosten van consumpties (eten, drinken, snoep), benodigdheden rondom eten en drinken (bijvoorbeeld barbecues), attenties en cadeautjes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkmanager van uw wijk/gebied.

Bij een straatfeest of barbecue in de buurt moet u een "melding klein evenement" doen. Doe dit minimaal 7 dagen voor het evenement via: https://www.deventer.nl/kleinevenement. U krijgt dan binnen 5 werkdagen reactie via e-mail. Tijdens het feest moet u deze e-mail kunnen tonen bij controle. Wilt u de straat afzetten? Geef het aan in de melding. De gemeente regelt dat dan voor u. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.

 

Nog even de voorwaarden op een rijtje

  1. Subsidies uit het wijkbudget worden alleen verleend aan bewonersgroepen en bewonersorganisaties.
  2. De aanvraag moet minimaal 14 dagen van tevoren ingediend worden met een begroting en activiteitenplan.
  3. In de aanvraag moet worden vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in betrokken straat, buurt of wijk.
  4. Er wordt geen bijdrage verleend in kosten voor gezamenlijke uitjes.
  5. In de publiciteit over de activiteit moet de bijdrage uit het wijkbudget worden vermeld (bijvoorbeeld in de Stadskrant, het Deventer Dagblad, de Kabelkrant).
  6. De gemeente kan de activiteit vermelden in haar publiciteit over WijDeventer (bijvoorbeeld Stedendriehoek, wijkkrant, gemeentelijke website).
  7. Over “snelle acties” tot € 1.000 (in Deventer Buiten tot € 500) wordt binnen 10 werkdagen beslist.
  8. Over een aanvraag boven de € 1.000 (in Deventer Buiten boven de € 500) adviseert het wijkteam/dorpenplatform in de eerstvolgende vergadering.
  9. Er kan een financieel verslag en/of verslag van de activiteit worden gevraagd.

Bij het invullen van het aanvraagformulier kunnen de wijkmanager of de opbouwwerker helpen.

 

Formulieren

Bij de gemeente Deventer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

Aanvraag WijDeventer subsidie