Logo WijDeventer

Colmschate-Noord

Op deze WijDeventer-Colmschate-Noord pagina informeren wij u over activiteiten (van bewoners) in Oostrik, Blauwenoord ,Groot Douwel en Klein Douwel die zorgen voor verbetering van de leefbaarheid, het stimuleren van sociale contacten en het organiseren van informele hulp.

Initiatieven komen samen in Oostrikpark

Op woensdag 14 juni was in het Oostrikpark de jaarlijkse buitenspeeldag. Dit jaar zat het met het weer gelukkig wel mee. Vorig jaar mochten de kinderen namelijk tussen de hoosbuien door spelen.

Lees meer

Koffie inloop Zwaluwenburg elke maandagmiddag 

Woont u in Colmschate Noord of omgeving en heeft u zin om samen koffie of thee te drinken? Dat kan sinds 1 mei!

Lees meer

Jeu-de-boules in het Gooikerspark

Een paar vrijwilligers en bewoners van Groot- en Klein Douwel vroegen zich af of het mogelijk is om een jeu-de-boules baan aan te leggen in de boomgaard in het Gooikerspark.

Lees meer

Music55 (Vijfhoek/Colmschate Noord) weer gestart

Niet in het Verbindingscentrum De5Hoek (want daar is een verbouwing), maar voor 2 maanden mogen ze gebruik maken van 2 zalen bij P.W. Janssen.

Lees meer

Buurtfeest aan de Roerdomp in Colmschate Noord

Waar de meeste mensen bij een buurtfeest denken aan een zonnige zomeravond, dacht een nieuwe bewoner van de Roerdomp aan een eindejaarsbuurtfeest.

Lees meer

Geslaagde opening skatebaan Blauwenoord

Dinsdagmiddag 18 oktober was het een mooie opening van de opgeknapte skatebaan aan de N348 in Blauwenoord. Een leuke skateworkshop, een fijn zonnetje, de Mobiele OntmoetingsPlek van het jongerenwer...

Lees meer

Wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek op stap

Op 6 juli is het wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek samen met enkele raadsleden op stap gegaan om een aantal initiatieven in de wijk te bezoeken.

Lees meer

Wijkteam zet zwerfvuilophalers Colmschate Noord en Vijfhoek in het zonnetje

Op 10 mei zijn in het Verbindingscentrum Vijfhoek meer dan 20 zwerfvuilophalers uit Colmschate Noord en de Vijfhoek in het zonnetje gezet.

Lees meer

Wilgentenen vlechten in Groot Douwel

Op zaterdag 19 maart hebben een aantal bewoners uit Groot Douwel (Colmschate Noord) het speel-en picknickveld aan de Groenling-Kievit, achter de Vlaamse Gaai, opgeknapt.

Lees meer

Pandje 221 breidt activiteiten uit

Pandje 221, aan de Gildenburg 221, is de gezellige huiskamer van en voor bewoners in het Oostrik. Els is een van de mensen die het Pandje 221 runt.

Lees meer

Skatebaan Blauwenoord blijft

Afgelopen week is duidelijk geworden dat de skatebaan in Blauwenoord kan blijven. Het gaat om het opknappen van deze baan aan het Vliegend Hert die eigenlijk zou verdwijnen na de aanleg van de nieu...

Lees meer

Colmschate Noord nodigt provincie uit

Afgelopen weken zijn in Colmschate Noord twee bijeenkomsten georganiseerd door 2 mensen van de provincie Overijssel waarbij bewoners ideeën aan konden dragen voor de groene inrichting van het parkj...

Lees meer

Inloopspreekuur wijkprofessionals bij Verbindingscentrum De 5Hoek

Op maandag in de oneven weken houden de professionals van Colmschate Noord/Vijfhoek inloopspreekuur.

Lees meer

Wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek bezoekt initiatieven

Dinsdag 6 juli heeft het wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek een aantal initiatieven bezocht die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd of nu nog in uitvoering zijn.

Lees meer

Zelfwerkzaamheid in Oostrikpark

Deze maand zijn in het Oostrikpark de werkzaamheden aan het verbeteren van het park begonnen.

Lees meer

Werkzaamheden Doornenburgplein van start

Aan de Doornenburg (stationszijde) ligt een verlaagd pleintje. Tot voor kort was dat vooral asfalt met in het midden een bak en aan de zijkanten enkele speeltoestellen.

Lees meer

Jongeren leggen pumptrack aan

Een vijftal jongeren (Thijs, Marin, Jetze, Job en Luuk) hebben het initiatief genomen om een tijdelijke pumptrack aan te leggen op het terrein aan de Holterweg.

Lees meer

Buurtboomgaard In het Gooikerspark

Sinds 2019 ontfermen een aantal vrijwilligers van het hondenspeelveld in het Gooikerspark zich over de naastgelegen boomgaard met diverse oudhollandse appel en perenrassen.

Lees meer

Prachtig graffitiproject in het Oostrik uitgevoerd

Als je vanaf station Colmschate naar het Oostrik kijkt, zie je het direct: de 2 elektriciteitshuisjes zijn voorzien van prachtige afbeeldingen. Ongeveer 15 jongeren uit Colmschate hebben met wat hu...

Lees meer

Nestkastjes boomgaard Gooikerspark goed bewoond

Vorig jaar heeft de actieve werkgroep hondenspeelveld en boomgaard Gooikerspark ook het onderhoud van de boomgaard onder haar hoede genomen.

Lees meer

Buurtgenoot zingt voor bewoners en personeel van P.W. Janssen

Woensdagmiddag heeft Michel Groenink 2 optredens gedaan bij P.W. Janssen in Colmschate. Eén optreden aan de voorzijde en één in de binnentuin. Beide optredens waren een spontane steun in de rug van...

Lees meer

VVE-leden Oostrik wisselen kennis uit

Op maandag 9 maart hebben ruim 35 mensen van verschillende Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) uit het Oostrik met elkaar gesproken over het reilen en zeilen van hun VVE.

Lees meer

Initiatievenavond Colmschate Noord druk bezocht

De bewonersavond rond bestaande en nieuwe initiatieven op maandag 3 februari was drukbezocht. Meer dan 100 mensen kwamen naar het Titus Brandsmahuis.

Lees meer

Uitbreiding activiteiten Pandje 221

Het “Pandje 221” aan de Gildenburg 221 is een klein buurthuis in het Oostrik. Hier komen 50-plussers graag samen voor bijvoorbeeld yoga op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur of creatief bezig ...

Lees meer