Logo WijDeventer

VVE-leden Oostrik wisselen kennis uit

Op maandag 9 maart hebben ruim 35 mensen van verschillende Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) uit het Oostrik met elkaar gesproken over het reilen en zeilen van hun VVE.

Een VVE zorgt ervoor dat het gezamenlijke bezit van alle leden goed wordt onderhouden en dat er ook voldoende kennis en geld is om dat te doen. De aanleiding voor deze avond was een onderzoek dat vorig jaar is gedaan door buurtmaker Marijn Roze onder 20 VVE’s in het Oostrik. Hij interviewde daarvoor bestuursleden uit deze VVE’s. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat er veel vragen leven bij de besturen van de VVE’s over wat ze moeten doen en waarmee ze te maken krijgen als bestuur.

Vervolg

Deze avond was een eerste stap waarbij duidelijk de wens uitgesproken werd om met elkaar verder te gaan, kennis en informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en ook andere deskundigen te vragen om te helpen. Een aantal VVE’s gaf aan alles goed op orde te hebben, anderen hebben te maken met allerlei knelpunten rond beheer en onderhoud van hun woningen. Een aantal leden van verschillende VVE’s gaan binnenkort met elkaar bespreken welke volgende stappen ze met elkaar kunnen zetten.