Logo WijDeventer

Bewoners gaan op de Westelijke IJsseloever ‘passen’

Gemeente Deventer heeft daar op 1 september haar vertrouwen in uitgesproken.

Een aantal actieve burgers van De Worp, verenigd in Stichting WIJD (Westelijke IJsseloever Deventer), voelt zich betrokken bij de ontwikkelingen op de Westelijke IJsseloever. Ze hebben daarom de gemeente uitgedaagd om hen de kans te geven daarover mee te denken en met de gemeente samen te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het groenbeheer (maaien gras, planten van bloemen), huisregels (afval, hondenpoep opruimen), verkeer- en parkeerbeleid (veiligheid verkeer) en evenementen in het park.

Het burgerinitiatief gaat onder andere over het Worpplantsoen, de strandjes langs de IJssel, het Stadsland, de Bolwerksplas en natuurgebied De Ossenwaard. De bewoners willen invloed hebben op wat er allemaal gebeurt in dit gebied. Dat betekent niet dat ze alle nieuwe initiatieven willen tegenhouden. Wel zal er kritisch worden gekeken naar plannen en activiteiten waardoor het gebied zijn huidige charme verliest. Een charme die mede bepaald wordt door rust, natuur en ruimte. WIJD is dus niet tegen (nieuwe) activiteiten, maar streeft naar een balans tussen rust en reuring.

WIJD wil samenwerken met alle betrokkenen en alle belangrijke voorstellen zo goed mogelijk voorleggen aan belanghebbenden. Dit zijn de gebruikers, zoals de bewoners van de Hoven, maar ook bijvoorbeeld de ondernemers in het gebied of gebiedseigenaars als Stichting IJssellandschap.

Om hun vertrouwen in het WIJD-initiatief te bevestigen en samen met WIJD de beste manier te ontwikkelen waarop alles vorm kan krijgen, hebben twee bestuursleden van stichting WIJD en wethouder Thomas Walder namens de gemeente op 1 september hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst voor de komende twee jaar. Het doel van deze overeenkomst is om te komen tot participatie van Stichting WIJD op de Westelijke IJsseloever. 

Renate Sluiseman (r.sluiseman@deventer.nl) en Esther Lagendijk (e.lagendijk@deventer.nl) zijn accountmanagers vanuit de gemeente voor WIJD. Heb je vragen of wil je iets delen over ontwikkelingen in het gebied waar WIJD actief is, laat het hun weten! 

Kijk voor meer informatie op de website