Logo WijDeventer

Zandweerd

Hier vindt u meer informatie over bewonersactiviteiten, het wijkteam en functionarissen die werkzaam zijn in de wijk Zandweerd (Noorderplein e.o., Zwolseweg e.o., Lange Zandstraat e.o., Zandweerd-Zuid, Zandweerd-Noord en de Schrijversbuurt)

Zandweerd

Op deze WijDeventer- Zandweerd pagina informeren wij u over activiteiten (van bewoners) in Noorderplein, Zwolseweg, Lange Zandstraat, Zandweerd- Zuid, Zandweerd-Noord en Schrijversbuurt die zorgen voor verbetering van de leefbaarheid, het stimuleren van sociale contacten en het organiseren van informele hulp.

Lees meer

Zandweerd: wie werken er?

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de functionarissen die werkzaam zijn in de Zandweerd:

Lees meer

Zandweerd: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Zandweerd kiezen bewoners er voor om de ene keer met en de andere keer zonder functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen.

Lees meer