Logo Wij Deventer

Zandweerd: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Zandweerd kiezen bewoners er voor om de ene keer met en de andere keer zonder functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen.

Samenstelling wijkteamvergadering Zandweerd

 • bewoners uit de verschillende buurten van Zandweerd
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal zes jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Zandweerd

 • Els Bakker
 • Nico Biesbrouck
 • Anneke Bron
 • Nelly van den Anker
 • José van Nieuwpoort
 • Ankie Lorkeers

Vergaderschema 2023

 • maandag 23 januari, 19.30 uur: wijkteam plus
 • maandag 6 maart, 19.30 uur
 • maandag 1 mei, 19.30 uur: wijkteam plus
 • maandag 12 juni, 19.30 uur
 • maandag 17 juli (17.00 uur: fietstocht langs initiatieven) 
 • maandag 4 september, 19.30 uur
 • maandag 16 oktober, 19.30 uur: wijkteam plus
 • maandag 18 december, 19.30 uur: kerstborrel

Met 'wijkteam plus' wordt bedoeld een wijkteamvergadering waarbij de functionarissen en wijkcontactraadsleden aanwezig zijn. De vergaderlocatie kunt u vinden in de kalender op deze website.