Logo WijDeventer

Zandweerd: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Zandweerd kiezen bewoners er voor om de ene keer met en de andere keer zonder functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen.

Samenstelling wijkteamvergadering Zandweerd

 • bewoners uit de verschillende buurten van Zandweerd
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal zes jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Zandweerd

 • José van Nieuwpoort
 • Martijn Weisbeek
 • Aysegul Aptekin-Simsek
 • Geraldine Waanders
 • Zoë van Zee

Vergaderschema 2024

 • maandag 29 januari, 19.30 uur: wijkteam plus
 • maandag 11 maart, 19.30 uur
 • maandag 22 april, 19.30 uur: wijkteam plus
 • maandag 24 juni, 19.30 uur
 • maandag 15 juli (17.00 uur: fietstocht langs initiatieven) 
 • maandag 26 augustus, 19.30 uur
 • maandag 7 oktober, 19.30 uur: wijkteam plus
 • maandag 18 november, 19.30 uur: kerstborrel

Met 'wijkteam plus' wordt bedoeld een wijkteamvergadering waarbij de functionarissen en wijkcontactraadsleden aanwezig zijn. De vergaderlocatie kunt u vinden in de kalender op deze website.