Logo WijDeventer

De WijDeventer werkwijze ook nu (of juist nu)

Ons dagelijks leven ziet er in deze tijden heel anders uit. Iedereen probeert op zijn of haar manier een bijdrage te leveren om de Corona crisis tot een goed einde te brengen.

Sommige mensen zijn daardoor extreem druk met hun werk terwijl voor anderen het gebruikelijke werk is weggevallen en er allerlei andere zorgen en uitdagingen op hun pad komen.

De werkwijze

In Deventer kennen we al sinds 1992 de WijDeventer werkwijze (voorheen de Wijkaanpak). Een werkwijze waarbij iedere bewoner het initiatief kan nemen om met buurtgenoten iets op te pakken waardoor het leven in de straat, buurt of wijk fijner, beter, mooier, veiliger, leuker kan worden. Het kan dan gaan om een activiteit, een fysieke verbetering of een burendienst die je aanpakt. Juist in deze tijd komen er in straten en buurten veel kleine en grotere initiatieven los om het met elkaar goed te houden in de straat. Zowel jong als oud. Dat is prachtig.

Een idee?

Mocht u ook een initiatief in uw straat of buurt willen nemen (natuurlijk binnen de Corona richtlijnen zoals die door de overheid worden aangegeven) en u denkt daarbij wat ondersteuning (bijvoorbeeld deskundigheid of financiën) nodig te hebben, dan kunt u de wijkmanager in uw wijk via de telefoon of e-mail daarover benaderen.

De wijkmanagers

Wijkmanager Binnenstad/de Hoven: Esther Lagendijk

Wijkmanager Borgele/Platvoet en Keizerslanden: Robert Saris

Wijkmanager Colmschate Noord/Vijfhoek: Joris Hendriks

Wijkmanager Colmschate Zuid: Sanne ten Zijthof (per 1-4-2020)

Wijkmanager Deventer Buiten: Johannes Vermeulen

Wijkmanager Rivierenwijk: Carolien Harkema

Wijkmanager Voorstad: Merel Arink

Wijkmanager Zandweerd: Karin Sluiter