Logo WijDeventer

Buurtpreventies in verschillende buurten in de wijk

Wat willen ze bereiken? De wijk veiliger maken.

Stand van zaken

Met het opstarten van een WhatsApp buurtpreventie hebben meerdere bewoners uit de wijk het initiatief genomen om de wijk nog veiliger te maken.