Colmschate-Zuid: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Colmschate Zuid kiezen bewoners er voor om voor de pauze in aanwezigheid van functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen en na de pauze zonder.

Samenstelling wijkteam Colmschate Zuid

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Colmschate Zuid
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam Colmschate Zuid

 • Dick Oort, Lammersweg 12
 • Alphons Oosterwegel, Stationsweg 8B
 • Johan Franke, Marga Klompéstraat 7
 • Peter van der Meer, Eikvaren 13
 • Chrétienne Fitsch, Aletta Jacobsstraat 9

Vergaderschema 2021

 • maandag 15 februari
 • maandag 15 maart
 • maandag 19 april
 • maandag 31 mei
 • maandag 28 juni (fietstocht vanaf 18.00 uur)
 • maandag 6 september
 • maandag 4 oktober
 • maandag 8 november
 • dinsdag 14 december (jaarafsluiting samen met wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek en jongerenwijkteam)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de agenda op deze website.