Colmschate-Zuid: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Colmschate Zuid kiezen bewoners er voor om voor de pauze in aanwezigheid van functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen en na de pauze zonder.

Samenstelling wijkteam Colmschate Zuid

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Colmschate Zuid
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reĆ«le afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam Colmschate Zuid

 • Dick Oort, Lammersweg 12
 • Alphons Oosterwegel, Stationsweg 8B
 • Johan Franke, Paalakker 2
 • Peter van der Meer, Eikvaren 13
 • Marian Kamphuis, Bereklauw 9

Vergaderschema 2019

 • maandag 11 februari
 • maandag 18 maart (vergadering is geannuleerd)
 • maandag 15 april
 • maandag 27 mei
 • vrijdag 28 juni (excursie/fietstocht vanaf 16.00 uur)
 • maandag 16 september
 • maandag 14 oktober
 • maandag 18 november
 • dinsdag 10 december (jaarafsluiting samen met wijkteam Colmschate Noord/Vijfhoek en jongerenwijkteam)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de agenda op deze website.