Logo WijDeventer

Bijeenkomst ‘De taal van de hond’ op de Platvoet

Een mooi aantal belangstellende buurtbewoners heeft op woensdag 26 februari de bijeenkomst ‘Wat weet je van de hond?’ bijgewoond bij Sportschool Akdeniz op de Platvoet.

Hondenpoepbeleid

Na opening door Monica Linssen gaf Bram Damen van Cambio een toelichting op het hondenpoepbeleid in Deventer. In het kort: als er veel meldingen komen over hondenpoepoverlast in een bepaald gebied, gaat team Toezicht er voor een langere periode handhaven. Op een grote kaart van Borgele-Platvoet was aangegeven waar de afvalbakken staan, waar de losloopgebieden zijn en uit welke gebieden de afgelopen periode de meeste meldingen zijn binnengekomen.

Posters

Ook werden de posters, gemaakt door kinderen van de Borgloschool, gepresenteerd. Deze posters zijn te verkrijgen bij Cambio of het sociaal team (in buurthuis De Schalm).

De taal van de hond

Na een korte pauze heeft Fieke Offringa (hondenschool FO) uitgelegd hoe je de taal van de hond kunt herkennen en hoe je ermee om kunt gaan. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Een stuk wijzer over het gedrag van onze trouwe viervoeters ging iedereen naar huis.

Deze avond werd georganiseerd door de Bewonersgroep Borgele-Platvoet in samenwerking met WijDeventer en de Deventer Schoon Familie.