Voorstad: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Voorstad kiezen bewoners er voor om de ene keer met en de andere keer zonder functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen.

Samenstelling wijkteam Voorstad

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Voorstad
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal zes jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Voorstad

 • Regina Becherer, Schipbeekstraat 10
 • Hennie Meutstege, Hoge Rij 163
 • Joyce Noordergraaf, Vriezenbeltstraat 8
 • Annemarieke Klarenbeek, Eendrachtstraat 1
 • Agnes Jongeling, Burg. van Suchtelenstraat 3
 • Karel Rietman, Rozengaarderweg 35
 • Marcel van Hak, Veenweg 47

Vergaderschema 2022

 • dinsdag 1 februari
 • dinsdag 22 maart: wijkteam plus
 • dinsdag 24 mei
 • donderdag 30 juni: fietstocht, start 17.00 uur / wijkteam plus
 • dinsdag 20 september
 • dinsdag 29 november: wijkteam plus

Met 'wijkteam plus' wordt bedoeld een wijkteamvergadering waarbij de functionarissen en de wijkcontactraadsleden aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen om 19:30 uur (tenzij anders vermeld). De vergaderlocatie kunt u vinden in de kalender op deze website.