Logo WijDeventer

Voorstad: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Voorstad kiezen bewoners er voor om de ene keer met en de andere keer zonder functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen.

Samenstelling wijkteamvergadering Voorstad

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Voorstad
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal zes jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Voorstad

 • Nienke Boom
 • Hennie Meutstege
 • Agnes Jongeling
 • Marcel van Hak
 • Ande van Eemeren 
 • Fransien van Wijhe 

Vergaderschema 2024

 • dinsdag 23 januari
 • dinsdag 12 maart: wijkteam plus
 • dinsdag 14 mei
 • donderdag 4 juli: fietstocht, start 17.00 uur / wijkteam plus
 • dinsdag 17 september
 • dinsdag 26 november: wijkteam plus

Met 'wijkteam plus' wordt bedoeld een wijkteamvergadering waarbij de functionarissen en de wijkcontactraadsleden aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen om 19:30 uur (tenzij anders vermeld). De vergaderlocatie kunt u vinden in de kalender op deze website.