Logo WijDeventer

Vraag en aanbod in Voorstad

In Voorstad dragen veel inwoners hun steentje bij. Tijdens de campagne 'Samen zijn WijDeventer' werd dat ook weer duidelijk. Naast diverse ideeën kwamen er ook reacties binnen van wijkbewoners die iets willen bijdragen.

Een paar voorbeelden: helpen bij klussen, helpen in de (moes)tuin, samen schilderen of tekenen, samen koken, helpen bij het schrijven van brieven of verslagen, een boodschap doen, een luisterend oor of samen een kopje koffie of thee drinken.

Hoe komt het aanbod bij de vraag?

In de loop van deze maand komt het aanbod te hangen in de communicatiekasten van Voorstad en op andere ontmoetingsplekken in de buurt. Het is straks voor iedereen dichtbij vindbaar.

Belangstelling?

Wil je van het aanbod gebruik maken? Neem contact op met opbouwwerker Fernand Toebes (mail f.toebes@rastergroep.nl of bel 06 28 78 03 76). Hij brengt je dan in contact met de bewoner die het aanbod heeft gedaan. Wil je zelf ook bijdragen? Meld het bij Fernand Toebes. Samen zijn WijDeventer.