Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Subsidie buurt- en straatfeesten in Voorstad

WijDeventer ondersteunt straat-/buurtfeesten door bij te dragen in de kosten. Een bijdrage uit het wijkbudget, waarmee de activiteit net iets extra’s krijgt. De spreekwoordelijke kers op de taart.

De afgelopen jaren is er meerdere keren bezuinigd op de wijkbudgetten. Daarom heeft het wijkteam Voorstad besloten om de bijdrage aan straat-/buurtfeesten bij te stellen. De bijdrage wordt met ingang van 2020 maximaal € 100. De WijDeventer subsidiebijdrage is niet bedoeld voor het bekostigen van consumpties (eten, drinken, snoep), attenties en cadeautjes.