Schalkhaar: dorpenplatform Deventer Buiten

In het dorpenplatform Deventer Buiten zijn alle dorpen vertegenwoordigd.

Samenstelling Dorpenplatform

 • bewoners uit alle dorpen, waarvan een aantal ook lid is van het plaatselijk belang. Dit waarborgt de continuïteit van de communicatie tussen WijDeventer en plaatselijk belang
 • wijkmanager, voorzitter
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • diverse functionarissen op ad hoc basis (o.a. politie, woningbouwvereniging)

Tijdens de vergaderingen van het Dorpenplatform hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen en wijkcontactraadsleden zijn adviserend.

Kernbegrippen

Het dorpenplatform:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van Deventer Buiten, met deelnemers uit alle dorpen
 • bespreekt en stelt het dorpenprogramma vast
 • beslist over verdeling van het wijkbudget
 • geeft signalen uit de dorpen door
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

De bijeenkomsten van het dorpenplatform zijn openbaar.

Dorpenplatformleden

Karen Koot
IJssel de Schepperstraat 6
7435 PP Okkenbroek

Arnold Wichgers Schreur
Oosterhuisweg 7
7435 PG  Okkenbroek

Jasper Smid
Langs de Wetering 32
7431 EB Diepenveen

Hennie Peters
Burg. Arriënsweg 30
7431 BM  Diepenveen

Ans Heetebrij
Nassauplein 2
7437 XN  Bathmen

Marina Minken
Boersenk 4A
7437 PR  Bathmen

Rick Schoneveld
Oxersteeg 22
7428 MK  Deventer (Oxe)

Brigit Spoler
Midlijkerdijk 1a
7433 RP  Schalkhaar

Marline Bos
Avergoorsedijk 1
7433 RG  Schalkhaar

Judith Németh-Buter
Rondekamp 32
7433 SJ  Schalkhaar

Lilian Swartjes
Pastoorsdijk 4
7433 DK  Schalkhaar

Harry ter Beek
Bathmenseweg 43
7434 PX  Lettele

Hein Kieffer
Koerkampsweg 1
7434 KA  Lettele

Vergaderschema 2021

 • dinsdag 2 februari
 • dinsdag 23 maart
 • dinsdag 11 mei
 • donderdag 1 juli (vanaf 17.00 uur: excursie o.i.d.)
 • dinsdag 5 oktober
 • dinsdag 23 november

De vergaderingen van het dorpenplatform beginnen om 20.00 uur. De vergaderlocatie kunt u vinden in de kalender op deze website.