Logo Wij Deventer

Rivierenwijk: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. In Rivierenwijk kiezen bewoners er voor om voor de pauze in aanwezigheid van functionarissen en wijkcontactraadsleden te vergaderen en na de pauze zonder.

Samenstelling wijkteam Rivierenwijk

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Rivierenwijk
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam Rivierenwijk

 • Bert van Beek
 • Florens Brachel
 • Bianca van Dalen
 • Jopie Koster
 • Dick Mennes
 • Majorie Stegeman

Vergaderschema 2022

 • Wordt geplaatst zodra deze bekend is.

Met 'wijkteam plus' wordt bedoeld een wijkteamvergadering waarbij de functionarissen en wijkcontactraadsleden aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De vergaderlocaties kunt u vinden in de kalender op deze website.