Logo WijDeventer

Okkenbroek: dorpenplatform Deventer Buiten

In het dorpenplatform Deventer Buiten zijn alle dorpen vertegenwoordigd.

Samenstelling Dorpenplatformvergadering

 • bewoners uit alle dorpen, waarvan een aantal ook lid is van het plaatselijk belang. Dit waarborgt de continuïteit van de communicatie tussen WijDeventer en plaatselijk belang
 • wijkmanager, voorzitter
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • diverse functionarissen op ad hoc basis (o.a. politie, woningbouwvereniging)

Tijdens de vergaderingen van het Dorpenplatform hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen en wijkcontactraadsleden zijn adviserend.

Kernbegrippen

Het dorpenplatform:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van Deventer Buiten, met deelnemers uit alle dorpen
 • bespreekt en stelt het dorpenprogramma vast
 • beslist over verdeling van het wijkbudget
 • geeft signalen uit de dorpen door
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

De bijeenkomsten van het dorpenplatform zijn openbaar.

Dorpenplatformleden

Sander Soeteman
Muldersweg 1
7435 PN  Okkenbroek

Jasper Smid
Langs de Wetering 32
7431 EB  Diepenveen

Hennie Peters
Burg. Arriënsweg 30
7431 BM  Diepenveen

Ans Heetebrij
Nassauplein 2
7437 XN  Bathmen

Mariena Minken
Boersenk 4A
7437 PR  Bathmen

Jantina Oplaat
Oude Holterdijk 8
7437 SR  Bathmen

Rick Schoneveld
Oxersteeg 22
7428 MK Deventer (Oxe)

Brigit Spoler
Midlijkerdijk 1a
7433 RP  Schalkhaar

Marlinde Bos
Avergoorsedijk 1
7433 RG  Schalkhaar

Judith Németh-Buter
Rondekamp 32
7433 SJ Schalkhaar

Lilian Swartjes
Pastoorsdijk 4
7433 DK  Schalkhaar

Hein Kieffer
Koerkampsweg 1
7434 KA  Lettele

Arjuna Huis in 't Veld
Doldermansweg 1
7434 RD  Lettele

Vergaderschema 2024

 • dinsdag 30 januari
 • dinsdag 26 maart
 • dinsdag 21 mei
 • donderdag 2 juli (vanaf 17.00 uur: excursie o.i.d.)
 • dinsdag 15 oktober
 • dinsdag 26 november

De vergaderingen van het dorpenplatform beginnen om 20.00 uur. De vergaderlocatie kunt u vinden in de kalender op deze website.