Keizerslanden: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling.

Samenstelling wijkteam Keizerslanden

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Keizerslanden
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Keizerslanden

 • Maaike Visscher, Tuindorp
 • Stefan Keizer, Ludgeruskwartier (aspirant)
 • Willem Lommerts, Rollekatekwartier
 • Hermien Put Oranjekwartier
 • Lesley Nieukoop, Oranjekwartier
 • Marianne Kloosterboer, Tuindorp

Planning wijkteambijeenkomsten 2019

Dit jaar gaat het wijkteam aan de slag met de 4 thema’s die spelen in de wijk Keizerslanden. Voor elk thema gaat het wijkteam, samen met bewoners uit de wijk die ook affiniteit hebben met het thema, een ‘thema activiteit’ organiseren. Dit kan in verschillende vormen: fietstocht, workshop, feestje of  debat. Als het maar plezier geeft door samen dingen te doen en zichtbaar wordt wat er al is. Het is een aanzet voor bewoners om met elkaar activiteiten, voorzieningen of veranderingen voor elkaar te krijgen op sociaal, maatschappelijk en fysiek gebied. Net even het verschil maken. Voor elk thema maken we met elkaar een WijDeventerkrant.

Thema: Werk, inkomen en financiën

Voorbereiding: week 4, donderdag 24 januari
Themabijeenkomst: donderdag 4 april van 18.00 tot 21.00 uur bij Cambio aan de Meiboomstraat.

Thema: Sociale samenhang en fysieke inrichting en beheer

Voorbereiding: week 15, donderdag 11 april
Themabijeenkomst: zondag 23 juni van 12.00 tot 15.30 uur bij Cambio aan de Meiboomstraat

Thema: Samen opgroeien in de wijk

Voorbereiding: week 26, donderdag 27 juni
Themabijeenkomst: zaterdag 5 oktober van 13.30 tot 16.00 uur bij Kei 13

Thema: Gezondheid en eenzaamheid

Voorbereiding: week 42, donderdag 17 oktober
Themabijeenkomst: week 48, 25 t/m 30 november

Eindejaarsbijeenkomst themateam: week 50, donderdag 12 december