Keizerslanden: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling.

Samenstelling wijkteam Keizerslanden

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Keizerslanden
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Keizerslanden

 • Maaike Visscher, Tuindorp
 • Stefan Keizer, Ludgeruskwartier (aspirant)
 • Willem Lommerts, Rollekatekwartier
 • Hermien Put Oranjekwartier
 • Lesley Nieukoop, Oranjekwartier
 • Marianne Kloosterboer, Tuindorp

Planning wijkteamvergaderingen 2021

 • woensdag 10 maart
Het wijkteam van Keizerslanden bepaalt tijdens de vergadering de datum van de volgende bijeenkomst.