Logo WijDeventer

Keizerslanden: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling.

Samenstelling wijkteamvergadering Keizerslanden

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Keizerslanden
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Keizerslanden

 • Alaeddin Akkus, Oranjekwartier
 • Lotti Baumann, Rollecatekwartier
 • Nuran Florissen, Oranjekwartier
 • Lidwien Vermeulen, Landsherenkwartier

Vergaderschema 2024

 • dinsdag 39 januari
 • dinsdag 5 maart
 • dinsdag 23 april
 • dinsdag 4juni
 • dinsdag 2 juli (eventueel fietstocht door de wijk)
 • dinsdag 10 september
 • dinsdag 22 oktober
 • dinsdag 10 december

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de kalender op deze website.