Diepenveen: dorpenplatform Deventer Buiten

In het dorpenplatform Deventer Buiten zijn alle dorpen vertegenwoordigd.

Samenstelling Dorpenplatform

 • bewoners uit alle dorpen, waarvan een aantal ook lid is van het plaatselijk belang. Dit waarborgt de continuïteit van de communicatie tussen WijDeventer en plaatselijk belang
 • wijkmanager, voorzitter
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • diverse functionarissen op ad hoc basis (o.a. politie, woningbouwvereniging)

Tijdens de vergaderingen van het Dorpenplatform hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen en wijkcontactraadsleden zijn adviserend.

Kernbegrippen

Het dorpenplatform:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van Deventer Buiten, met deelnemers uit alle dorpen
 • bespreekt en stelt het dorpenprogramma vast
 • beslist over verdeling van het wijkbudget
 • geeft signalen uit de dorpen door
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

De bijeenkomsten van het dorpenplatform zijn openbaar.

Dorpenplatformleden

Karen Koot
IJssel de Schepperstraat 6
7435 PP  Okkenbroek

Arnold Wichgers Schreur
Oosterhuisweg 7
7435 PG  Okkenbroek

Jasper Smid
Langs de Wetering 32
7431 EB  Diepenveen

Francis Nieuwenhuis-Koens
Avergoorsedijk 11
7433 RG  Schalkhaar

Hennie Peters
Burg. Arriënsweg 30
7431 BM  Diepenveen

Geke Pinkert
Braakmansteeg 6a
7437 PV  Bathmen

Fons Smit
Vegerinkskamp 35
7437 GB  Bathmen

Rick Schoneveld
Oxersteeg 22
7428 MK  Deventer (Oxe)

Brigit Spoler
Midlijkerdijk 1a
7433 RP  Schalkhaar

Judith Németh-Buter
Rondekamp 32
7433 SJ Schalkhaar

Harry ter Beek
Bathmenseweg 43
7434 PX  Lettele

Heleen Daggenvoorde
Kapelweide 14
7434 KA  Lettele

Vergaderschema 2020

 • donderdag 16 januari
 • donderdag 19 maart
 • donderdag 28 mei
 • donderdag 2 juli (vanaf 17.00 uur: excursie o.i.d.)
 • donderdag 10 september
 • donderdag 26 november

De vergaderingen van het dorpenplatform beginnen om 20.00 uur.