Diepenveen: dorpenplatform Deventer Buiten

In het dorpenplatform Deventer Buiten zijn alle dorpen vertegenwoordigd.

Samenstelling Dorpenplatform

 • bewoners uit alle dorpen, waarvan een aantal ook lid is van het plaatselijk belang. Dit waarborgt de continuïteit van de communicatie tussen WijDeventer en plaatselijk belang
 • wijkmanager, voorzitter
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • diverse functionarissen op ad hoc basis (o.a. politie, woningbouwvereniging)

Tijdens de vergaderingen van het Dorpenplatform hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen en wijkcontactraadsleden zijn adviserend.

Kernbegrippen

Het dorpenplatform:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van Deventer Buiten, met deelnemers uit alle dorpen
 • bespreekt en stelt het dorpenprogramma vast
 • beslist over verdeling van het wijkbudget
 • geeft signalen uit de dorpen door
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

De bijeenkomsten van het dorpenplatform zijn openbaar.

Dorpenplatformleden

Jannie Groeneveld
't Hoge Veld 1
7435 PS  Okkenbroek

Suzan van Leent
Wetermansweg 12a
7431 RD  Diepenveen

Francis Nieuwenhuis-Koens
Avergoorsedijk 11
7433 RG  Schalkhaar

Hennie Peters
Burg. Arriënsweg 30
7431 BM  Diepenveen

Geke Pinkert
Braakmansteeg 6a
7437 PV  Bathmen

Fons Smit
Vegerinkskamp 35
7437 GB  Bathmen

Rick Schoneveld
Oxe

Brigit Spoler
Midlijkerdijk 1a
7433 RP  Schalkhaar

Jorina Weenink
Mensinksdijkje 10
7433 AN  Schalkhaar

Ursela Zandbelt
Henk Obdeijnstraat 6
7434 SL Lettele

Heleen Daggenvoorde
Lettele

Vergaderschema 2019

 • donderdag 24 januari
 • donderdag 21 maart
 • donderdag 16 mei
 • donderdag 4 juli (vanaf 17.00 uur: excursie o.i.d.)
 • donderdag 19 september
 • donderdag 14 november

De vergaderingen van het dorpenplatform beginnen om 20.00 uur.