Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

De Hoven: wijkteam

Elk wijkteam kies voor zijn eigen samenstelling. De wijkteamleden van Binnenstad en de Hoven hebben er voor gekozen om samen te vergaderen.

Samenstelling wijkteam Binnenstad en de Hoven

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Binnenstad en de Hoven
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker/sociaal team
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reĆ«le afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget (pdf, 190KB)
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal zes jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van de Binnenstad en de Hoven

Vergaderschema 2020

 • dinsdag 11 februari
 • dinsdag 17 maart (vergadering is afgezegd)
 • dinsdag 14 april
 • dinsdag 12 mei
 • dinsdag 16 juni, 18.30 uur: fietstocht of excursie
 • dinsdag 8 september
 • dinsdag 6 oktober
 • dinsdag 10 november
 • dinsdag 8 december

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de kalender op deze website.