Colmschate-Vijfhoek: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. De wijkteamleden van de Vijfhoek en Colmschate Noord hebben er voor gekozen om samen te vergaderen.

Samenstelling wijkteam de Vijfhoek en Colmschate Noord

 • bewoners, uit de verschillende buurten van de Vijfhoek en Colmschate Noord
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd.

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

De verslagen van de wijkteamvergaderingen (vanaf 2018) kunt u online lezen.

Bewoners uit het wijkteam van de Vijfhoek en Colmschate Noord

 • Edwin van der Strate
 • Rinie Assen
 • Lesley Jeffrey
 • Jan Schukkink
 • Jesse Willems
 • Steve van Zee

Vergaderschema 2022

 • dinsdag 25 januari
 • dinsdag 8 maart
 • dinsdag 12 april
 • dinsdag 17 mei
 • dinsdag 5 juli (vanaf 19.00 uur: fietstocht langs initiatieven)
 • dinsdag 6 september
 • dinsdag 11 oktober
 • dinsdag 15 november
 • dinsdag 13 december (jaarafsluiting samen met wijkteam Colmschate Zuid en jongerenwijkteam)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de kalender op deze website.