Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Colmschate-Vijfhoek: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. De wijkteamleden van de Vijfhoek en Colmschate Noord hebben er voor gekozen om samen te vergaderen.

Samenstelling wijkteam de Vijfhoek en Colmschate Noord

 • bewoners, uit de verschillende buurten van de Vijfhoek en Colmschate Noord
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd.

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reĆ«le afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van de Vijfhoek en Colmschate Noord

 • Berdie Klein Geltink
 • Edwin van der Strate
 • Elianne Sinnebrink
 • Wil Lugtenberg
 • Rinie Assen
 • Lesley Jeffrey
 • Marc de Haan

Vergaderschema 2020

 • dinsdag 21 januari
 • dinsdag 3 maart
 • dinsdag 7 april
 • dinsdag 12 mei
 • dinsdag 16 juni
 • dinsdag 30 juni (vanaf 19.00 uur: fietstocht langs initiatieven)
 • dinsdag 1 september
 • dinsdag 6 oktober
 • dinsdag 10 november
 • dinsdag 8 december (jaarafsluiting samen met wijkteam Colmschate Zuid en jongerenwijkteam)

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de agenda op deze website.