Colmschate-Vijfhoek: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. De wijkteamleden van de Vijfhoek en Colmschate Noord hebben er voor gekozen om samen te vergaderen.

Samenstelling wijkteam de Vijfhoek en Colmschate Noord

 • bewoners, uit de verschillende buurten van de Vijfhoek en Colmschate Noord
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd.

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reĆ«le afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van de Vijfhoek en Colmschate Noord

 • Berdie Klein Geltink
 • Edwin van der Strate
 • Elianne Sinnebrink
 • Wil Lugtenberg
 • Rinie Assen
 • Lesley Jeffrey 

Vergaderschema 2019

 • dinsdag 29 januari
 • dinsdag 5 maart
 • dinsdag 9 april
 • dinsdag 14 mei
 • dinsdag 18 juni
 • dinsdag 2 juli (vanaf 19.00 uur: fietstocht langs initiatieven)
 • dinsdag 10 september
 • dinsdag 15 oktober
 • dinsdag 19 november 
 • dinsdag 10 december (jaarafsluiting samen met wijkteam Colmschate Zuid en jongerenwijkteam)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de agenda op deze website.