Logo WijDeventer

Buurt-AED Op den Haar heeft enorm draagvlak

Eind vorig jaar hebben 3 bewoners van Op den Haar het initiatief genomen om een AED in de buurt te realiseren. Omdat er in de Vijfhoek al eerder 2 buurt-AED’s waren gerealiseerd konden ze daar terecht voor goede tips over ‘hoe dit aan te pakken’.

Ze hebben de informatie en uitnodiging met hulp van een aantal andere buurtgenoten rondgebracht bij de 194 woningen van Op den Haar en een tijdje later ook weer persoonlijk opgehaald. Het enthousiasme voor dit idee was enorm. Uiteindelijk gaven 174 huishoudens aan graag mee te willen doen en de meesten van deze huishoudens wilden hier ook graag een eigen bijdrage voor betalen. Op deze manier kon er samen met een AED-subsidie van Philips een AED worden aangeschaft. Daarnaast was er ook geïnventariseerd hoeveel mensen in de buurt al een diploma hebben om te reanimeren. Daarvan wilden er 7 zich aanmelden om opgeroepen te kunnen worden in geval van nood. Nog eens 30 mensen gaven aan de cursus wel te willen gaan volgen. Eind december is de AED in gebruik genomen, hij hangt aan een woonhuis, centraal in de buurt. Kortom een geweldig resultaat, natuurlijk heeft het voor de initiatiefnemers flink wat tijd gekost, maar nu is er met medewerking van alle buurtgenoten een prachtige voorziening bijgekomen.