Logo WijDeventer

Rondleiding door Natuurparel Landje van Niets in de Vijfhoek in Coronatijd

Op 17 mei was het precies 1 jaar geleden dat Wijkwethouder Liesbeth Grijsen het Landje van Niets in de Vijfhoek heeft geopend. Er is al veel te zien en te beleven in en rondom het Landje!

Pasgeboren lammetjes, vlinders en libellen, zingende vogels en bloeiende bloemen. Op zaterdagmiddag 6 juni gaven de initiatiefnemers een rondleiding door het gebied voor omwonenden. In het zonnetje genoten de deelnemers, op gepaste afstand van elkaar, van de natuur in het gebied en van de verhalen daarover.

Lammetjes

In het gebied lopen nu zes ooien, die eind december of begin januari allemaal gedekt zijn door een ijverige ram. Tussen Hemelvaartsdag en dinsdag 2 juni zijn alle ooien bevallen van in totaal zeven lammetjes. Die dartelen nu met hun moeders rond in de wei tegenover de Willem Pijperstraat. Veel passerende wandelaars en fietsers staan even stil langs het landje om te genieten van de capriolen van de lammetjes.

Vlinders

In het Landje van Niets is in samenwerking met de Vlinderstichting een route uitgezet om systematisch de voorkomende vlinders te tellen. Er zijn al honderden exemplaren gezien, in totaal van 15 verschillende soorten. Naast algemene soorten zoals koolwitjes en atalanta’s zijn ook diverse minder algemene soorten gezien zoals boomblauwtjes, icarusblauwtje en bruin blauwtje. Dit zijn soorten die profiteren van zaken zoals langer gras, meer bloemen en een dicht struikgewas bij de houtwallen. Ook tijdens de rondleiding fladderden verschillende vlinders rond, zoals de kleurige Sint Jacobsvlinder en het Bont Zandoogje.

Zangvogels

De wandelaars zagen hoe vogels zoals spreeuwen, mussen, merels en mezen het Landje gebruiken als plek om voedsel te verzamelen. Ze pikken rupsen uit de bomen, zoeken vliegende insecten in de struiken, en halen wormen en andere bodemdieren uit de grond.  Eerder hebben vogelkenners tijdens enkele vroege ochtenden in mei gekeken welke vogelsoorten mogelijk in het gebied broeden. In totaal zijn meer dan dertig verschillende soorten vogels zingend waargenomen in het gebied. Dat is best bijzonder voor een gebied dat eigenlijk gewoon onderdeel uitmaakt van een woonwijk.

De vogels vinden er behalve voedsel ook genoeg plekken om te nestelen. Dicht struikgewas, hoge bomen, holtes in bomen en nestkastjes zorgen voor een verscheidenheid aan nestelmogelijkheden. Bijzondere waargenomen soorten zijn onder meer de gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, zwartkop en braamsluiper. Helemaal blij werden de bewoners onlangs toen een steenuiltje op klaarlichte dag neerstreek op een paaltje aan de rand van het Landje.

Onderhoud

Op zaterdagochtend 13 juni zijn de buurtbewoners aan de slag gegaan met onderhoud in het Landje. Ze gingen onder meer planten verwijderen rondom jonge groeiende bomen en struiken, afval verwijderen en opschietende braamstruikjes weghalen uit een slootoever. Af en toe is onderhoud nodig in het gebied zodat er zo veel mogelijk natuurlijke variatie in het gebied komt. Meer weten of meedoen? Stuur dan een mail.