Logo WijDeventer

Rondleiding door natuurparel Landje van Niets in de Vijfhoek

Op 17 mei was het precies 1 jaar geleden dat wijkwethouder Liesbeth Grijsen het Landje van Niets in de Vijfhoek heeft geopend. Er is al veel te zien en te beleven in en rondom het Landje! Pasgeboren lammetjes, vlinders en libellen, zingende vogels en bloeiende bloemen.

Op zaterdagmiddag 6 juni geven de initiatiefnemers aan belangstellenden een korte rondleiding door het gebied, uiteraard in overeenstemming met de corona-richtlijnen. Belangstellenden kunnen zich via de mail aanmelden.

Lammetjes

In het gebied lopen nu 6 ooien, die eind december of begin januari allemaal gedekt zijn door een ijverige ram. De eerste twee lammetjes zijn op Hemelvaartsdag geboren. Ze dartelen nu met hun moeder rond in de wei tegenover de Willem Pijperstraat. De andere 5 ooien volgen waarschijnlijk in de komende 2 weken, ieder met 1, 2 of misschien wel 3 lammetjes. Voorlopig blijven moeders en kinderen in het Landje. Als de begrazingsdruk in het voorste landje te hoog wordt, gaan de schapen weer naar het andere landje langs de Nieuwedijk.

Vlinders

In het Landje van Niets is in samenwerking met de Vlinderstichting een route uitgezet om systematisch de voorkomende vlinders te tellen. Er zijn al honderden exemplaren gezien, in totaal van 15 verschillende soorten. Naast algemene soorten zoals koolwitjes en atalanta’s zijn ook diverse minder algemene soorten gezien zoals boomblauwtjes, icarusblauwtje en bruin blauwtje. Er komen allerlei soorten vlinders voor die profiteren van een hogere en meer gevarieerde begroeiing, zoals landkaartje, bruin zandoogje en bont zandoogje. Ook worden diverse soorten libellen en waterjuffers gezien in het gebied.

Zangvogels

Tijdens enkele vroege ochtenden in mei is gekeken welke vogelsoorten mogelijk in het gebied broeden. In totaal zijn meer dan 30 verschillende soorten vogels zingend waargenomen in het gebied. Dat is best bijzonder voor een gebied dat eigenlijk gewoon onderdeel uitmaakt van een woonwijk.

De vogels maken graag gebruik van de bomenrijen en houtwallen rondom het landje, om te nestelen en om rupsen of ander voedsel te zoeken. Dicht struikgewas, hoge bomen, holtes in bomen en nestkastjes zorgen voor een verscheidenheid aan nestelmogelijkheden.

Ook schapenkeutels trekken insecten aan, en de schapenwol is geliefd als bekleding voor de nestjes. Bijzondere soorten zijn onder meer de gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, zwartkop en braamsluiper. Helemaal blij werden de bewoners onlangs toen een steenuiltje op klaarlichte dag neerstreek op een paaltje aan de rand van het Landje.

Rondleiding

Op zaterdagmiddag 6 juni verzorgen de actieve bewoners voor belangstellenden een korte rondleiding door het gebied. Uiteraard coronaproof, in kleine groepen en op ruime afstand van elkaar. Wilt u meedoen of hebt u andere vragen? Stuur een e-mail. Het Landje van Niets bevindt zich langs de Nieuwedijk en Vijfhoeksweg, tussen de Oerdijk en de Leonard Springerlaan.

Onderhoud

Als het broedseizoen voorbij is en de coronabeperkingen komen te vervallen, wil de bewonersgroep ook weer aan de slag met onderhoud van het gebied. Het gaat om zaken als afval verwijderen, snoeien van al te weelderige beplanting en dergelijke.