Logo WijDeventer

Colmschate-Noord: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. De wijkteamleden van Colmschate Noord en de Vijfhoek hebben er voor gekozen om samen te vergaderen.

Samenstelling wijkteamvergadering Colmschate Noord en de Vijfhoek

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Colmschate Noord en de Vijfhoek
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

De verslagen van de wijkteamvergaderingen (vanaf 2018) kunt u online lezen.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Colmschate Noord en de Vijfhoek

 • Edwin van der Strate
 • Rinie Assen
 • Lesley Jeffrey
 • Jan Schukkink
 • Jesse Willems
 • Steve van Zee

Vergaderschema 2024

 • dinsdag 9 januari
 • dinsdag 13 februari
 • dinsdag 19 maart
 • dinsdag 23 april
 • dinsdag 4 juni
 • dinsdag 9 juli (vanaf 19.00 uur: fietstocht langs initiatieven)
 • dinsdag 10 september
 • dinsdag 15 oktober
 • dinsdag 19 november
 • dinsdag 17 december (jaarafsluiting samen met wijkteam Colmschate Zuid en jongerenwijkteam)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de kalender op deze website.