Logo WijDeventer

Borgele en Platvoet: wijkteam

Elk wijkteam kies voor zijn eigen samenstelling.

Samenstelling wijkteamvergadering Borgele & Platvoet

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Borgele & Platvoet
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker/sociaal team
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken.

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van Borgele & Platvoet

 • José van de Leur, Platvoet
 • Marie Milain, Borgele
 • Ruurdje van Laar, Borgele