Binnenstad: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. De wijkteamleden van Binnenstad en de Hoven hebben er voor gekozen om samen te vergaderen.

Samenstelling wijkteam Binnenstad en de Hoven

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Binnenstad en de Hoven
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker/sociaal team
 • wijkwethouder
 • wijkcontactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget (pdf, 145 KB)
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van de binnenstad en de Hoven

 • Gerard Freijzer, Polstraat 69F4, gerardfreijzer@kpnmail.nl
 • Jesse Oosterloo, Langestraat 16, jesse.oosterloo@gmail.com
 • Hans en Liesbeth Groen, Achter de Muren Zandpoort 2A, hansgro@gmail.com
 • T. Wielens, Boreelplein 29, t.wielens@kpnmail.nl
 • Ali Witting, Kazernestraat 54, aliwitting@kpnmail.nl
 • Marion van Amelrooij, Papenstraat 24, marionvanamelrooij@gmail.com
 • Maarten Binnendijk, Pothoofd 208, maarten@binnendijk.com

Vergaderschema 2021

 • dinsdag 2 februari
 • dinsdag 9 maart
 • dinsdag 13 april
 • dinsdag 18 mei
 • dinsdag 29 juni, 18.30 uur: fietstocht of excursie
 • dinsdag 14 september
 • dinsdag 12 oktober
 • dinsdag 16 november
 • dinsdag 14 december

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de kalender op deze website.