Logo WijDeventer

Binnenstad: wijkteam

Elk wijkteam kiest voor zijn eigen samenstelling. De wijkteamleden van Binnenstad en de Hoven hebben er voor gekozen om samen te vergaderen.

Samenstelling wijkteamvergadering Binnenstad en de Hoven

 • bewoners, uit de verschillende buurten van Binnenstad en de Hoven
 • wijkmanager, voorzitter
 • opbouwwerker/sociaal team
 • wijkwethouder
 • contactraadsleden
 • indien nodig worden andere functionarissen uitgenodigd

Tijdens vergaderingen van het wijkteam hebben alleen de bewoners stemrecht. Functionarissen zijn adviserend.

Kernbegrippen Wijkteam

Het wijkteam:

 • is een discussie- en gespreksplatform
 • is een reële afspiegeling van de wijk met deelnemers uit alle buurten
 • adviseert over verdeling van het wijkbudget (pdf, 145 KB)
 • ondersteunt en enthousiasmeert waar nodig de taakgroepen
 • geeft signalen uit de buurt door
 • organiseert campagnes en acties om bewoners bij hun woonomgeving te betrekken

Deelnemers hebben maximaal 6 jaar zitting in het wijkteam. De wijkteambijeenkomsten zijn openbaar.

Bewoners uit het wijkteam van de binnenstad en de Hoven

 • Maarten Binnendijk, Knutteldorp, maarten@binnendijk.com
 • Marije Woertman, De Hoven, info@deleukstelunch.nl
 • Ali Witting, Raambuurt, aliwitting@kpnmail.nl

Vergaderschema 2024

 • dinsdag 16 januari
 • dinsdag 13 februari
 • dinsdag 19 maart
 • dinsdag 16 april
 • dinsdag 14 mei
 • dinsdag 11 juni
 • dinsdag 9 juli (fietstocht door de wijk)
 • dinsdag 17 september
 • dinsdag 22 oktober
 • dinsdag 26 november

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderlocaties kunt u vinden in de kalender op deze website.