Colmschate: Zuid aan Zet

Hoe ontwikkelt Colmschate-Zuid zich? Welke rol kunnen wijkbewoners zelf spelen bij de veranderingen? Op verschillende momenten gaan buurtbewoners en wijkpartijen hierover met elkaar in gesprek.

Bewoners van Colmschate-Zuid zijn tijdens de bewonersbijeenkomsten aan de slag gegaan met de toekomst van hun wijk.

Wijkagenda

Op verschillende werkavonden is een groep kritische en actieve bewoners met elkaar in discussie gegaan over de toekomst van hun wijk. Wat zijn interessante ontwikkelingen voor Colmschate-Zuid? Welke thema’s zijn het belangrijkst? Welke acties kunnen bewoners zelf ondernemen en waar zijn andere partijen voor nodig? Gezamenlijk hebben zij de Wijkagenda (pdf, 385 KB) voor Colmschate-Zuid geformuleerd.

Voortgang

Inmiddels is bij alle onderwerpen, behorende bij de 4 thema’s van de wijkagenda, een beoogd resultaat geformuleerd. De onderwerpen zijn op de ideeënmarkt van WijDeventer op 25 november 2013 onder de aandacht gebracht. Er worden denkers en doeners gezocht om met de onderwerpen aan de slag te gaan en ze concreet te maken.

Contact

Heeft u vragen over Zuid aan Zet? Neem dan contact op met Robert Saris, wijkmanager Colmschate-Zuid. Dat kan via telefoonnummer (0570) 695177 of 06 53773644 en via e-mail: ra.saris@deventer.nl.

Privacy

Op deze pagina kan de privacyverklaring van toepassing zijn. Gemeente Deventer vraagt in sommige gevallen om uw persoonsgegevens. Wilt u weten hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Lees dan de volledige privacyverklaring.