Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Resultaat enquête naar spooroverlast in Voorstad en Zandweerd

In maart 2019 heeft de werkgroep Deventer Spoort, samen met de gemeente Deventer, een enquête gehouden onder bewoners die ca. 200 meter van het spoor wonen in de wijken Zandweerd en Voorstad.

Belangrijke conclusies

De antwoorden op de vragen in de enquête zijn duidelijk: 71% van de ondervraagden ondervindt (soms) overlast. Dat is veel! Een deel van de ondervraagden ondervinden zelfs gezondheidsklachten. In dit verband worden met name stress gerelateerde klachten genoemd en een verstoorde nachtrust. Ook maken veel Deventer inwoners (51%) zich zeer veel tot extreme zorgen over het vervoer van giftige stoffen over het spoor.

Hoe nu verder?

In de maand juli gaat de werkgroep Deventer Spoort de resultaten van de enquête bespreken met de wethouders Rorink en Verhaar. De gemeente heeft nu al besloten het scherpe en schelle booggeluid te willen aanpakken. Het College van B en W heeft een brief naar het ministerie geschreven om in aanmerking te komen voor een proef om dat piekgeluid te verminderen. Dat is snelle actie.
De werkgroep blijft doorgaan met werken aan het verminderen van overlast en risico’s van het treinverkeer in Deventer. De werkgroep is te bereiken op de facebookpagina van Deventer Spoort of per mail (deventerspoort@gmail.com).