Nominatie Carla Slange van de Taalsalon voor Provinciale Taalheld

Op dinsdag 18 september ontving Carla Slange haar nominatie voor Provinciale Taalheld. Uit handen van Marlies Olthuis van de Stichting Lezen en Schrijven ontving Carla een prachtige medaille.

Carla werd genomineerd door Mieke de Lange van de Raster Groep voor haar tomeloze inzet en betrokkenheid bij de deelneemsters. De Taalsalon is een plek voor taal en ontmoeting. De groep bestaat uit vrouwen uit verschillende landen en voor allen geldt dat ze willen oefenen met de Nederlandse taal. Ze komen wekelijks bij elkaar. Er wordt gepraat, geluisterd en geoefend. De onderwerpen kunnen heel divers zijn, zoals informatie over Deventer, gezondheid, opvoeden, de actualiteit, enzovoort. De deelneemsters kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen.

Voor meer informatie over de Taalsalon kunt u contact met Carla opnemen via
06-12893082 of c.slange@kpnmail.nl