Nieuwe WijDeventer-krant voor Deventer Buiten In de dorpen is de WijDeventer-krant voor Deventer Buiten verspreid. In deze krant leest u meer over de mooie bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de dorpen vergroten. <p>Heeft u geen krant ontvangen en wilt u wel graag een exemplaar? Stuur dan een <a href="mailto: wijdeventer@deventer.nl" title="stuur een e-mail naar wijdeventer@deventer.nl">e-mail</a> met uw naam en adres naar WijDeventer. Dan ontvangt u alsnog een exemplaar. U kunt ook de <a href="https://wij.deventer.nl/wijdeventer-kranten/meer-informatie-over-wijdeventer/2019-01-wd-krant-deventer-buiten.pdf" title="download de krant van Deventer Buiten (682kB)">digitale versie</a> lezen.</p> <p> </p> 2019-02-19 08:45:00 +0100 2019-02-19 08:39:13 +0100 2019-02-19 08:39:13 +0100 Burenhulp initiatieven Deventer Buiten komen bij elkaar Dinsdagavond 9 mei kwamen in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen alle onderlinge hulp initiatieven in de dorpen in Deventer Buiten bij elkaar. En dat zijn er heel wat: Schalkhaar Helpt Elkaar, Bathmens Contact Team, Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen en het Vrijwilligers Knooppunt Lettele. <p>Allemaal initiatieven waar tal van vrijwilligers een helpende hand bieden aan dorpsgenoten. Voor elk dorp geldt dat de hulpdienst bereikbaar is via een vast telefoonnummer dat bemand wordt door vrijwilligers.</p> <h2>Veelgestelde vragen </h2> <p>Op de avond werden allerlei veel voorkomende vragen behandeld. Vraag je een kleine bijdrage of niet? Ieder dorp kiest hierin z’n eigen weg. In Diepenveen bestaat de mogelijkheid om in plaats van een eigen bijdrage iets anders terug te doen, zoals een traktatie voor de vrijwilligers. Ook werd gesproken over terugkerende vragen, zoals een vervoersvraag voor een vast tijdstip elke week, of hulp in de tuin wat ook een veelvoorkomende vraag is. Zijn dit vragen waarvoor een beroep op vrijwilligers gedaan kan worden of niet? De dorpen vonden het erg leuk ervaringen uit te wisselen. Voor herhaling vatbaar!</p> <h2>Foto </h2> <p>Op de foto staan de deelnemers van deze avond. Vlnr: (boven) Ineke van Kesteren, Hendrika Steenhuis, Fré Weulink, Hanneke Miedema, Hermien Brinkman, (onder) Emmy Ramaker, Geke Veldwachter, Marieke Kok en Mirjam Wichink.</p> 2017-05-22 10:30:00 +0200 2017-05-22 09:38:38 +0200 2017-05-22 09:38:38 +0200 Terugblik uit het dorpenplatform Het dorpenplatform vergaderde op donderdag 26 januari bij Braakhekke in Bathmen. Het was een leuke avond. <p>Er waren maar liefst 5 aanvragen van bewonersgroepen in de dorpen:</p> <p>• Buurtschapsborden bij de Pierkesmars in Bathmen<br />• Uitbreiding en onderhoud van het wandelnetwerk ‘Krange op de weg’ in Lettele<br />• Realisatie van parkeerplaatsen bij de begraafplaats in Okkenbroek<br />• Aanleg van de jeu de boules baan in Bathmen<br />• En de aanschaf van een geluidsinstallatie voor de Jongeren Organisatie Lettele.</p> <p>Alle aanvragen zijn door het dorpenplatform gehonoreerd. Een hoop activiteit in de dorpen en iedereen veel succes gewenst met de uitvoering!</p> 2017-02-06 09:45:00 +0100 2017-02-06 09:35:10 +0100 2017-02-06 10:02:56 +0100 Kerstmarkt Okkenbroek Op 9 december van 19.00 uur tot 21.30 uur is er een kerstmarkt bij Café en Terras à la Monique. Een avond voor jong en oud, waar men zich te goed kan doen aan allerlei winterse lekkernijen, zoals erwtensoep, worst, balkenbrij, oliebollen enzovoort. <p>Ook zijn er allerlei kraampjes met koopwaar. Het rad van avontuur draait de hele avond met fantastische prijzen en er is een verloting met als hoofdprijs een schitterende televisie. De opbrengst van deze kerstmarkt is bestemd voor activiteiten bij Café en Terras à la Monique en in het Kulturhus, toegespitst op alle leeftijdscategorieën. WijDeventer heeft bijgedragen om deze kerstmarkt te kunnen organiseren.</p> 2016-11-23 12:45:00 +0100 2016-11-23 12:34:54 +0100 2016-11-23 13:32:20 +0100 Dankdag bij AOW Okkenbroek Dinsdagochtend 25 oktober was een bijzondere ochtend bij ‘altijd onderweg’ in Okkenbroek. Er was bezoek van de leerlingen van groep 7/8 uit Okkenbroek. Andere leerlingen gingen op bezoek bij het Dijkhuis in Bathmen. <p>De kinderen en ouderen versierden samen een kop met schotel die later thuis gevuld kon worden met een vetbol of pindakaas. En met het wintervoer voor de vogels, blijft het ook voor alle vogels fijn wonen in Okkenbroek.</p> 2016-10-31 08:45:00 +0100 2016-10-31 08:27:13 +0100 2016-10-31 08:27:13 +0100 AOW Okkenbroek Op dinsdag 7 juni is AOW (altijd onderweg) Okkenbroek gestart. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom voor een kopje koffie. Deze keer met iets speciaals erbij vanwege het 10 jarig bestaan van het Noaberhuus. <p>Om 5 voor half 11 klinkt de bel, het teken dat AOW van start gaat. Er worden leuke activiteiten georganiseerd. Deze eerste keer staat het maken van een placemat op het programma. Iedereen mag uit stapels tijdschriften leuke plaatjes knippen, deze op een vel papier plakken dat daarna gelamineerd wordt. Het programma eindigt met een warme maaltijd. De 1e keer zijn er al direct 9 deelnemers. 2 vrijwilligers zorgen voor de organisatie. WijDeventer heeft bijgedragen om te voorzien in de kosten voor de opstart.</p> <p> </p> 2016-06-09 14:15:00 +0200 2016-06-09 14:08:05 +0200 2016-06-09 16:44:38 +0200 Okkenbroek: The Movie Het gonst van de bedrijvigheid in Okkenbroek. Het hele dorp is bezig broekjes in elkaar te naaien, om er vervolgens het wegenpatroon op te borduren. Het zijn geen gewone broekjes, maar Okkenbroekjes! <p>Broekjes die gebruikt gaan worden in een film, waarin Okkenbroek laat zien hoe goed het leven in het dorp is. WijDeventer leverde hier een financiële bijdrage aan.</p> <h2>Ontwerp</h2> <p>De wegen en de kaart van Okkenbroek vormen voor kunstenaar Loes ten Anscher de basis van de broekjes.  Ze heeft collega-kunstenaar Harriët Ooijman gevraagd om hier een echt broekjespatroon van te maken in alle maten. Voor iedereen een Okkenbroekje! Op verschillende avonden komen de vrouwen met naaimachine naar Ons Centrum om de Okkenbroekjes te maken. Er zijn al 130 broekjes in de maak. Daarna worden ze verspreid bij de verenigingen om het patroon te borduren.</p> <h2>Filmopname</h2> <p>Dit alles om begin juni klaar te zijn voor de filmopname van ‘Okkenbroek the Movie’. De film is op 10, 11 en 12 juni in Ons Centrum in Okkenbroek te zien tijdens de jaarlijkse Kunstfietsroute van Hier tot Ginder.</p> 2016-05-30 09:00:00 +0200 2016-05-30 08:52:15 +0200 2016-05-30 09:43:32 +0200 Op de koffie in Okkenbroek Wekelijks organiseert Betsie Leerkes een koffieochtend in het Noaberhuus. Gezellig een kopje koffie drinken en bijkletsen in ongedwongen sfeer. <p>Op dinsdag 16 februari kwam wijkmanager Johannes Vermeulen op bezoek. Wilt u ook aanschuiven? Elke dinsdag van 10 tot 11 uur bent u van harte welkom in het Noaberhuus, Oerdijk 222.</p> <p> </p> 2016-02-22 09:45:00 +0100 2016-02-22 09:35:52 +0100 2016-03-15 13:39:02 +0100 Deventer Buiten neemt na jaren afscheid van Liesbeth Willems Liesbeth Willems heeft na jarenlange trouwe dienst als opbouwwerker in Deventer Buiten afscheid genomen. In het dorpenplatform van 12 januari blikte zij terug op een mooie periode waarin tal van leuke activiteiten en initiatieven tot bloei zijn gekomen. <p>Ook kijkt ze met bewondering terug naar de inzet van iedereen en de betrokkenheid van de bewoners bij hun dorp én de andere dorpen. Dankzij deze inzet kijkt ze terug op veel mooie initiatieven en nieuwe contacten tussen bewoners onderling. Liesbeth wenst iedereen veel succes en plezier in het contact en in de samenwerking.</p> 2016-01-25 09:45:00 +0100 2016-01-25 09:37:41 +0100 2016-03-02 10:19:36 +0100 Klein keukenhof in Okkenbroek Met subsidie van WijDeventer hebben bewoners bloembollen geplant bij de entree van Okkenbroek. <p><span>Het is niet alleen genieten voor de bewoners, maar ook ‘niet bewoners’ stoppen even om een foto te maken van dit vrolijke gebeuren.</span></p> 2015-04-20 10:30:00 +0200 2015-04-20 10:25:31 +0200 2015-04-20 10:25:31 +0200 Wandel mee in Okkenbroek Elke 4e zondag van de maand wordt er gewandeld in Okkenbroek. En wel met een prominent persoon. In Okkenbroek wordt daar niet moeilijk over gedaan want je wordt gewoon gepromoveerd tot. <h2>Ommetje</h2> <p>Zondag 23 november was de 1e keer. Jannie Groeneveld, een van de initiatiefneemsters, deed de aftrap en gaf het stokje door aan Elleke Brinkman die uitleg gaf over de aanleg van het nieuwe ommetje. Want deze zondagse wandeling werd, hoe toepasselijk, gecombineerd met de opening van het nieuwe ommetje.</p> <p>Dit ommetje is mogelijk gemaakt omdat de eigenaren grond beschikbaar hebben gesteld om het struinpad aan te leggen. Zo werd er door de zonovergoten weilanden, met de hond aan de lijn, gewandeld en voor de liefhebbers door het bos de Oostermaat, langs de ijsbaan en weer terug naar Ons Centrum voor een kop koffie.</p> <h2></h2> 2014-12-15 10:00:00 +0100 2014-12-15 09:47:36 +0100 2015-01-05 09:02:31 +0100 Bingo voor jong en oud in Okkenbroek In Okkenbroek heeft de 'combiclub' een bingomiddag georganiseerd voor jong en oud. <p>Ruim 50 bingospelers, junior en senior, hebben genoten van de gezellige middag.</p> 2014-12-09 12:00:00 +0100 2014-12-09 11:52:03 +0100 2014-12-09 11:52:03 +0100 Uitnodiging Ideeëncafé Okkenbroek Iedereen uit Okkenbroek en omgeving wordt van harte uitgenodigd voor het Ideeëncafé op maandag 17 november, van 20.00 tot 21.30 uur in Ons Centrum, Oerdijk 141 in Okkenbroek. <p>Heeft u een idee waarvan u denkt: dat zou nou mooi zijn voor Okkenbroek! Wat zouden anderen daarover denken? Wie kan met mij dit idee realiseren? Kom dan naar het Ideeëncafé. U kunt ook zien welke ideeën in 2014 in het kader van WijDeventer in Okkenbroek zijn gerealiseerd.</p> 2014-11-11 14:15:00 +0100 2014-11-11 14:02:13 +0100 2014-11-12 08:50:31 +0100 Oud en jong samen bezig in Okkenbroek Okkenbroek heeft leuke clubs voor kinderen en jongeren en een soos voor bejaarden, maar tot nu toe werd er nog niet vaak gezamenlijk iets gedaan. Daar is verandering in gekomen. <p>Er ligt nu een programma waarin oud en jong elkaar vijfmaal treft. Op 22 oktober was de eerste activiteit: Oudhollandse spelen. Er waren 13 kinderen en 8 senioren. Niet slecht voor een eerste bijeenkomst.  </p> 2014-11-04 16:30:00 +0100 2014-11-04 16:16:10 +0100 2014-11-27 09:51:25 +0100 Bloembollen planten Okkenbroek Zo doen ze dat in Okkenbroek! Bij een stralende zon bloembollen poten bij de ingang van het dorp. <p>Het wordt volgend jaar een vrolijk binnenkomen in Okkenbroek.</p> 2014-10-27 12:15:00 +0100 2014-10-27 12:08:06 +0100 2014-10-27 12:08:06 +0100 Koersbal spelen: Jong geleerd en oud gedaan! In Okkenbroek heeft de koersbalgroep een nieuwe mat om vele jaren weer wekelijks koersbal te kunnen spelen. <p>Koersbal is een gezellige activiteit waarbij de ouderen elkaar wekelijks ontmoeten en bijpraten over de dagelijkse zaken. Maar op 4 september waren niet alleen de ouderen van de partij maar ook een stel meiden uit groep acht. Zij wilden ook wel een balletje gooien en toen bleek het allemaal niet zo eenvoudig te zijn. De meesten ballen werden te hard gegooid en rolden van de mat. Dan is een spel snel uitgespeeld!</p> <h2>Meiden gaan oefenen</h2> <p>Maar daar gaat hopelijk verandering in komen. De meiden hebben de oude mat opgerold en meegenomen naar school. Ook op school gaat er nu druk geoefend worden en de ouderen willen daar graag hun kennis en vaardigheden overdragen. Wie weet komt er ooit nog een competitie tussen jong en oud!</p> 2014-09-23 14:45:00 +0200 2014-09-23 14:34:15 +0200 2014-09-24 12:37:07 +0200 Duurzaamheidsmarkt Okkenbroek op 10 mei Duurzaamheid..........van alle kanten horen en lezen we er over! <p>De overheid stimuleert ons om duurzamer te gaan leven en werken en daar is niets mis mee want we kunnen zelf best een steentje bijdragen om deze aardbol voor mens, flora en fauna leefbaar te houden. Vaak  komt dat zelfs onze portemonnee ook nog ten goede, dus waarom zouden wij geen duurzame stappen ondernemen?</p> <h2>Maar... hoe doe je dat?</h2> <p>Om daar antwoord op te geven organiseert de werkgroep Duurzaamheid Okkenbroek  in samenwerking met WijDeventer op zaterdag 10 mei van 11:00 tot 15:00 uur een Duurzaamheidsmarkt in Ons Centrum in Okkenbroek waar de toegang geheel gratis is.<br />Ruim twintig bedrijven, instellingen en verenigingen zijn daar aanwezig om het aandeel dat zij te bieden hebben in  duurzaamheid te presenteren en waar mogelijk ook persoonlijk met u in gesprek te gaan. Het aanbod die dag is zeer breed: van opvang van regenwater en inrichten van een duurzame tuin tot energiebesparing in zeer brede zin.</p> <h2>Nog meer activiteiten</h2> <p>Om die dag nog wat extra’s te bieden is bij ’t Noaberhuus een kleedjes- en hobbymarkt. De kerk is geopend voor bezichtiging en daar is een expositie van natuurfotografie en naast de kerk is het motormuseum gevestigd en die dag ook geopend.</p> <h2>Oude Molen</h2> <p>Bent u uitgekeken in Okkenbroek, dan kunt u een speciale  fietstocht maken naar Oude Molen waar u die dag een rondleiding kunt krijgen door korenmolen De Leeuw; er is een geraniummarkt en er zijn heerlijkheden als pannenkoeken, molenkoek met koffie en thee verkrijgbaar. ’s Avonds vanaf zeven uur is daar het festival (Streek-)Koren op de Molen met een viertal koren uit de omgeving en een solist. Toegang gratis.</p> 2014-05-06 10:30:00 +0200 2014-05-06 10:25:39 +0200 2014-05-06 10:25:39 +0200 Ideeënmarkt Okkenbroek In Okkenbroek werden op de ideeënmarkt op 6 november toch weer meer dan 10 ideeën gepresenteerd. <p>De hele middag en avond was er een doorloop met alle Okkenbroekse Bazaarbezoekers en er werden geanimeerde gesprekken gevoerd over de ideeën zoals duurzaam Okkenbroek, bloembollen aan het begin van het dorp, rummicubcompetitie, senioractiviteiten, winterprogramma voor de jeugd enz.</p> 2013-11-21 00:00:00 +0100 2013-11-21 09:56:38 +0100 2013-11-21 09:58:44 +0100 Ideeënmarkt Okkenbroek (tijdens Bazaar) U wordt van harte uitgenodigd voor de ideeënmarkt op woensdag 6 november 2013 van 14 tot 17 uur en van 18 tot 22 uur in Ons Centrum, Oerdijk 141 in Okkenbroek. <h2>Ideeënmarkt voor bewoners van Okkenbroek</h2> <p>Begin september is huis aan huis de ideeënkaart van WijDeventer verspreid, samen met de WijDeventer krant. Er zijn uit Okkenbroek zeven ideeën binnengekomen die gepresenteerd kunnen worden op de ideeënmarkt.</p> <h2>Alsnog ideeën indienen</h2> <p>Natuurlijk weten ook wij dat er in Okkenbroek veel meer ideeën leven. Ideeën die van belang zijn voor het dorp, de buurt of uzelf. Daarom nodigen wij u uit om ook tijdens de ideeënmarkt met nieuwe ideeën te komen. De ideeënmarkt vindt plaats tijdens de bazaar en is doorlopend te bezoeken. Wij nodigen u van harte uit.</p> <h2>Ingediende ideeën</h2> <p>De ideeën die tot nu toe zijn binnengekomen:</p> <p>•<span> </span>een winterwerkprogramma voor de jeugd van de basisschool op de woensdag of vrijdag na schooltijd;</p> <p>•<span> </span>een winterprogramma op te starten in de huiskamer van het Noaberhuus;</p> <p>•<span> </span>bloembollen bij de ingang van de dorpskern en bloembakken aan de lantarenpalen;</p> <p>•<span> </span>opfleuren/pimpen van de achtermuur van Ons Centrum met een passende tekening of iets dergelijks;</p> <p>•<span> </span>ook jongeren kennis laten maken met koersbal;</p> <p>•<span> </span>het organiseren van een Okkenbroekse rummycub-competitie;</p> <p>•<span> </span>een tweede kopieerapparaat elders in het dorp.</p> <p>Heeft u ook een idee? Kom op 6 november naar de Bazaar en vertel het ons.</p> <p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:</p> <p> </p> <p>Nelleke Hage, wijkmanager<span> </span>Liesbeth Willems, opbouwwerker<br />t<span> </span>0570 693974<br />m<span> </span>06 30466231<span> </span>m<span> </span>06 30542546<br />e<span> </span>p.hage@deventer.nl<span> </span>e<span> </span>l.willems@rastergroep.nl</p> <p> </p> 2013-11-05 20:30:00 +0100 2013-11-05 20:21:18 +0100 2013-11-05 20:21:18 +0100 Wat is uw idee voor verbetering van uw dorp ? Wij Deventer gaat door waar de wijkaanpak mee bezig was. En dat is bewoners de kans bieden iets te doen voor de leelfomgeving en voor buurtgenoten. Heeft u een idee hoe het leven van u en uw dorpsgenoten prettiger te maken ? Laat het ons weten! Dat kan met de kaart die u ontvangen heeft bij de Wij Deventer krant. <p>Heeft u de krant niet ontvangen? Bent u de kaart kwijtgeraakt ? Of wilt u nog een idee indienen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om de ideeenkaart te downloaden. Een uitgeprint exemplaar, met uw idee, kunt u ons kosteloos toesturen.</p> <p>Maakt u liever gebruik van een online digitaal formulier. <a href="http://wij.deventer.nl/wat-is-uw-idee-voor-verbetering-van-uw-buurt-of-dorp" title="Wij Deventer digitaal ideeenformulier">Klik dan hier</a></p> 2013-09-02 15:53:00 +0200 2013-09-02 15:53:21 +0200 2013-09-06 08:29:56 +0200 Wij Deventer krant voor Okkenbroek Wij Deventer heeft het buitengebied van Deventer opnieuw verdeeld in zes verschillende dorpen. Lettele, Schalkhaar,Diepenveen ,Okkenbroek, Bathmen en Loo. Alle zes dorpen worden nog wel met dezelfde Wij Deventer Buiten krant geïnformeerd. Vanaf 1 september zal deze krant deur-aan-deur verspreid worden. <p>Wie nu een exemplaar wil inzien , kan er hieronder één downloaden.</p> <p>Veel leesplezier !!!</p> <p> </p> 2013-09-02 13:38:14 +0200 2013-09-02 13:38:14 +0200 2013-09-02 13:38:14 +0200