Vergroenen van de rotonde De werkgroep ‘Groenste straat van Deventer’, bestaande uit bewoners van de straat Worp, zet zich sinds 2018 in om de straat verkeersveiliger, groener, duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Op 14 maart is de stenen vlakte op de rotonde aan de Worp, Twelloseweg, Hoge Worp veranderd in een groenperk om onder meer de biodiversiteit te vergroten, regenwater op te vangen en een mooier straatbeeld te creëren. Lokale hoveniers Esther Soer en Foppe Bijleveld hebben het ontwerp gemaakt.<br /> <h2>Met een bijdrage van</h2> <br />Er worden ook andere plannen voor het verder vergroenen van de wijk uitgewerkt. Het kernteam van WijWorp heeft een bijdrage uit het wijkbudget verleend en ook het Oranje Fonds heeft via Groene Loper Deventer financieel bijgedragen. Het Sandton IJsselhotel zorgde voor een lunch voor de bewoners die het werk uitvoerden. Buitensociëteit &amp; Bowling De Worp zorgde voor versnaperingen voor de werkers en buurtbewoners die even een kijkje kwamen nemen.<br /> 2020-04-06 09:45:00 +0200 2020-04-06 09:38:13 +0200 2020-04-06 09:38:13 +0200 WijDeventer-krant verspreid in Binnenstad/de Hoven Onlangs is in binnenstad/de Hoven de nieuwe WijDeventer-krant verspreid. Kranten vol met mooie bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijken vergroten. <p>Heeft u geen krant ontvangen en wilt u toch graag een exemplaar? Stuur dan een <a href="mailto: wijdeventer@deventer.nl" title="stuur een e-mail naar wijdeventer@deventer.nl">mail</a> met uw naam en adres, dan sturen wij u een exemplaar. U kunt ook de <a href="https://wij.deventer.nl/wijdeventer-kranten/meer-informatie-over-wijdeventer/2020-02-wd-krant-binnenstad-de-hoven.pdf" title="WijDeventer krant Binnenstad/de Hoven, februari 2020 (1.910,6 KB)">digitale </a>versie lezen.</p> 2020-02-20 14:00:00 +0100 2020-02-20 13:48:55 +0100 2020-02-20 13:48:55 +0100 Succesvolle groene daken excursie op De Worp Van de Afkoppelwerkgroep De Worp en Regenwaterambassadeurs: op 14 september organiseerden we een open tuinenmiddag. Drie bewoners van De Worp hadden hun tuin opengesteld en ontvingen zo’n dertig buren. <p>Dat werkte inspirerend. Een groen dak is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor verkoeling, houdt het water langer vast, is goed voor insecten en zorgt voor een hogere opbrengst van zonnepanelen. ‘Het samen bekijken en bespreken van de voorbeelden leidt tot nieuwe ideeën voor de eigen situatie’, aldus een van de buren. Het blijft niet alleen bij kijken. Op 28 september lieten ongeveer twintig buren hun dak inspecteren. Op 12 oktober gingen de bewoners van de woningen waarvan de daken geschikt bleken te zijn enthousiast aan de slag. Met professionele begeleiding werden de daken vergroend.</p> <h2>Begeleiding</h2> <p>Natuur- en Milieueducatiecentrum Ulebelt begeleidde de inkoop van materialen en zorgde dat subsidies worden verkregen. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de ervaringen die opgedaan zijn bij de Vogelslag in Colmschate. Deze activiteit is een buurtinitiatief met ondersteuning van gemeente Deventer, WijWorp, Ulebelt, Regenwaterambassadeurs, Waterschap Vallei en Veluwe en lokale hoveniers. Samen kom je verder.</p> <br /> 2019-10-28 10:00:00 +0100 2019-10-28 09:46:32 +0100 2019-10-28 09:46:32 +0100 Uitnodiging bewonersavond stichting Westelijke IJsseloever Deventer Op woensdagavond 16 oktober 2019 is er om 19.30 uur een bewonersavond in het Hovenhuus aan de Leliestraat 27 in Deventer. <p>De Initiatiefgroep WIJD gaat met bewoners interactief in gesprek over de rol die buurtbewoners kunnen hebben als het gaat over de inrichting, het gebruik en het beheer van de Westelijke IJsseloever Deventer. De Westelijke IJsseloever, zeg maar de kant van het IJsselhotel en de Worp, is een fraai stukje Deventer met uitzicht op het mooiste rivierfront van Nederland.</p> <p>Het initiatief WIJD wil de verbinding leggen tussen de verschillende belanghebbenden, initiatieven, onderhouds- en beheerstaken die er zijn. Buurtbewoners weten heel goed wat er speelt en kunnen dus ook prima hun mening en advies geven. Het gaat erom dat zij mee kunnen praten over hun directe woon- en leefomgeving.</p> <p>WIJD wil graag dat alle belanghebbenden betrokken zijn bij processen die zich op en in de directe omgeving van de Westelijke IJsseloever voordoen.  Van daaruit proberen we voor iedereen een zo goed mogelijke balans te creëren in bijvoorbeeld ‘Rust en Reuring’. Het is de bedoeling om zo mogelijk ook een aantal taken van de gemeente over te nemen of taken in te vullen die nu onvoldoende worden uitgevoerd.</p> <p>Contactgegevens en meer informatie over onze positie, missie en visie staan op de website <a href="http://www.stichtingwijd.nl" title="Naar de website www.stichtingwijd.nl">www.stichtingwijd.nl</a>.</p> 2019-10-14 09:26:03 +0200 2019-10-14 09:26:03 +0200 2019-10-14 09:26:03 +0200 Steenworpfestival Een nieuwe groep vrijwilligers zette weer een prachtig evenement neer. Zaterdag 14 september vond het Steenworpfestival plaats in het Worpplantsoen. <p>Er kwamen veel bewoners van de Hoven op af, maar ook oud-bewoners en andere geïnteresseerden. Met muziek, activiteiten voor jong en oud, eten en drinken en de zon die heerlijk scheen, hing er een gezellige sfeer in het park.</p> <p>Leden van het sociaal team en de wijkmanager gingen in gesprek met bewoners over het wonen en leven in de Hoven. Veel bewoners geven aan dat ze het een fijne buurt vinden om in te wonen.</p> 2019-10-14 09:21:00 +0200 2019-10-14 09:21:55 +0200 2019-10-14 09:21:55 +0200 Wijkteam binnenstad/de Hoven fietst langs initiatieven Hoe leuk is het om als wijkteamlid de resultaten te zien van de werkgroepen, die afgelopen jaar hun plannen hebben gerealiseerd. <p>Daarom maakten wijkteamleden, wijkcontactraadsleden, opbouwwerker en wijkmanager op 10 september een fietstocht langs de Gorsselstraat, Bellendonkplein, Pothoofd, Bursestraat, Bruynssteeg en Lindenplein. Daar spraken ze even met de initiatiefnemers en bewonderden de resultaten.</p> <p>Bewoners maken door hun ideeën en inzet de stad een stukje mooier!</p> 2019-09-30 08:29:09 +0200 2019-09-30 08:29:09 +0200 2019-09-30 08:29:09 +0200 WijDeventer krant verspreid in binnenstad en de Hoven In de binnenstad en de Hoven is onlangs een nieuwe WijDeventer krant verspreid. In deze krant kunt u meer lezen over initiatieven van bewoners die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de buurt vergroten. <p>Heeft u geen krant ontvangen en wilt u wel graag een exemplaar? Stuur dan een <a href="mailto: wijdeventer@deventer.nl" title="stuur een e-mail naar wijdeventer@deventer.nl">mail</a> met uw naam en adres, dan sturen wij u alsnog een exemplaar. U kunt ook de <a href="https://wij.deventer.nl/wijdeventer-kranten/meer-informatie-over-wijdeventer/2019-07-wd-krant-de-hoven.pdf" title="WijDeventer krant De Hoven, juli 2019 (682KB)">digitale versie</a> lezen.</p> <br /> 2019-07-22 10:00:00 +0200 2019-07-22 09:47:19 +0200 2019-07-22 09:47:19 +0200 Groener schoolplein voor de Hovenschool De school werd genomineerd in de wedstrijd ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’, maar won deze helaas niet. Toch kon er, omdat leerlingen geld ophaalden met een sponsorloop en er verschillende subsidies werden aangevraagd èn ontvangen, een groener schoolplein worden aangelegd. <p>Uit veel inspirerende ontwerpen van leerlingen werd 1 ontwerp gemaakt. Het plein werd op 28 juni feestelijk geopend. Een leerling uit groep 8 en uit groep 1 gleden samen voor het eerst van de nieuwe glijbaan en openden daarmee officieel het vernieuwde plein. De leerlingen zijn heel blij met alle veranderingen. Er kan met water worden gespeeld, door buizen worden gekropen, voor voetballen is een aparte plek en er is nog veel meer te ontdekken. Het plein is ook toegankelijk buiten schooltijden, tussen 15.00 en 21.00 uur.</p> 2019-07-08 14:15:00 +0200 2019-07-08 14:19:04 +0200 2019-07-08 14:19:04 +0200 Nieuwe WijDeventer krant voor Binnenstad en de Hoven In Binnenstad en de Hoven wordt momenteel de WijDeventer krant verspreid. In deze krant kunt u meer lezen over de mooie bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk vergroten. <p>Heeft u aan het eind van deze week nog geen krant ontvangen en wilt u wel graag een exemplaar? Stuur dan een <a href="mailto: wijdeventer@deventer.nl" title="stuur een e-mail naar wijdeventer@deventer.nl">mail</a> met uw naam en adres, dan ontvangt u alsnog een exemplaar. U kunt ook de <a href="https://wij.deventer.nl/wijdeventer-kranten/meer-informatie-over-wijdeventer/2018-12-wd-krant-binnenstad-de-hoven.pdf" title="WijDeventer krant Binnenstad/de Hoven december 2018 (878KB)">digitale versie </a>lezen.</p> 2018-12-17 11:30:00 +0100 2018-12-17 11:20:16 +0100 2018-12-17 11:20:16 +0100 Cheque voor het Troosthuisje Troostdichter Boudewijn Betzema van het Troosthuisje werd verrast met een cheque ter waarde van € 500. <p>Voormalig wijkteamlid Harry Joling overhandigde deze cheque op vrijdag 5 oktober 2018 aan Boudewijn. Harry ontving deze cheque bij zijn afscheid als wijkteamlid, om te besteden aan een initiatief of activiteit in de wijk Binnenstad / de Hoven.</p> <p>De financiële bijdrage komt ten goede aan Stichting Troosthuisje. Het Troosthuisje is te vinden aan het Grote Kerkhof nummer 38, waar u van harte welkom bent. Voor meer informatie kunt u kijken op: <a href="http://www.troosthuisje.nl" title="Naar de website www.troosthuisje.nl">www.troosthuisje.nl</a>.</p> 2018-10-15 09:00:00 +0200 2018-10-11 16:33:24 +0200 2018-10-11 16:34:56 +0200 Groots Korenfestival in Worpplantsoen Maar liefst 28 zangkoren uit de gemeente doen mee met het grootste Korenfestival ooit van Deventer. Het festival is op zondagmiddag 16 september en begint om 13.00 uur in aanwezigheid van burgemeester Ron König. <p>De viering van het 1250 jarig bestaan van de Hanzestad wordt geëerd met een nieuw lied dat door meer dan 750 stemmen wordt gezongen. De organisatie is in handen van de Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen. Componist van het lied is de Deventernaar Karel Tadema. Ook het speciaal voor zangkoren geschreven driestemmig arrangement is van hem. Voor de tekst tekende Marcel Verreck die op advies van Karel daarvoor werd benaderd. Het grote Deventer 1250 koor wordt begeleid door het huisorkest van Koor Groot Colmschate. Het geheel staat onder leiding van dirigent Karel Tadema.<br />Aansluitend verdelen de koren zich over drie podia in het oudste stadspark van Nederland.</p> <h2>Catering en programma</h2> <p>Het festival duurt tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk. Op het centraal gelegen horecaplein wordt de catering verzorgd door het Deventer Volkshuis, Sil Lugtmeijer van Mr. Hapje en de vrijwilligers van de Muziekkoepel. Het evenemententerrein gaat open om 12.30 uur. Bezoekers ontvangen een gratis programmablad met de indeling, speeltijden en liedtekst om mee te kunnen zingen.</p> <h2>Kom op de fiets!</h2> <p>Om parkeerproblemen te voorkomen wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets of met het pontje te komen. Er is een grote rijwielstalling in het park. Op het festival terrein is een EHBO aanwezig en de kiosk is als infostand ingericht. Kijk voor meer informatie op de <a href="https://www.muziekkoepelneringbogel.nl/" title="link naar www.muziekkoepelneringbogel.nl">website</a>.</p> <p> </p> 2018-09-10 13:45:00 +0200 2018-09-10 13:43:44 +0200 2018-09-10 13:43:44 +0200 Fietstocht wijkteam binnenstad/ de Hoven De leden van het wijkteam binnenstad/de Hoven fietsten dinsdagavond 15 mei door de wijk langs verschillende bewonersinitiatieven. In drie straten vertelden bewoners over hun plannen. <p>In de Gorsselsestaat hebben bewoners de wens om de speelplek die is komen te vervallen in te planten met verschillende soorten (bloeiende) beplanting en om het monument op te knappen. Aan het Bellendonkplein willen bewoners onder andere graag een ontmoetingsplek en het groen een goede snoeibeurt geven om het daarna deels zelf te kunnen onderhouden. Bewoners van het Lindenplein willen het pleintje weer ‘eigen’ maken, het voorzien van andere bestrating en wat meer groen en variatie in de begroeiing aanbrengen. De wijkteamleden zijn enthousiast over de plannen en vonden het heel leuk om de locaties met eigen ogen te zien en met de initiatiefnemers in gesprek te gaan. De plannen kunnen verder worden uitgewerkt. Bewoners worden hierin ondersteund door de opbouwwerker en de wijkmanager.</p> <h2>Ook een idee?</h2> <p>Heeft u ook een idee voor een beter samen-leven in uw straat of buurt, neem dan contact op met Robert Lentelink, opbouwwerker, tel. 06 34650369, e-mail: <a href="mailto:r.lentelink@socialeteamsdeventer.nl">r.lentelink@socialeteamsdeventer.nl</a>.  </p> 2018-05-17 10:00:00 +0200 2018-05-17 09:54:30 +0200 2018-05-17 09:54:30 +0200 Nieuwe poort voor speeltuin de Hoven Op 24 april is een nieuwe toegangspoort geplaatst bij de speeltuin van WSV de Hoven aan de Leliestraat. De poort is gemaakt en geplaatst door leerlingen samen met een leermeester van de opleiding Bouwmensen Deventer. <p>Samen met vrijwilligers van WSV de Hoven zijn de plannen voorbereid en is de bouwtekening gemaakt. De poort is gemaakt van een stevig douglas hout en kan weer jaren mee. </p> 2018-05-07 13:00:00 +0200 2018-05-07 12:46:07 +0200 2018-05-07 12:46:07 +0200 Jonge DJ’s laten van zich horen Dat was nog eens een buurtfeest voor alle bewoners van de Worp en Steenenkamer. Op vrijdag 23 maart vond het feest, met een heuse DJ showcase, plaats in het Hovenhuus. <p>Een aantal jongeren van de Worp heeft in samenwerking met Raster 6 workshops gevolgd die gegeven werden door DJ Wouter, ook woonachtig in de buurt. Het kernteam van WijWorp heeft een bijdrage uit het wijkbudget verleend voor de workshops op voorwaarde dat de jongeren iets van wat ze geleerd hebben, zouden laten horen aan de buurt. En dat deden ze. Met veel enthousiasme lieten ze verschillende stijlen muziek horen. De zaal was mooi aangekleed. Jong en oud genoot van muziek en ontmoeting.</p> 2018-03-29 10:15:00 +0200 2018-03-29 10:02:09 +0200 2018-03-29 11:51:22 +0200 Buurtfeest Worp & Steenenkamer op 23 maart Een gezellige feestavond voor alle bewoners van de Worp en Steenenkamer op vrijdag 23 maart om 20.00 uur in het Hovenhuus. <p>De entree is gratis. Meer informatie op bijgaande flyer.</p> 2018-03-15 15:00:00 +0100 2018-03-15 14:36:21 +0100 2018-03-15 14:36:21 +0100 SteenWorpfestival Het SteenWorpfestival had plaats op zaterdag 9 september. <p>Het is een jaarlijks festival, dat een groep bewoners van Steenenkamer en de Worp organiseert voor alle bewoners van beide buurten. Een mix van activiteiten door bewoners, verenigingen, bedrijven en organisaties uit de buurten, maakte het tot een feestelijke middag en avond.</p> 2017-09-26 11:38:00 +0200 2017-09-26 11:38:24 +0200 2017-09-26 11:43:39 +0200 Kinderen vieren lustrum muziekkoepel Op vrijdag 14 juli vond het eerste lustrumevenement van de muziekkoepel in het Worpplantsoen plaats. Schoolkinderen, leerkrachten en ouders van basisschool l’ Ambiente en andere belangstellenden hebben genoten van dit mooie evenement. <p>En gelukkig bleef het droog! De muziekkoepel ‘Nering Bögel’ in het Worpplantsoen is in 2012 officieel geopend en bestaat dus vijf jaar. Dit wordt gevierd met drie extra grote evenementen voor verschillende doelgroepen. Op woensdag 30 augustus vindt het Seniorenfestival Old Dèventer plaats en op zondag 10 september een groots lustrumfestival. De evenementen zijn voor iedereen toegankelijk en gratis.</p> <h2>Stichting Muziekkoepel</h2> <p>De stichting ‘Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen’ heeft al meer dan 125 gratis optredens verzorgd. Dit alles voor een fijne samenleving waarin muziek verbindt. Door de kerngroep WijWorp werd voor de serie van drie evenementen een bijdrage uit het wijkbudget verleend.</p> 2017-07-31 09:30:00 +0200 2017-07-31 09:14:51 +0200 2017-07-31 09:14:51 +0200 Terugblikken en vooruitkijken Onlangs sloten de leden van het wijkteam van binnenstad/de Hoven het seizoen af met een hapje en een drankje op zeilschip ‘De Tukker’ dat naast Fooddock (Zuiderzeestraat) ligt. <p>Het was heerlijk weer om op het achterdek te zitten. We blikten terug op het afgelopen half jaar en stonden stil bij veel mooie initiatieven van bewoners en hun inzet voor een goed samen leven in straten en buurten. We keken ook vooruit. We verheugen ons op de opening van de activiteitenvoorziening ‘Uw buurtstation Wijk 16’ in het gebouw van de buurt- en speeltuinvereniging.</p> <h2>Afscheid</h2> <p>We hebben afscheid genomen van twee wijkteamleden: Mies Karrenbeld en Martijn Bronswijk. We zijn blij met wat ze hebben betekend voor de wijk binnen het wijkteam (en daarbuiten!) en wensen ze heel veel goeds voor de toekomst!</p> 2017-07-24 09:15:00 +0200 2017-07-24 09:10:22 +0200 2017-07-24 09:10:22 +0200 WijWorp - gesprek bij een houtvuurtje Ruim vijftien bewoners, waaronder bestuursleden van Wijk- en Speeltuinvereniging de Hoven en werkers uit de wijk, voerden woensdagavond 5 april een mooi gesprek over De Worp. <p>Wat wordt er gemist, wat kan leuker of duurzamer en hoe wordt de toekomst voor de buurt gezien. Kun je als je ouder wordt hier blijven wonen? Er zijn zeker 10 ideeën ingediend om hier handen en voeten aan te geven, zoals een jamsessie in het Hovenhuus, aandacht voor ouderen die eenzaamheid ervaren, het plein voor de supermarkt opfrissen. Het gesprek begon bij bij een houtvuurtje en ging verder in het Hovenhuus met een drankje.</p> <h2>Kerngroep WijWorp</h2> <p>De uitnodiging voor deze avond kwam van de kerngroep van WijWorp. Deze groep bewoners geeft vorm aan de pilot ‘meer zeggenschap voor binnenstadsbuurten en de Hoven’ vanuit WijDeventer. Het doel van de pilot is om de afstand tussen bewoners met ideeën en de besluitvorming te verkleinen. Deze avond was een eerste stap. De ideeën worden verder uitgewerkt onder de vlag van WijWorp, met ondersteuning van de wijkmanager en leden van het sociaal team binnenstad/de Hoven.</p> 2017-04-23 14:00:00 +0200 2017-04-23 13:06:27 +0200 2017-04-24 12:31:30 +0200 Spreekuur wijkagent binnenstad en de Hoven Heb je een vraag of wil je eens in gesprek met de wijkagent van de binnenstad en de Hoven? Herman Stegeman, de wijkagent, nodigt je van harte uit voor het spreekuur. <p>Het spreekuur is elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur in het stadhuis, Grote Kerkhof 1. En donderdag om de week (de even weken) tussen 14.30 en 15.30 uur in het Hovenhuus, Leliestraat 27. Voor het doen van aangifte is het belangrijk dat je een aparte afspraak maakt. Daarvoor kun je bellen met tel. 0900-8844. De wijkagent wil toegankelijk en laagdrempelig zijn. Hij is er niet alleen om te bekeuren of iemand streng toe te spreken. Je kunt meer met hem bespreken dan je denkt. De wijkagent is er om als contactpersoon jou van dienst te zijn bij allerlei zaken. </p> 2017-02-20 10:30:00 +0100 2017-02-20 10:24:42 +0100 2017-02-20 10:40:27 +0100 Stinzenplanten in Worpplantsoen Een van de ideeën die voort zijn gekomen uit het traject om het Worpplantsoen te verfraaien, was het toevoegen van bloemen en planten. Dankzij de nalatenschap van Willem Waanders kunnen er vele ideeën om het Worpplantsoen te verfraaien ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. <p>Een werkgroep is hier al lange tijd hard mee aan het werk en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Dit idee voor de stinzenplanten zal uitgevoerd worden op zaterdag 1 oktober vanaf 10.00 uur in het Worpplantsoen. Er zullen 30.000 bloembollen de grond in gaan en hiervoor zijn vele helpende handen welkom. Schroom dus niet en doe mee op 1 oktober.</p> 2016-09-26 10:30:00 +0200 2016-09-26 10:17:04 +0200 2016-09-26 10:17:04 +0200 Huttenkamp de Hoven Ook dit jaar sloten veel kinderen op de Hoven de zomervakantie weer af met het jaarlijkse Huttenkamp. Op donderdag 25 en vrijdag 26 augustus bouwden 120 kinderen aan hun hut om er vervolgens vrijdagnacht in te kunnen slapen. <p>’s Avonds werd er samen gegeten, waren er spelletjes en  was er een kampvuur. Het thema van dit jaar was “dierentuin”. Alle groepen bouwden voor specifieke dieren een verblijf en versierden dat op prachtige wijze. Ook dit jaar waren er weer heel veel ouders die vol enthousiasme meehielpen.</p> 2016-09-12 09:15:00 +0200 2016-09-12 09:06:30 +0200 2016-09-12 09:06:30 +0200 Bankjes op de Worp weer terug Ab Renssen zit al jaren op mooie avonden met een aantal mannen van de Worp op de bankjes aan de IJssel bij het IJsselhotel. Voordat de werkzaamheden van Ruimte voor de Rivier begonnen, stonden er op het pleintje bij het pontje 2 banken waar ze altijd zaten. Door een andere inrichting verdwenen deze banken en kwamen er moderne banken op de nieuwe aanlegsteiger voor terug. <p>“De jongens” zoals Ab  zijn vrienden steevast noemt, konden daar niet meer goed op zitten omdat de banken geen rugleuning hebben. De mannen zijn niet allemaal meer onder de 30 en hebben dit steuntje in de rug wel nodig. Daarom kwam de vraag of er 2 gewone banken weer terug konden komen. Dat kon, en door snel handelen van het Deventer Groenbedrijf stonden ze er binnen enkele dagen.</p> <h2>Mannen onder elkaar</h2> <p>De mannen hebben de hele zomer bijna dagelijks kunnen genieten van dit mooie plekje waar ze met elkaar de wijkzaken doornemen, de landelijke ontwikkelingen bespreken, de gemeente de maat nemen, maar ook elkaar niet sparen in hun kritische discussies. Kortom gewoon een gezellig gesprek van mannen onder elkaar.</p> 2016-09-05 09:30:00 +0200 2016-09-05 09:16:43 +0200 2016-09-05 09:16:43 +0200 Steenworpfestival ‘Summer Sensation’ op 10 september Het jaarlijkse Steenworpfestival vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 september met als thema “SteenWorp Summer Sensation”. Een gezellig festival voor bewoners van Steenenkamer en de Hoven met dit jaar een zomers tintje! <p>Iedereen is van harte uitgenodigd om dit spektakel mee te maken. Het gevarieerde programma, voor jong en oud, start ‘s middags rond 13 uur en gaat door tot in de avond. Het is de organisatoren en vele vrijwilligers uit Steenenkamer en de Worp weer gelukt om een prachtig programma samen te stellen. Daarnaast is er ook weer een braderie met veel informatiekramen. Bekijk <a href="http://www.wsvdehoven.nl/" title="naar www.wsvdehoven.nl">meer informatie en het programma</a>.</p> 2016-09-05 09:15:00 +0200 2016-09-05 09:07:49 +0200 2016-09-05 09:49:13 +0200 Zeldzaam Mooi-festival op de Hoven Op zondag 17 juli staan bewoners van de Hoven tijdens het Zeldzaam Mooi Festival in het Worpplantsoen stil bij het 200 jarig bestaan van het park in de huidige opzet. Het Worpplantsoen bestaat als wandelpark al meer dan 300 jaar en had oorspronkelijk de opzet van een sterrenbos. <p>De Fransen rooiden dit sterrenbos in de winter van 1813/1814, omdat ze een belegering verwachtten en de vijand wilden zien aankomen. Na hun vertrek gaf de stad in 1816 Bartus van Leusen de opdracht een nieuw park te ontwerpen. Hij maakte een voor die tijd modern ontwerp met slingerende paden, waarlangs hij bomen plaatste.  Een ontwerp dat, dankzij een grootschalige renovatie in 2006, nog steeds het Worpplantsoen kenmerkt.</p> <h2>Activiteiten</h2> <p>Kinderen van de Hovenschool hebben medailles geschilderd die aan verschillende bomen verspreid in het park hangen. Op deze medailles staat de leeftijd van de boom vermeld, die kan oplopen tot wel 200 jaar. Daarnaast is er een presentatie van de geschiedenis van het park met oude kaarten, foto’s en ansichten. Verspreid over de dag wordt een aantal keer een vertelling gehouden over de geschiedenis. Tot slot worden tijdens het festival de eerste resultaten onthuld van de werkgroep Waanders.</p> <h2>Werkgroep Waanders</h2> <p>De heer Waanders, die in 2013 overleed, liet de gemeente een legaat na ter verfraaiing van zijn geliefde park. De afgelopen jaren heeft de werkgroep zich gebogen over de aangedragen ideeën en inmiddels zijn de eerste projecten uitgevoerd, waaronder een nieuw wandelpad over de dijk.</p> <h2>Festival</h2> <p>Het Zeldzaam Mooi festival vindt plaats op zondag 17 juli tussen 11.00 en 19.00 uur. Kijk op <a href="http://www.zeldzaammooi.com" title="Naar de website www.zeldzaammooi.com">www.zeldzaammooi.com</a> voor het volledige programma.</p> 2016-07-11 09:30:00 +0200 2016-07-11 09:20:52 +0200 2016-07-11 09:49:53 +0200 Wandelpad over de dijk op de Worp Het pad over de IJsseldijk aan de Worp is bijna klaar. Het is een van de mooie resultaten die voortkomen uit de werkzaamheden van de Werkgroep Waanders en alle betrokken initiatiefnemers die hun idee hebben uitgewerkt en ook uitvoeren. <h2>Legaat</h2> <p>De Werkgroep Waanders is in 2014 van start gegaan als een groep zeer betrokken vrijwilligers bij het Worpplantsoen. De aanleiding voor de start van deze groep was het legaat dat de gemeente heeft ontvangen van de in 2013 overleden Willem Waanders. Hij heeft de erfenis van ruim € 120.000 nagelaten ‘ter verfraaiing van het Worpplantsoen’.</p> <h2>Ideeën ophalen en uitvoeren</h2> <p>De werkgroep zorgt voor een zeer zorgvuldig proces om deze erfenis goed te besteden. Nadat in 2015 vooral ideeën zijn opgehaald en er met vele betrokkenen een afweging is gemaakt, is het in 2016 het jaar van het uitvoeren van projecten. Dit wandelpad over de IJsseldijk is daar een prachtig voorbeeld van. Andere projecten zullen nog volgen.</p> 2016-07-04 09:45:00 +0200 2016-07-04 09:40:32 +0200 2016-07-04 09:55:03 +0200 Afkoppelen de Worp stap verder Door het enthousiaste initiatief van de werkgroep afkoppeling regenwater hebben het afgelopen jaar al veel Worpbewoners zelf hun afkoppeling gerealiseerd. Nu is het project weer een stap verder omdat Stichting Natuur Anders bewoners op De Worp gaat helpen met het afkoppelen van regenwater van het riool. <p>U kunt het regenwater opvangen in een regenton en hergebruiken, maar ook direct in de bodem brengen. Zo blijft schoon water schoon, komt het ten goede aan het grondwater en kunnen planten ervan groeien. Vindt u dit een goed (buurt)initiatief, maar heeft u hulp nodig bij de uitvoering dan wil Stichting Natuur Anders graag uw partner zijn. Zij onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden en tonen met plezier de afgekoppelde voorbeeldtuinen.</p> <h2>Meer info</h2> <p>Kijk op de <a href="http://www.wsvdehoven.nl/de-wijk/afkoppelen-van-regenwater/" title="ga naar www.wsvdehoven.nl/de-wijk/afkoppelen-van-regenwater">website</a> voor meer informatie of mail naar Arend Jan Arfman (<a href="mailto:a.arfman@stichtingnatuuranders.nl">a.arfman@stichtingnatuuranders.nl</a>) of Wim van Vilsteren (<a href="mailto:remundt@kpnmail.nl">remundt@kpnmail.nl</a>).</p> 2016-06-06 09:30:00 +0200 2016-06-06 09:18:20 +0200 2016-06-06 09:18:20 +0200 Rommelmarkt Radboudhuis de Hoven op 21 mei Al jaren wordt er rond de Radboudkerk aan de Twelloseweg een rommelmarkt gehouden. De kerk is er niet meer, maar het gebouw wordt nog steeds voor allerlei activiteiten gebruikt. <h2>Gebruikers Radboudhuis</h2> <p>Zo heeft The Passion Deventer dankbaar gebruik gemaakt van het gebouw, is er op vrijdagochtend een inloop en repeteert op maandag het popkoor Jestics in het gebouw. Ook zangkoor De Hoventoon komt weer terug op de woensdagavond. Het gebouw is ook de domicilie van de klussengroep de Raddouwers en de Muziekkoepel Worpplantsoen. De Deventer Amateur Kunstenaars gebruiken het gebouw voor opslag en vergaderingen. In juni en juli wordt het Radboudhuis gebruikt voor het project ‘Happy Days’ van zangstudio Annemiek Brouwer. Last but not least is het gebouw in gebruik en beheer bij Don Bosco. Deze stichting doet projecten voor kwetsbare jongeren in Deventer en omgeving en werkt daarbij samen met andere hulporganisaties (o.a. Sallandse Dialoog en Youth for Christ).</p> <h2>Rommelmarktspullen</h2> <p>Dat alles kost geld en daarom wordt er ook dit jaar weer een gezellige rommelmarkt georganiseerd op zaterdag 21 mei van 10.00 tot 12.30 uur. Heeft u mooie en goed verkoopbare spullen? Dan kunt u die op vrijdag 20 mei de hele dag (tot 19.30 uur) inleveren bij het Radboudhuis. De koffie staat klaar! Lukt het niet om de spullen op 20 mei te brengen? Neem dan contact op met Betsy Oosterwegel 0570-615227. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.rommelrad.nl/" title="naar www.rommelrad.nl">website</a>.  </p> 2016-05-12 15:00:00 +0200 2016-05-12 14:51:57 +0200 2016-05-12 14:51:57 +0200 Ontwerp voor nieuwe speeltuinpoort Hoven is gekozen Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven gaat een nieuwe speeltuinpoort realiseren die past bij het vernieuwde Hovenhuus en de beleving van de kinderen uit de wijk. Kinderen uit de wijk is gevraagd om iets leuks / moois / gaafs te ontwerpen. <p>De Worpkidz hebben veel mooie poorten getekend en geknutseld. De werkgroep speeltuin selecteerde de vijf beste plannen, deze zijn ter stemming aan de Worpkidz voorgelegd. Met meer dan de helft van de stemmen heeft het ontwerp met de drie bogen van Damian Jonkers gewonnen!</p> <h2>Uitwerken</h2> <p>Damian werkte in een korte workshop met de architect verder aan zijn plan en ontving een ingelijste fotomontage van zijn ontwerp. De werkgroep speeltuin gaat de komende tijd samen met Damian het plan technisch uitwerken. Samen met de Worpkidz gaat de werkgroep de bakstenen versieren en de poort ook daadwerkelijk bouwen.</p> 2016-05-09 09:30:00 +0200 2016-05-09 09:27:38 +0200 2016-05-09 09:27:38 +0200 Willem Waanders Werkdag in het Worpplantsoen Op zaterdag 16 april wordt in het Worpplantsoen vanaf 9 uur de Willem Waanders Werkdag gehouden. Evenals vorig jaar worden op die dag de handen uit de mouwen gestoken om het Worpplantsoen weer schoon te poetsen. <p>Het parkmeubilair, het openbare toilet en de muziekkoepel krijgen een grote beurt. Zwerfvuil wordt geraapt en het plantsoen wordt schoon geveegd zodat alles er weer stralend uitziet als op Koningsdag het muzikale zomerseizoen geopend wordt.</p> <h2>Legaat</h2> <p>Worpbewoner Willem Waanders heeft in 2014 een legaat geschonken voor het verfraaien van het Worpplantsoen. Als eerste werd besloten ieder voorjaar een grote schoonmaak en herstelbeurt te organiseren als een hommage aan Willem Waanders. De werkzaamheden zijn niet in plaats van het reguliere onderhoud van het plantsoen maar zijn aanvullend. Iedereen die zich bij het Worpplantsoen betrokken voelt, wordt uitgenodigd om mee te werken. Ook al is het maar voor een uurtje! Door het nuttige met het aangename te verenigen wordt het WIJ-Worpplantsoen gevoel versterkt.</p> <h2>Organisatie</h2> <p>De organisatie van de werkdag is in handen van de Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen die nu ook al elk jaar in het kader van NL-Doet een dergelijke activiteit organiseert. De stichting zorgt dat er een werklijst ligt en dat benodigde middelen aanwezig zijn (gereedschap, schoonmaakmiddelen e.d.). Ook wordt gezorgd voor de innerlijke mens zoals koffie, thee en een afsluitende lunch om 13.00 uur. Aarzel niet en KOM gerust helpen, vele handen maken licht werk.</p> <p>Voor meer informatie zie de website <a href="http://www.waandersworpplantsoen.nl" title="Naar de website www.waandersworpplantsoen.nl">www.waandersworpplantsoen.nl</a> en <a href="http://www.muziekkoepelneringbogel.nl" title="Naar de website www.muziekkoepelneringbogel.nl">www.muziekkoepelneringbogel.nl</a>.</p> 2016-04-11 10:00:00 +0200 2016-04-11 09:49:20 +0200 2016-04-11 10:04:25 +0200 The Passion Deventer in Worpplantsoen Op zondag 20 maart zal 2 keer The Passion Deventer worden uitgevoerd in het Worpplantsoen. Dit zal zijn om 18.30 en om 21.00 uur, de voorstelling duurt ruim een uur. <p>Er is de afgelopen maanden keihard gewerkt met heel veel gepassioneerde  mensen om deze Deventer versie van het lijdensverhaal neer te zetten. Het doel van de organisatoren is om met ”The Passion” te verbinden. Verbinden op wereldschaal, maar vooral ook in de stad, in de buurt en in de straat waar je woont. De vele mensen die eraan meewerken, komen dan ook bijna allemaal uit Deventer en omgeving. Gerda Havertong (woonachtig in Epse) zal optreden als de verteller.</p> <h2>Publiek</h2> <p>Voor minder validen is er een apart publieksgedeelte in de nabijheid van het podium in het Worpplantsoen. In principe is de voorstelling voor staand publiek. Neem eventueel zelf een klapstoeltje mee.</p> 2016-03-14 09:45:00 +0100 2016-03-14 09:39:17 +0100 2016-03-14 09:39:17 +0100 Creatieve workshops ‘Do It’ op de Hoven In januari zijn enkele enthousiaste vrijwilligers in het Hovenhuus begonnen met het organiseren van creatieve ontmoetingen onder de naam Do It. In de 1e plaats is het voor kinderen van 12 jaar en ouder, maar er zijn ook aparte bijeenkomsten voor volwassenen. <p>Voor de kinderen worden creatieve workshops gegeven. Het zou toch mooi zijn wanneer kinderen weer iets meer met hun handen  (creatief) aan het werk gaan en ontdekken hoe  leuk dat is om samen te doen. Voor de organisatoren mag  het Do It uitgroeien tot meer. Bijvoorbeeld een repaircafe en/of  ander creatief hergebruik van materialen. Er is dus veel mogelijk.</p> <h2>Wijkbudget</h2> <p>In februari heeft het wijkteam dit project ondersteund met een bijdrage uit het wijkbudget. Kijk op de <a href="http://www.wsvdehoven.nl/" title="naar www.wsvdehoven.nl">website</a> van wijk- en speeltuinvereniging de Hoven voor meer informatie.</p> 2016-03-07 11:30:00 +0100 2016-03-07 11:26:50 +0100 2016-03-07 12:04:49 +0100 Informatieavond 'Afkoppelen de Worp' Ook in 2016 gaan bewoners op de Worp door met het buurtinitiatief Afkoppelen De Worp. Het afgelopen jaar stond bij de werkgroep in het teken van intensieve voorbereidingen, werven van deelnemers, verzamelen van deskundigheid en het al aan de slag gaan met een aantal voorbeeldtuinen. De werving heeft een lijst met 75 deelnemers opgeleverd. <p>Als klap op de vuurpijl werd eind 2015 een groot gedeelte van het dak van ‘t Hovenhuus afgekoppeld met subsidie van de gemeente Deventer en de Groene Loper. De gemeente Voorst is nu bezig met een afkoppelproject in de Kweekweg.</p> <h2>Inloop-/informatieavond</h2> <p>Onze energie richten we nu op het informeren, inspireren en waar nodig helpen realiseren van het afkoppelen van regenwater van het riool. Om die reden organiseren we op 18 februari van 19.00 tot 21.00 uur een inloop- en informatieavond in het Hovenhuus. Naast een algemeen deel is er een presentatie, met  een promotiefilmpje over ons project. Ook krijgt u informatie over de gemeentelijke subsidieregeling en presenteren we op welke wijze in een aantal tuinen het regenwater niet langer naar het riool gaat, maar gewoon weer in de bodem wegzakt.  Na dit centrale deel is er de mogelijkheid om vragen te stellen.</p> 2016-02-15 09:30:00 +0100 2016-02-15 09:14:43 +0100 2016-02-15 09:53:49 +0100 Stichting SteenWorpcontact en WSV de Hoven slaan handen ineen De stichting SteenWorpcontact organiseert al sinds 2004 in september het Wervelend Worp Festival. De stichting probeert met feestelijke activiteiten en muziek de contacten tussen bewoners van de Worp en Steenenkamer, verenigingen, bedrijven en organisaties in de wijk te verbeteren. <p>Om overlap tussen de activiteiten en belangen van de stichting SteenWorpcontact en WSV de Hoven te voorkomen, wordt het festival vanaf 2016 georganiseerd door een zelfstandige werkgroep van de WSV.</p> <h2>Steenworpfestival</h2> <p>Het festival gaat vanaf dat moment verder onder de naam 'Steenworpfestival'. De verwachting is dat deze samenwerking op verschillende vlakken (sponsoring/ donateurs/ inzet vrijwilligers) voor beide partijen gunstig zal zijn. Ook dit jaar zal de werkgroep zorgdragen voor een spetterend feest, met als thema 'Summersensation', dat op 10 september 2016 plaatsvindt in het Worpplantsoen.</p> 2016-02-08 09:45:00 +0100 2016-02-08 09:32:59 +0100 2016-02-08 09:32:59 +0100 Gratis inloopspreekuur sociaal team Binnenstad en De Hoven Vanaf 15 januari 2016 houdt sociaal team Binnenstad en De Hoven een gratis inloopspreekuur voor bewoners van de Binnenstad, de Hoven, Raambuurt en Knutteldorp. Het inloopspreekuur vindt plaats elke vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur in het gebouw van de buurt- en speeltuinvereniging Wijk 16 (Zutphenselaan 18, tel: 0570 624 464). <p>Met dit spreekuur willen we het de bewoners gemakkelijk maken om even een vraag te stellen’, geeft Harold van den Berg van sociaal team Binnenstad en De Hoven aan. ‘Wanneer ze snel een antwoord krijgen, kunnen zij ook sneller actie ondernemen. Onze wijkverpleegkundigen zijn er voor vragen over gezondheid, medicijngebruik, leefstijl, ouder worden e.d. Voor vragen op financieel gebied kunnen mensen terecht bij onze financieel adviseur. Een andere medewerker van het sociaal team helpt graag bij overige vragen en/of ideeën.’</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>Buurtbewoners zijn van harte welkom om langs te komen. Een afspraak maken is niet nodig. Het inloopspreekuur is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Solis, Beter Thuis Wonen Carinova, WijDeventer, Wijk 16, Wijkwinkel en Sociaal team Binnenstad.</p> 2016-01-11 11:30:00 +0100 2016-01-11 11:22:54 +0100 2016-01-11 11:35:28 +0100 Hemelwaterafkoppeling Hovenhuus nu een feit Zaterdag 12 december hebben ongeveer 30 Hovenbewoners een geweldige klus geklaard door meer dan 300 m2 dakoppervlak van het Hovenhuus af te koppelen van het riool. <p>Dertig infiltratiekratten werden ingegraven. Het regenwater loopt voortaan naar deze infiltratiekratten, zodat het de grond in kan zakken en weer ten goede komt aan het (grond)watersysteem. Hiermee wordt voorkomen dat het via het riool op de rioolwaterzuivering terecht komt, waar het schone regenwater eigenlijk niet naar toe hoeft. Na realisatie brengen bewoners in het voorjaar beplanting aan die aantrekkelijk is voor insecten. Dit als onderdeel van het project Groene Loper. De gemeenten Deventer en Voorst en het waterschap Vallei en Veluwe dragen bij in de kosten. Ook particulieren in andere wijken kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling die maximaal € 8,- per m2 dakoppervlak betreft.</p> <h2>Hard gewerkt</h2> <p>Tijdens de werkdag hadden wijkwethouder Robin Hartogh Heys en waterschapbestuurder Frans ter Maten lovende woorden voor dit initiatief. De hele dag werd er volop gegraven om de infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Terwijl buiten hard werd gewerkt, zorgden anderen in het Hovenhuus voor koffie en broodjes. Naast de ontkoppeling van het Hovenhuus zijn er ook al 70 Hovenbewoners die voor hun eigen woning het hemelwater gaan afkoppelen.</p> <h2>Duurzaam de Hoven</h2> <p>Dit initiatief past mooi in de duurzaamheidsreeks van de Hoven. Na de plasticinzameling, de zonnepanelen, het autodelen, de Led-verlichting op het Bert van Marwijkplein is er nu de hemelwaterafkoppeling. Afwachten wat het volgende initiatief zal zijn.</p> 2015-12-21 12:30:00 +0100 2015-12-21 12:18:40 +0100 2015-12-21 12:18:40 +0100 Nieuw groen in Kortestraat/Collegietuin op de Hoven Zaterdag 31 oktober hebben een flink aantal buurtbewoners de handen uit de mouwen gestoken om het perk op de hoek van de Kortestraat en de Collegietuin opnieuw in te richten. <p>Dicht struikgewas heeft plaatsgemaakt voor vlinder- en bessenstruiken, kruidenplanten en bloeiende bodembedekkers. Met dit initiatief hopen zij de buurt nog meer te laten floreren. Het was een gezellige middag met prachtig weer, veel helpende en spelende kinderen en taart.</p> <h2>Mooi resultaat</h2> <p>Regelmatig bleven passanten staan voor een praatje en er werd enthousiast gereageerd op het resultaat! Dit alles kon gerealiseerd worden door het grove voorwerk van het Groenbedrijf, financiering vanuit het wijkbudget en natuurlijk vele handen uit de buurt, niet alleen bij de start, maar ook bij het onderhoud in de komende jaren. Een mooi resultaat.</p> 2015-11-05 09:00:00 +0100 2015-11-05 08:45:34 +0100 2015-11-05 08:45:34 +0100 Het veranderende landschap, wat was en is Vanaf 14 juni 2012 maakte Roelie Zanting, bewoonster van De Hoven, bijna dagelijks een foto op een vast tijdstip, vanaf een vast punt op de spoorbrug tussen de wijk De Hoven en Deventer. Zo ontstond een tijdbeeld. <p>Zij begon met fotograferen om niet te vergeten hoe het was, vanuit betrokkenheid. Zonder ideeën over het eindproduct. Gewoon registreren. Nu staan de beelden achter elkaar, in de vorm van een boekje en een animatie. De eerste foto toont het begin van de verandering van het stukje land tussen de wijk waar zij woont en de rivier de IJssel. Door Ruimte voor de Rivier ziet dit stukje land er nu heel anders uit.</p> <h2>Boekje en animatie</h2> <p>De animatie is in de maand november te zien in Filmhuis De Keizer. Het boekje is te koop bij onder andere het Filmhuis, de Hipshop en bij boekhandel Praamstra. De uitgave van dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door WijDeventer. Bekijk de animatie op de <a href="http://www.isroelie.nl/" title="naar www.isroelie.nl">website</a>.</p> 2015-10-29 09:30:00 +0100 2015-10-29 09:19:33 +0100 2015-10-29 09:19:33 +0100 Bloemstraat op Worp viert burendag uitbundig Al jarenlang viert de Bloemstraat de burendag met de straat. Dit jaar pakten ze nog iets groter uit dan andere jaren met een attractief programma voor jong en oud. <p>Voor het eerst werd het dit jaar in het Worpplantsoen gehouden, waar met name voor de kinderen een zee van ruimte was om te spelen of bloempotten te beschilderen. Ook de speurtocht door de wijk met vele opdrachten viel meer dan in de smaak. Maar uiteindelijk is het toch het leukste en belangrijkste dat je elkaar onder andere omstandigheden weer eens kunt spreken en iets beter leert kennen. Ze gaan dit volgend jaar zeker weer  organiseren.</p> 2015-10-12 10:00:00 +0200 2015-10-12 09:43:18 +0200 2015-10-12 09:43:18 +0200 Sociaal team op Worpfestival Het SteenWorpfestival op zaterdag 12 september in het Worpplantsoen was wederom een groot succes. Naast alle acts en muziek op de podia was er ook een kleedjesmarkt en kramen met uiteenlopende presentaties. <p>Eén daarvan was een korte theateract van ‘theater aan de lijn’ met daarin een kennismaking met WijDeventer en het sociaal team binnenstad. Op luchtige wijze werd dit enkele keren deze middag neergezet en dat gaf vervolgens voldoende stof tot napraten. Het complete sociale team binnenstad was aanwezig evenals de wijkmanager.</p> <h2>Ideeënronde WijDeventer</h2> <p>Dit alles sloot goed aan bij de nieuwe WijDeventer ideeënronde die van start is gegaan. Iedereen kan weer aan de slag gaan met ideeën om de leefbaarheid in eigen buurt of straat te verbeteren. Je kunt daarvoor gebruik maken van de huis aan huis bezorgde ideeënkaart of <a href="https://wij.deventer.nl/wat-is-uw-idee-voor-verbetering-van-uw-buurt-of-dorp" title="link naar ideeënformulier">de kaart invullen</a> op deze website.</p> 2015-09-21 09:00:00 +0200 2015-09-21 08:50:30 +0200 2015-09-21 09:20:12 +0200 Ook WijDeventer op Worpfestival Op zaterdag 12 september organiseert stichting Steenworp voor de 12e keer het Worpfestival. Dit jaar met de mooie titel 'Cirque du Steenworp'. Het programma start om 13.00 uur in het Worpplantsoen. Alles staat dit jaar in het teken van circus en theater. <p>WijDeventer zal ook dit jaar aanwezig zijn. Deze keer met een korte act van 'Theater Aan De Lijn'. De wijkmanager en leden van het sociaal team binnenstad zijn hierbij aanwezig zodat u kennis kunt maken en eventueel vragen kunt stellen.</p> <h2>Bewonersinitiatieven</h2> <p>Ook zal het bewonersinitiatief rond hemelwaterafvoer op de Worp zich presenteren op het festival en gaat de Waanderswerkgroep de door bewoners aangedragen ideeën ter verbetering van het Worpplantsoen kenbaar maken. Deze werkgroep zet zich in om de Willem Waanders erfenis zo goed mogelijk te besteden. Genoeg redenen naast veel muziek en ander vermaak om langs te komen.</p> <h2>Ideeënkaarten WijDeventer</h2> <p>In deze periode worden vanuit WijDeventer ook weer huis aan huis de ideeënkaarten verspreidt  waarmee u een eigen initiatief ter verbetering van uw buurt op kenbaar kunt maken. Voor meer informatie hierover kijk op <a href="http://www.wijdeventer.nl" title="Naar de website www.wijdeventer.nl">www.wijdeventer.nl</a>.</p> 2015-09-07 08:15:00 +0200 2015-09-07 08:03:32 +0200 2015-09-07 09:08:39 +0200 Afkoppelen regenwater op de Worp Ook op de Worp stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want hierdoor vermengen schoon en smerig water. <h2>Afkoppelen</h2> <p>Het idee is eenvoudig: de regenpijp afzagen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Zo blijft het hemelwater schoon en wordt het opgevangen op eigen terrein. Overtollig water stroomt alsnog naar het riool. Dit is bewezen eenvoudig, ook in een wijk met smalle straten en relatief kleine tuinen.</p> <h2>Werkgroep</h2> <p>Op initiatief van wijkbewoner Wim van Vilsteren is een werkgroep geformeerd die zich als doel heeft gesteld om zoveel mogelijk bewoners warm te krijgen voor dit idee. Het lijkt de werkgroep geweldig als ze met elkaar de hele Worp kunnen afkoppelen. Ook Wijk- en speeltuinvereniging de Hoven wil graag meedoen met dit initiatief: er ligt al een ruwe schets klaar voor het afkoppelen van ’t Hovenhuus waarbij het regenwater wordt gebruikt om een mooie waterspeelplaats voor kinderen te creëren.</p> <h2>Flyer</h2> <p>Rond 1 september wordt op de Worp huis aan huis een flyer met informatie over afkoppelen verspreid. Ook zal de werkgroep op zaterdag 12 september a.s. met een kraam aanwezig zijn op het Steenworpfestival met voorbeelden, foto’s, materialen, demonstraties en informatie. Bezoek ook onze pagina op de website van WSV de Hoven: <a href="http://www.wsvdehoven.nl/de-wijk/afkoppelen-van-regenwater/">www.wsvdehoven.nl/de-wijk/afkoppelen-van-regenwater/</a> of <a href="https://www.facebook.com/afkoppelenregenwaterworp" title="Naar facebook/afkoppelenregenwaterworp">facebook/afkoppelenregenwaterworp</a>.</p> <p> </p> 2015-08-24 10:45:00 +0200 2015-08-24 10:28:19 +0200 2015-08-24 11:15:37 +0200 Huttenkamp Hoven weer groots Op de laatste donderdag en vrijdag van de schoolvakantie was in de speeltuin op de Hoven het zeer populaire huttenkamp. In een stralende zon begonnen ruim 120 kinderen aan dit festijn. <p>Zij werden op alle mogelijke manieren ondersteund door de vele enthousiaste vrijwilligers en ouders. Ook bedrijven (uit de buurt) droegen in verschillende vormen bij om het tot een groot succes te maken. Het thema was dit jaar de kinderboekenweek. Elk van de 14 groepen kreeg een boektitel waar ze een prachtig bouwwerk omheen mochten bouwen.</p> <h2>Afronding</h2> <p>Op vrijdagmiddag was er nog tijd genoeg om ook spelletjes te doen en werd er genoten van een heerlijke nasi met saté maaltijd. In de avond was de afronding met een vossenjacht door de buurt. Het traditionele slapen in de eigen hut kon helaas niet doorgaan vanwege de hevige regen.</p> 2015-08-24 10:45:00 +0200 2015-08-24 10:33:10 +0200 2015-08-24 10:33:10 +0200 Festival Old Dèventer in Worpplantsoen Op woensdagmiddag 26 augustus vindt de derde editie plaats van het festival Old Dèventer. Het Worpplantsoen met de fraaie nostalgische koepel als decor wordt omgetoverd in een sfeervol openluchttheater. <p>De muzikale show die wordt opgevoerd, krijgt net als vorig jaar weer veel muziek en entertainment uit de jaren 40, 50 en 60. De presentatie is wederom in handen van good old Tonny Leerink. De hoofd-act wordt verzorgd door Lily Kok.</p> <h2>Senioren festival</h2> <p>Openluchtfestivals voor de jeugd zoals Pinkpop, Lowlands en Zwarte Cross zijn er legio. Maar sinds 2013 is er in Deventer ook het unieke senioren festival ‘Old Dèventer’. Dus maak een tochtje met de veerpont naar de Worp, geniet nog even van het mooie stadgezicht en je wandelt al in het oudste stadspark van Nederland. Bij de koepel staan stoeltjes voor u klaar of kom met uw eigen (rol)stoel en geniet met elkaar van dierbare muzikale herinneringen. Evenals vorig jaar begint de twee uur durende middagvoorstelling om 14.00 uur en is er weer een muzikale inloop vanaf 13.30 uur. Passende drankjes en versnaperingen zijn sympathiek geprijsd en natuurlijk wordt ter afsluiting weer de originele Kruudmoes geserveerd. Festival Old Dèventer wordt georganiseerd door de Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen en de toegang is gratis.</p> 2015-08-17 10:30:00 +0200 2015-08-17 10:15:36 +0200 2015-08-17 10:23:41 +0200 Wat gebeurt er met het geld van Willem Waanders? De afgelopen maanden was er gelegenheid om ideeën aan te dragen voor de verfraaiing van het Worpplantsoen. Maar liefst 43 concrete ideeën werden aangemeld bij de Werkgroep Waanders die de regie voert over de besteding van het fonds van circa € 120.000. <p>Voor de realisatie van die 43 ideeën is circa 1,6 miljoen euro nodig, dus een selectie van fraaiste en realiseerbare ideeën was noodzakelijk. Een zeer diverse groep van ruim 20 direct betrokkenen heeft, samen met de gemeente Deventer, alle ideeën beoordeeld op fraaiheid en haalbaarheid. Voor zover nodig heeft dit tot enige aanpassing van de ingediende ideeën geleid.</p> <h2>Genomineerde ideeën</h2> <p>Uiteindelijk is er een selectie gemaakt en zijn er 15 ideeën genomineerd om uit te voeren. In grote lijnen betreft dit: voetpad over de IJsseldijk, gedenkteken voor Willem Waanders, mozaïekbank, arboretum, nestkasten, demontabele kiosk, kunstwerk, ombouw elektrakast, wifi-zone, educatief pad, natuurspeelplek en meer kleur in het park door stinsenplanten, rozen en veldbloemen.</p> <h2>Concrete plannen</h2> <p>Aan de indieners van de genomineerde ideeën is gevraagd om hun idee om te zetten naar een concreet plan in de vorm van een startformulier. Die plannen moeten medio augustus gereed zijn zodat de Werkgroep Waanders definitief kan besluiten met welke ideeën men aan de slag kan. Op het wijkfestival in het Worpplantsoen op zaterdag 12 september is vervolgens de presentatie van de ideeën die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de genomineerde ideeën staat op de website <a href="http://www.waandersworpplantsoen.nl" title="Naar de website www.waandersworpplantsoen.nl">www.waandersworpplantsoen.nl</a>.</p> <h2>Meedoen?</h2> <p>Zin om mee te doen met de realisatie van een genomineerde verfraaiing? Neem dan contact op met de Werkgroep Waanders (<a href="mailto:secretaris@waandersworpplantsoen.nl" title="Stuur een e-mail naar secretaris@waandersworpplantsoen.nl">secretaris@waandersworpplantsoen.nl</a>). Van harte aanbevolen.</p> 2015-07-30 10:00:00 +0200 2015-07-30 09:36:50 +0200 2015-07-30 10:38:43 +0200 Stratenvolleybal de Hoven Op zaterdag 20 juni werd in de speeltuin bij het Hovenhuus het jaarlijkse ‘stratenvolleybaltoernooi’ gehouden. Er werd weer gestreden op het scherpst van de snede door de 12 deelnemende teams. <p>Uiteindelijk waren het de ‘smashing pumpkins’ die er met de 1e prijs vandoor gingen. Prijzen die gesponsord werden door de bedrijven en instellingen in de omgeving die altijd weer klaar staan om deze activiteit te ondersteunen. Naast de boeiende strijd op het veld was er vooral de gezelligheid die het weer tot een prachtig evenement maakte. </p> 2015-06-29 09:15:00 +0200 2015-06-29 09:05:16 +0200 2015-06-29 09:31:00 +0200 Eerste Willem Waanders Werkdag succesvol verlopen Voor de 1e keer werd op zaterdag 18 april de Willem Waanders Werkdag gehouden. Circa 15 vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om het Worpplantsoen weer schoon te poetsen. <p>Het parkmeubilair, lantaarnpalen, openbaar toilet, toegangshekken van de camping en de Muziekkoepel Nering Bögel kregen een grote beurt. Bovendien: elektriciteitskast geverfd, zwerfvuil geraapt, paden schoon geveegd, dode takken verzameld, gaten in het gazon opgevuld, molshopen verwijderd en op kale plekken nieuw gras ingezaaid. Na enkele uren hard werken werd het plantsoen dankzij alle inspanningen en de stralende zon weer magistraal opgeleverd.</p> <p>En dat alles met dank aan Willem Waanders want vanuit zijn legaat werden de onkosten betaald. Het muziekseizoen is schoon begonnen en dat gebeurde als 1e al succesvol op Koningsdag. Vanaf 3 mei wordt elke zondagmiddag een concert gehouden van 14.30 tot 16.30 uur.</p> <p>Voor meer informatie over de geplande optredens zie de website <a href="http://www.muziekkoepelneringbogel.nl">www.muziekkoepelneringbogel.nl</a>. Een zondagmiddagbezoek wordt van harte aanbevolen.</p> <p> </p> 2015-05-21 14:15:00 +0200 2015-05-21 14:06:39 +0200 2015-05-21 14:57:04 +0200 Blikvanger op de Worp Op zaterdag 4 april heeft de werkgroep Worp WegWerpVrij haar eerste lustrum gevierd. Zij deden dit door, net zoals alle afgelopen jaren, te beginnen met het opruimen van het zwerfafval op de Hoven en langs de IJssel. <p>Ze doen dit van april tot oktober op elke 1e zaterdag van de maand. Deze keer zat er echter nog een extra feestelijk tintje aan. Er werd door IJssellandschap een lunch aangeboden en vanuit WijDeventer heeft deze actieve groep een blikvanger gerealiseerd langs het fietspad over de spoorbrug bij de afslag naar de Leliestraat.</p> <p>Er waren lovende woorden van wethouder Kolkman voor het doorzettingsvermogen en de goede voorbeeldfunctie. Voor wie ook eens mee wil helpen en meer informatie wil, kijk op de website <a href="http://www.worpwegwerpvrij.nl" title="Naar de website www.worpwegwerpvrij.nl">www.worpwegwerpvrij.nl</a>.</p> 2015-04-20 10:30:00 +0200 2015-04-20 10:19:23 +0200 2015-04-20 10:54:33 +0200 Eerste Willem Waanders Werkdag in het Worpplantsoen Op zaterdag 18 april om 9.00 uur in het Worpplantsoen is het zover. Na de winter is het Worpplantsoen altijd weer toe aan een fikse schoonmaakbeurt. Er is genoeg te doen: het parkmeubilair soppen, schilderwerk bijwerken, zwerf- en groenafval ruimen, stukjes gazon opknappen e.d. <p>De Muziekkoepel Worpplantsoen organiseerde deze klussen de afgelopen jaren in het kader van NL doet. Als hommage aan weldoener Willem Waanders wil de Stichting Muziekkoepel van deze werkdag een traditie maken: de Willem Waanders Werkdag.</p> <h2>Kom een handje helpen</h2> <p>Dit jaar is dat op zaterdag 18 april en iedereen is van harte welkom om een handje te helpen. Het begint  rond de klok van 09.00 uur en de werkdag wordt afgesloten met een etentje tussen 15.00 en 16.00 uur. Uiteraard wordt gezorgd voor de nodige middelen (gereedschap, borstels en dergelijke) en ook de inwendige mens (koffie/thee, lunch) wordt zeker niet vergeten. Wil je deze dag, of een deel van de dag, helpen geef dat dan door aan het organisatiecomité van de muziekkoepel. E-mail: <a href="mailto:waanders@muziekkoepelworp.nl" title="Stuur een e-mail naar waanders@muziekkoepelworp.nl">waanders@muziekkoepelworp.nl</a> of tel. 06 10126900.</p> 2015-04-13 11:15:00 +0200 2015-04-13 11:03:10 +0200 2015-04-13 11:13:40 +0200 Presentatieavond Hoven zeer succesvol Vorige week dinsdag waren er in het Hovenhuus presentaties van bestaande en nieuwe initiatieven op de Worp. De opkomst was met ruim 60 mensen fantastisch. <p>De avond begon met de heldere toelichting van de Werkgroep Waanders die de erfenis van Willem Waanders (€ 120.000 voor het Worpplantsoen) een goede bestemming gaat geven. Iedereen die een goed idee heeft om het Worpplantsoen te verfraaien kan tot 30 april een idee indienen. Voor meer informatie ga naar <a href="http://www.waandersworpplantsoen.nl">www.waandersworpplantsoen.nl</a>. Eerder werden de oud buren van Willem Waanders, Marja en Gert Nalis, door wethouder Frits Rorink in het zonnetje gezet voor hun jarenlange burenhulp aan Waanders.</p> <h2>Initiatieven</h2> <p>Tenslotte werden er deze avond nog 10 lopende en nieuwe initiatieven gepresenteerd. Bevlogen vertelden 10 Worpbewoners staande op een stevige fruitkist hun verhaal. Van koken door kinderen met de Kleine Sjef tot alternatieven voor hemelwater. Van Lebuïnuspad en Lebuïnusbeeld tot moestuincursus.</p> 2015-03-30 11:45:00 +0200 2015-03-30 11:30:20 +0200 2015-03-30 11:30:20 +0200 Presentatieavond in Hovenhuus Op dinsdag 24 maart om 19.30 uur is er in het Hovenhuus een presentatieavond. Het gaat deze avond over de mogelijkheden om het Worpplantsoen te verfraaien en over bestaande en nieuwe initiatieven op de Worp. <p>Het 1e gedeelte van de avond vertelt de werkgroep Waanders, hoe u mee kunt denken en doen om de nalatenschap van Willem Waanders (€ 120.000) op een zo goed mogelijke manier te besteden aan het verfraaien van het Worpplantsoen. Daarna vertellen verschillende Worpbewoners kort iets over het initiatief op de Hoven waar zij mee bezig zijn. Ook u kunt ter plekke besluiten om een nieuw idee waar u aan wilt gaan werken, naar voren te brengen. Er wordt in ieder geval iets verteld over:</p> <ul> <li>het project hemelwaterafvoer</li> <li>De kleine Sjef</li> <li>aanpak pleintje bij de Spar</li> <li>WorpWegWerpVrij</li> <li>activiteiten in het Hovenhuus</li> <li>Niet Pitten maar Spitten. </li> </ul> <p>U bent van harte welkom.</p> 2015-03-12 15:15:00 +0100 2015-03-12 15:05:31 +0100 2015-03-12 16:07:36 +0100 Samenwerking “Happen op de Hoven” en “De Kleine Sjef” groot succes Elke 1e vrijdag van de maand is er in het Hovenhuus op initiatief van de werkgroep 'Happen op de Hoven' de mogelijkheid om samen te eten. Zo ook op vrijdag 6 februari. <h2>Samenwerking</h2> <p>Echter op die dag was er een speciale 'Happen op de Hoven', omdat eenmalig de samenwerking was gezocht met het initiatief 'De Kleine Sjef'. Bij deze activiteit leren kinderen om samen te koken. Dat doen zij onder aanvoering van de zeer enthousiaste en gedreven Annelie Westerveld, een 'kookgek' zoals ze zichzelf noemt.</p> <p>De groep heeft 2 dagen veel energie gestoken in een geweldige Chinese maaltijd die de ongeveer 30 bezoekers geserveerd kregen. Het opscheppen en serveren werd deze keer door de kinderen van de Kleine Sjef gedaan met een precisie en concentratie waar menig ober nog wat van kan leren.</p> <p>Na het toetje waren de kinderen al volop aan het spelen in de speeltuin en waren de vrijwilligers van 'Happen op de Hoven' moe maar zeer voldaan van deze grote klus. Volgens Erwin Woltering van 'Happen op de Hoven' waren ze er deze keer ook wel extra lang mee bezig geweest, maar met veel plezier.</p> <h2>Waardering</h2> <p>Bep Spa sprak als wijkcontactraadslid lovende woorden voor deze initiatieven en wijkmanager Joris Hendriks vroeg van de eters een groot applaus voor alle vrijwilligers. Het grote applaus was ook buiten voor de kinderen goed te horen.</p> 2015-02-17 12:00:00 +0100 2015-02-17 11:39:38 +0100 2015-02-18 10:10:23 +0100 Ludiek kerstverhaal in Worpplantsoen Op zondag 14 december wordt in de muziekkoepel van het Worpplantsoen het ludieke Kerstverhaal van Herman Finkers ‘Kroamschudd’n in Mariaparochie’ 4 keer opgevoerd. <p>Dit gebeurt in het kader van “Kerst in de Koepel” dat voor het tweede jaar wordt gehouden. Het familie-evenement is gratis toegankelijk en zal worden omlijst met muziek, zang en midwinterhoorn blazers. Verder is er een schaapskudde, zijn er ezels en natuurlijk diverse kerstkraampjes. Het evenement is van 14.00-18.00 uur.</p> 2014-12-10 11:30:00 +0100 2014-12-10 11:19:00 +0100 2014-12-10 11:19:00 +0100 Erfenis voor verfraaiing Worpplantsoen De gemeente Deventer heeft een erfenis ontvangen om het Worpplantsoen te verfraaien. De heer Willem Waanders, overleden in januari 2013 en oud bewoner van de Worp, heeft hiervoor ruim €120.000 nagelaten. Een vrijwilligers werkgroep met omwonenden en betrokkenen van het Worpplantsoen hebben een plan van aanpak gemaakt om er voor te zorgen dat het geld goed wordt besteed. <h2>Meedenken en Meedoen</h2> <p>De ‘Werkgroep Waanders Verfraaiing Worpplantsoen’ heeft de regie over de verfraaiing. In principe kan iedereen ideeën aandragen, niet alleen bewoners van de Worp maar alle gebruikers en belanghebbenden. Alle ingebrachte ideeën worden beoordeeld door een grote groep betrokkenen. Hierdoor ontstaat een objectieve afweging van kwaliteit, draagvlak en haalbaarheid van het idee. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de monumentale status van het plantsoen en de uitzonderlijke ligging in de uiterwaarde van de IJssel. Na beoordeling mogen de fraaiste ideeën worden uitgevoerd. Ook hierbij heeft de Werkgroep Waanders de regie, maar de bedenker van het idee krijgt hierin een belangrijk aandeel. Het is dus niet enkel meedenken, maar ook meedoen.</p> <h2>Planning</h2> <p>De komende maanden zorgt de Werkgroep Waanders voor de inrichting van het hele verfraaiingsproces. Het is de bedoeling dat op dinsdagavond 24 maart het startsignaal wordt gegeven met een informatieve presentatie. Via de <a href="http://www.waandersworpplantsoen.nl/" title="link naar www.waandersworpplantsoen.nl">website</a> kan iedereen de ontwikkelingen volgen.</p> 2014-12-09 12:00:00 +0100 2014-12-09 11:44:46 +0100 2014-12-09 11:44:46 +0100 Opening prachtig Hovenhuus Op 1 november heeft burgemeester Andries Heidema de officiële openingshandeling verricht om het Hovenhuus te (her)openen. <p>In zijn toespraak had hij lovende woorden voor de voortvarende aanpak van het bestuur en de zeer vele vrijwilligers van de Hoven. Zij hebben de grote verbouwing van het Hovenhuus de afgelopen zomer gerealiseerd.</p> <p>De voorbereidingen begonnen echter al 2 jaar geleden met de 1e ideeën, een bewonersonderzoek door Saxionstudenten en het maken van de plannen. Het eindresultaat is prachtig en bij de opening hebben honderden Worpbewoners dat door hun aanwezigheid laten merken. Het Hovenhuus is klaar voor de toekomst.</p> 2014-11-11 11:00:00 +0100 2014-11-11 10:49:28 +0100 2014-11-11 11:28:31 +0100 Prachtig straatfeest Bloemstraat In de Bloemstraat op de Hoven wordt al enkele jaren in het najaar en burendag gehouden. Dit jaar was het naar het oordeel van de organisatie ‘een knaller’. <p>Ze hadden voor jong en oud een mooi programma samengesteld. Dit liep uiteen van speurtocht door de wijk tot spelletjes voor de kinderen, creatief bezig zijn voor alle leeftijden en vooral elkaar als buren een keer op een feestelijke manier ontmoeten en alle tijd hebben voor een gezellig praatje. De middenstand in de buurt had goed bijgedragen met verschillende prijzen. Het eten en drinken was zo geregeld dat iedere deelnemer wat lekkers meebracht. De praktijk leert dat dit een geweldig lekker en gevarieerd geheel geeft. Volgend jaar zal er ongetwijfeld weer een burendag komen in de Bloemstraat.</p> 2014-11-04 16:30:00 +0100 2014-11-04 16:03:25 +0100 2014-11-04 16:03:25 +0100 Worp WegWerpVrij heeft seizoen afgesloten Worp WegWerpVrij heeft op de eerste zaterdag van oktober alweer haar 4e seizoen afgesloten. Terwijl Cambio voor eigen gebruik een film maakte, werd er door de vrijwilligers weer volop zwerfvuil opgehaald. <p>Meevaller was deze keer dat het een warme en zonnige dag was. Na afloop werd de hele groep door het IJsselhotel uitgenodigd om een kopje koffie te komen drinken, want iedereen is per slot van rekening erg blij met dit mooie initiatief. Naast de zwerfvuil ophaalacties zorgt  de groep ook voor goede promotie. Elk jaar zijn ze bijvoorbeeld weer met een nieuwe activiteit te vinden op het Worpfestival. Dit jaar konden bezoekers onderling een 'zwerfvuilophaalwedstrijdje' doen. </p> 2014-10-27 12:30:00 +0100 2014-10-27 12:18:51 +0100 2014-10-27 12:19:56 +0100 Happen in de Hoven loopt Op vrijdag 3 oktober werd voor de tweede keer Happen in de Hoven georganiseerd. Dit is een maandelijkse activiteit waarbij een enthousiaste groep kookt voor buurtgenoten die zich vooraf wel moeten opgeven. <p>Dit was de eerste keer in het vernieuwde Hovenhuus. De nieuwe keuken is grondig getest en volledig geslaagd. Iedereen heeft lekker gegeten en gezellig bijgekletst. Er waren nog meer mensen op af gekomen dan de vorige keer. Begin november zal er weer een editie van Happen in de Hoven zijn.</p> 2014-10-16 14:45:00 +0200 2014-10-16 14:28:09 +0200 2014-10-16 14:28:09 +0200 WijDeventer op Worpfestival 2014 Tijdens het wederom zeer geslaagde Worpfestival van 13 september waren vanuit WijDeventer opbouwwerker Harold van den Berg en wijkmanager Joris Hendriks aanwezig met een mobiele huiskamer. <p>Omdat het thema van het festival dit jaar “grensverleggend” was, kon iedereen een grensverleggend gesprek aangaan over de eigen wijk. Vele Worpbewoners hebben hier, zittend op de bank in een jaren 50 sfeer, gebruik van gemaakt.</p> <h2>Ideeën?</h2> <p>Iedereen die nog goede ideeën heeft om de eigen woonomgeving te verbeteren, kan dit in de komende periode via een ideeënkaart aangeven. De ideeënkaart wordt samen met de nieuwe WijDeventerkrant huis aan huis bezorgd. U kunt ook <a href="https://wij.deventer.nl/wat-is-uw-idee-voor-verbetering-van-uw-buurt-of-dorp" title="link naar ideeënformulier">hier</a> uw idee indienen.</p> 2014-09-29 11:45:00 +0200 2014-09-29 11:38:38 +0200 2014-09-29 11:38:38 +0200 Watertappunt in Worpplantsoen op de Hoven Op initiatief van een aantal bewoners van de Hoven en een aantal gedreven mensen van Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen, is er in het Worpplantsoen sinds kort een watertappunt. <p>Aan de Lange Laan in het plantsoen kan nu iedereen die dorst heeft wat water tappen. Een mooie voorziening omdat het Worpplantsoen steeds meer gebruikt gaat worden voor allerlei verschillende doeleinden. Enige tijd geleden was door dezelfde initiatiefnemers al werk gemaakt van het goed regelen van schoonmaak en beheer van het openbare toilet ter plaatse. Het watertappunt is zo gemaakt dat er bij grotere evenementen ook de watervoorziening voor een toiletwagen op aangesloten kan worden. Het wijkteam binnenstad/de Hoven stelde in juni het geld voor dit watertappunt beschikbaar.</p> 2014-09-23 15:00:00 +0200 2014-09-23 14:14:52 +0200 2014-09-23 14:14:52 +0200 Wijkteam binnenstad de Hoven honoreert 5 initiatieven Op dinsdag 17 juni kwam het wijkteam voor de binnenstad en de Hoven voor de laatste keer voor de zomervakantie bij elkaar. Er werden maar liefst 5 initiatieven gepresenteerd waarvoor een bedrag uit het wijkbudget werd gevraagd. Met zeer veel enthousiasme presenteerden allen hun idee waarna het wijkteam ze allemaal (gedeeltelijk) honoreerde. <ul> <li>Een aantal studenten uit de binnenstad vroeg een financiële bijdrage voor hun idee om de komende zomer op het Vogeleiland 8 keer (aanstormend) muzikaal talent een podium te bieden. </li> <li>Vrijwilligers van Walhalla willen voor de jongeren in hun gebouw een beamer met toebehoren om hen op die manier vertier te bieden. </li> <li>Vanuit de Muziekkoepel Worpplantsoen lag de vraag om een degelijk waterpunt aan te laten leggen en de toegang naar het openbare toilet aan te passen. Het waterpunt werd door het wijkteam gehonoreerd. </li> <li>Bewoners uit de Assenstraat hebben een fantastisch plan om op de nationale burendag in september een mooi feest in de straat te houden met veel actieve inbreng van straatbewoners. </li> <li>Tenslotte kwamen omwonenden van het Bergschild met de vraag om de bestaande groen en speelplek aan te passen en zelf mogelijk in beheer te gaan nemen.</li> </ul> <p>Kortom veel energie rond mooie initiatieven.</p> <p> </p> 2014-07-16 11:45:00 +0200 2014-07-16 11:29:20 +0200 2014-07-16 11:29:20 +0200 Happen op de Hoven succesvol Op vrijdag 23 mei is er in het Hovenhuus voor de eerste keer ‘Happen op de Hoven” georganiseerd. Het is het mooi initiatief om samen met senioren een warme maaltijd te nuttigen. <p>Een werkgroep van wijk- en speeltuinvereniging de Hoven had een driegangen menu samengesteld om gezellig samen op te eten en daarmee ook de samenhorigheid in de wijk te vergroten. Er werd zichtbaar genoten en het was al snel duidelijk dat dit initiatief voor herhaling vatbaar is.  Na de verbouwing van het Hovenhuus komende zomer, waarbij ook de keuken wordt verbeterd, zullen dit soort avonden zeker vaker georganiseerd gaan worden.</p> 2014-06-03 16:00:00 +0200 2014-06-03 15:50:33 +0200 2014-06-03 15:50:33 +0200 Overeenkomst beheer toilet Worpplantsoen Nog te weinig mensen weten dat er in het Worpplantsoen al enkele jaren een openbaar toilet is (rechts naast de camping). Door het toenemende aantal activiteiten in het Worpplantsoen, met name door de wekelijkse optredens in de muziekkoepel, is de behoefte aan een goed en schoon toilet groter geworden. <p>Het beheer en de schoonmaak van dit toilet was tot nu toe niet optimaal geregeld. Op initiatief van John Vos van Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen is dat nu wel het geval. De stichting heeft het op zich genomen om het beheer en de schoonmaak tegen een kleine vergoeding goed te regelen tijdens het activiteitenseizoen. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Deventer en de Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen. Deze overeenkomst is op 4 mei bij de opening van het seizoen door wethouder Jos Pierey overhandigd aan John Vos van de Stichting Muziekkoepel. Ook Jan Lugtmeijer van de camping was hierbij aanwezig.</p> 2014-05-13 14:45:00 +0200 2014-05-13 14:35:11 +0200 2014-05-13 14:35:11 +0200 Kozakken op de Worp De Kozakken hebben op 26 april hun klus op de Worp geklaard door de Fransen uit Deventer te verdrijven. Dit was 200 jaar geleden in 1814 werkelijkheid en werd in 2014 (toevallig op Koningsdag) door theatergroep Gajes op deze prachtige locatie wederom neergezet. <p>In een luchtige voorstelling werd de geschiedeniskennis voor de vele toeschouwers opgefrist. Er hebben vele mensen aan meegewerkt, waaronder ook een aantal bewoners van de Hoven. Een mooi initiatief op deze unieke dag.</p> 2014-05-06 12:15:00 +0200 2014-05-06 12:00:13 +0200 2014-05-06 12:00:13 +0200 Worp WegWerpVrij van start De 16 vrijwilligers van Worp WegWerpVrij zijn er op zaterdag 5 april weer voor de 1e keer dit jaar op uit gegaan om zwerfvuil op te ruimen. <p>Zij hebben, verdeeld over vier teams, in totaal 6 aangestampte bakken met zwerfvuil opgehaald. Het IJsselhotel bood de vrijwilligers aan het eind van de actie koffie met gebak aan.</p> 2014-04-10 14:45:00 +0200 2014-04-10 14:34:23 +0200 2014-04-10 15:45:40 +0200 Historische verhalen voor senioren Hoven Op donderdag 27 maart is er in het Hovenhuus een middag voor senioren van de Hoven waarbij Henk van Baalen verhalen vertelt over Deventer en de Hoven. <p>Natuurlijk zal hij hierbij beelden laten zien van historische plekjes in Deventer. Deze bijeenkomst is speciaal voor senioren van de Hoven en begint om 14.00 uur in het Hovenhuus.</p> 2014-03-20 12:30:00 +0100 2014-03-20 12:22:41 +0100 2014-03-20 12:22:41 +0100 Jongeren zetten zich in tegen kindersterfte In december hebben ruim 20 jongeren zich twee keer ingezet voor kinderen die sterven door diarree. Ze deden dit via Serious Request door zich 24 uur op te sluiten en niet te eten of te roken. 24 uur alleen maar water en thee drinken om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel. De Jilliebar in het Hovenhuus en Walhalla waren de plaatsen waar deze actie heeft plaatsgevonden. Er werden naast het vasten ook verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals het maken van een introductiefilmpje en enkele kleine optredens. <p><span>Een prachtige verrassing was een actie van een buurman van een van de jongeren. Hij vertelde dat hij bij de “opsluiting” van de jongeren was geweest. Hij dacht dat, als de jongeren vastzitten, ze geen geld op konden halen en dat hij dat dan maar moest doen. Hij was met een sigarendoosje de buurt ingegaan en had ruim 55 euro opgehaald voor onze actie.</span></p> <p><span>De eerste actie in de Jillybar op de Worp leverde € 822,- op. Het totaalbedrag van de Serious Request in Walhalla heeft ruim € 2200,- opgebracht. Hopelijk komt er dit jaar een vervolg.</span></p> <p><span> </span></p> 2014-01-13 09:45:23 +0100 2014-01-13 09:45:28 +0100 2014-01-13 09:45:28 +0100 Geslaagde ideeënavonden op de Hoven en in de binnenstad Op 10 december is in de binnenstad de ideeënavond geweest voor de bewonersinitiatieven uit binnenstad en Raambuurt/Pothoofd. Eerder was dat op 19 november al geweest voor de Hoven. Op beide avonden konden bewoners hun initiatief presenteren aan wijkgenoten om zo hun idee wereldkundig te maken, maar ook om te proberen andere mensen er ook enthousiast voor te krijgen. <p><span><span><span>Op de Hoven kwamen zo’n 30 mensen om op een vrolijke en opbouwende wijze met elkaar in gesprek te gaan. Zowel jong als oud was vertegenwoordigd. In de binnenstad was de ideeënavond onderdeel van de grote<span>  </span>informatieavond over allerlei binnenstadsprojecten. Hier bezochten ongeveer 80 mensen de gepresenteerde buurtideeën. De vele initiatiefnemers gaan nu verder aan de slag om andere mensen erbij te zoeken en om het idee verder uit te werken.</span></span></span></p> 2013-12-16 11:04:00 +0100 2013-12-16 11:04:41 +0100 2013-12-16 11:04:41 +0100 Bieproaten en ideeënmarkt de Hoven U wordt van harte uitgenodigd voor de bieproat- en ideeënmarktbijeenkomst op dinsdag 19 november om 19.30 uur in het Hovenhuus, Leliestraat 27 (inloop vanaf 19.15 uur). <p>Begin september is huis aan huis de ideeënkaart van WijDeventer (voorheen Wijkaanpak) verspreid, samen met de WijDeventer krant. Er zijn enkele ideeën binnengekomen die gepresenteerd gaan worden op deze avond. Verder heeft u deze avond de mogelijkheid om bij te praten over uw buurt met elkaar en met een aantal functionarissen die werkzaam zijn in de buurt, zoals de  wijkenbeheerder, de wijkagent, de opbouwwerker, de jongerenwerker, de ouderenadviseur en de wijkmanager.</p> <h2>Alsnog ideeën indienen</h2> <p>Natuurlijk kunt u deze avond ook nog nieuwe ideeën indienen. Ideeën die de leefbaarheid en het samenleven in uw straat of buurt kunnen verbeteren.</p> <h2>Ingediende ideeën</h2> <p>U kunt deze avond iets meer te weten komen over de nu al ingediende ideeën. Misschien wilt u er wel een bijdrage aan gaan leveren. <br />De binnengekomen ideeën zijn:</p> <p>• Opknappen van de Jilliebar door de jongeren met hulp van…??<br />• Nieuwe ideeën ontwikkelen voor het pleintje bij de Spar<br />• Een cursus organiseren voor ouderen met tips over gebruik mobiel, tablet, foto’s bewerken op PC, etc. Wie wil een bijdrage leveren?<br />• Het organiseren van activiteiten voor ouderen in het Hovenhuus, zoals schilderen, naaicursus, rummy cup<br />• Het oppakken van samen koken en eten, voor, door en met elkaar in het Hovenhuus<br />• Organiseren van 2 grotere activiteiten per jaar voor senioren.<br />• Het Worpplantsoen: een Open plek om elkaar te ontmoeten. Aanpassingen realiseren van de toiletvoorzieningen.<br />• ..</p> <p>U bent van harte welkom op 19 november in het Hovenhuus.</p> <p><br />Joris Hendriks (wijkmanager) en Harold van den Berg (opbouwwerker).</p> <p><br /></p> 2013-11-06 16:00:00 +0100 2013-11-06 15:52:32 +0100 2013-11-06 15:52:32 +0100 Actieve bewoners binnenstad en de Hoven in Fermerie Op donderdagavond 17 oktober heeft WijDeventer een groep actieve bewoners uit de binnenstad (inclusief Raambuurt en Knutteldorp) en de Hoven, uitgenodigd in de Fermerie voor een gezamenlijke maaltijd. <p>De ruim 30 aanwezigen zijn al verschillende jaren actief in hun wijk. WijDeventer wilde hiermee de waardering laten blijken voor hun gedreven inzet. Tegelijkertijd werd er ook volop vooruit gekeken naar de (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld onderlinge hulp in de buurt. Iets waar al heel veel aan wordt gedaan en waarbij in de toekomst WijDeventer kan faciliteren waar dat nodig is.</p> <p>Theater Aan De Lijn zorgde tussen de gangen door voor een luchtig element met een korte sketch over ‘wat doen we voor elkaar?’ Dit gaf veel stof tot gesprek en uitwisseling. We hopen dat deze bijeenkomst naast een waarderende pas op de plaats, ook inspiratie heeft geboden om volop door te gaan.</p> <p>Enkele mensen hebben ter plekke nog een nieuw idee ingeleverd voor WijDeventer. Wilt u dat ook nog doen, ga dan naar de website:  <a href="http://www.wijdeventer.nl">www.wijdeventer.nl</a>.</p> <p> </p> 2013-11-05 08:30:00 +0100 2013-11-05 08:25:01 +0100 2013-11-05 09:28:15 +0100 Seniorenmiddag WijDeventer op de Hoven Op donderdagmiddag 10 oktober heeft WijDeventer de senioren van de Hoven uitgenodigd in het Hovenhuus voor een gezellige middag. WijDeventer wilde hiermee de waardering laten blijken voor alle vrijwilligerswerk op de Hoven dat op dit moment al wordt gedaan voor en door senioren. <p>Tevens was er de gelegenheid om duidelijk te maken wat WijDeventer in de toekomst ook voor hen kan betekenen in het streven om zo lang mogelijk in de buurt te blijven wonen. Theater aan de lijn zorgde met een korte sketch over “wat doen we voor elkaar?” voor een luchtig element. Zo’n 30 aanwezigen in de zaal deden hier volop aan mee, waarbij er duidelijk veel herkenning was. Achteraf was er voldoende stof om over na te praten onder het genot van een drankje en lekker hapje. Enkele mensen hebben ter plekke nog een nieuw idee ingeleverd voor WijDeventer. Wilt u dat ook nog doen, ga dan naar de website:  <a href="http://www.wijdeventer.nl">www.wijdeventer.nl</a>.</p> 2013-11-04 17:15:00 +0100 2013-11-04 17:02:30 +0100 2013-11-04 17:02:30 +0100 De kleine Sjef op Worpfestival Op zaterdag 14 september was het jaarlijkse Worpfestival. Dit jaar waren ook de kinderen van “De kleine Sjef” aanwezig om hun kookkunsten te tonen en te laten proeven. “De kleine Sjef” is een initiatief van de “kookgekken” Antonio Addis en Annelie Westerveld. Zij zijn begin dit jaar als experiment begonnen met kooklessen voor kinderen. <p>Nu het eerste seizoen erop zit, is het enthousiasme bij zowel organisatoren als kinderen zo groot dat ze een 2e seizoen beginnen. Per keer kunnen ongeveer 10 kinderen meedoen. Door te proeven, te bereiden en te koken leren de kinderen bewust met voedsel om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van biologische producten en afgelopen zomer werden groenten en kruiden uit de eigen tuin gebruikt. Op het Worpfestival stonden ze met heerlijke zelfgemaakte hapjes. WijDeventer zoekt in de nieuwe ronde ook weer van dit soort geweldige buurtinitiatieven. Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren, of om de onderlinge hulp te vergroten, stuur dan de ontvangen ideeënkaart in of vul de kaart digitaal in via deze website.</p> <p> </p> 2013-10-02 11:15:00 +0200 2013-10-02 11:01:25 +0200 2013-10-02 11:01:25 +0200 Wat is uw idee voor verbetering van de buurt? WijDeventer gaat door waar de wijkaanpak mee bezig was. En dat is bewoners de kans bieden iets te doen voor de leefomgeving en voor buurtgenoten. Heeft u een idee hoe het leven van u en uw dorpsgenoten prettiger te maken ? Laat het ons weten! Dat kan met de kaart die u ontvangen heeft bij de WijDeventer krant. <p>Heeft u de krant niet ontvangen? Bent u de kaart kwijtgeraakt ? Of wilt u nog een idee indienen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om de ideeenkaart te downloaden. Een uitgeprint exemplaar, met uw idee, kunt u ons kosteloos toesturen.</p> <p>Maakt u liever gebruik van een online digitaal formulier. <a href="http://wij.deventer.nl/wat-is-uw-idee-voor-verbetering-van-uw-buurt-of-dorp" title="Wij Deventer digitaal ideeenformulier">Klik dan hier</a></p> 2013-09-02 16:21:00 +0200 2013-09-02 16:21:26 +0200 2013-09-10 14:05:35 +0200 Wij Deventer krant voor de Binnenstad en de Hoven Wij Deventer heeft de wijken anders verdeeld. Bij de wijk Binnenstad horen nu de Raambuurt, Buitengracht en Knutteldorp. De Hoven is hierna een aparte wijk. Maar voor beide wijken is er wel een gezamenlijke krant die na 1 september deur-aan-deur in de bus of op de mat gaat vallen. Wie niet kan wachten om deze nu al in te zien kan hieronder ook een exemplaar downloaden <p>Klik hieronder op "Wij Deventer krant Binnenstad/ de Hoven om de wijkkrant voor de wijk  Binnenstad (Binnenstad, Raambuurt, Buitengracht en Knutteldorp)  en de wijk de Hoven te dowloaden</p> <p>Veel leesplezier !!</p> 2013-09-02 00:00:00 +0200 2013-09-03 13:55:34 +0200 2013-09-03 14:00:53 +0200