Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Hemelwaterafkoppeling Hovenhuus nu een feit

Zaterdag 12 december hebben ongeveer 30 Hovenbewoners een geweldige klus geklaard door meer dan 300 m2 dakoppervlak van het Hovenhuus af te koppelen van het riool.

Dertig infiltratiekratten werden ingegraven. Het regenwater loopt voortaan naar deze infiltratiekratten, zodat het de grond in kan zakken en weer ten goede komt aan het (grond)watersysteem. Hiermee wordt voorkomen dat het via het riool op de rioolwaterzuivering terecht komt, waar het schone regenwater eigenlijk niet naar toe hoeft. Na realisatie brengen bewoners in het voorjaar beplanting aan die aantrekkelijk is voor insecten. Dit als onderdeel van het project Groene Loper. De gemeenten Deventer en Voorst en het waterschap Vallei en Veluwe dragen bij in de kosten. Ook particulieren in andere wijken kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling die maximaal € 8,- per m2 dakoppervlak betreft.

Hard gewerkt

Tijdens de werkdag hadden wijkwethouder Robin Hartogh Heys en waterschapbestuurder Frans ter Maten lovende woorden voor dit initiatief. De hele dag werd er volop gegraven om de infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Terwijl buiten hard werd gewerkt, zorgden anderen in het Hovenhuus voor koffie en broodjes. Naast de ontkoppeling van het Hovenhuus zijn er ook al 70 Hovenbewoners die voor hun eigen woning het hemelwater gaan afkoppelen.

Duurzaam de Hoven

Dit initiatief past mooi in de duurzaamheidsreeks van de Hoven. Na de plasticinzameling, de zonnepanelen, het autodelen, de Led-verlichting op het Bert van Marwijkplein is er nu de hemelwaterafkoppeling. Afwachten wat het volgende initiatief zal zijn.