Werkgroep in uw wijk of dorp

Een werkgroep is een groep bestaande uit minimaal 4 bewoners, die aan de slag gaat met een onderwerp dat de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de buurt bevordert.

Door alle ontwikkelingen die op ons afkomen, komt de aandacht meer te liggen op hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wat kunt u daarbij als buurtgenoten voor elkaar betekenen in de kleine dingen die u voor en met elkaar kunt doen en die het leven een stuk aangenamer maken. Hoe kan dit met elkaar georganiseerd worden op uw eigen wijze, passend bij uw buurt, wijk of dorp?

Er zijn al buurtgenoten actief in uw buurt, wijk of dorp met projecten die op deze ontwikkeling inspelen. Voorbeelden hiervan vindt u in dit werkgroepenoverzicht.