Okkenbroek

Een overzicht van de taakgroepen. Als u op volledig artikel klikt, leest u de huidige stand van zaken.

Spring naar einde van Recente berichten

Activiteiten voor de jeugd

Wat willen ze bereiken? Leiding voor 'makkelijk zat' (jeugdactiviteit voor de leeftijd 12-16 jaar eenmaal per maand). Gedeelde verantwoordelijkheid voor deze activiteit in het dorp.

Activiteiten van de Guppies combineren met activiteiten, vaardigheden van ouderen. Bijvoorbeeld: een oudere leert de meisjes een band plakken en de kookclub betrekt de jongens bij het koken.

Activiteiten voor ouderen

Wat willen ze bereiken? Een inloopactiviteit waar ouderen met elkaar hun individuele hobby uitoefenen en anderen aan kunnen schuiven.

Bloembollenrand bij ingang dorp

Wat willen ze bereiken? Bloembollen bloeien in het voorjaar bij de in-/uitgang van het dorp.

Okkenbroek, duurzaamste dorp

Wat willen ze bereiken? Een plan van aanpak (stappenplan) maken waarin is opgenomen:
-verduurzamen Ons Centrum
-duurzaamheidsmarkt
-voorlichting en communicatie.

Begrafenisjassen voor dragers vanuit noaberschap

Wat willen ze bereiken? Haalbaarheidsonderzoek voor Okkenbroek en Lettele.
Indien voldoende draagvlak: de organisatie, financiering en de uiteindelijke aanschaf regelen.

Kopieerapparaat voor algemeen gebruik

Wat willen ze bereiken? Een kopieerapparaat op een centrale plek in het dorp in een werkhoek met een tafeltje en een kastje. Gezamenlijk beheer en onderhoud regelen (verantwoording en financieel).

Spring naar begin van Recente berichten