Borgele en Platvoet

Een overzicht van de taakgroepen. Als u op volledig artikel klikt, leest u de huidige stand van zaken.

Spring naar einde van Recente berichten

Opknappen hangplek jongeren

Wat willen ze bereiken? Een aantal jongeren geeft aan een bestaande hangplek op te willen knappen.

Wijkteamkids

Wat willen ze bereiken?
Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 maken deel uit van de wijkteamkids. Zij willen activiteiten organiseren om de buurt leefbaarder te maken.

Boekenclub Borgele en Platvoet

Wat willen ze bereiken?
Een boekenclub in de wijk. Boeken bespreken met buurtbewoners en elkaar beter leren kennen.

Kinderactiviteiten

Wat willen ze bereiken? In de wijk wordt niet veel voor kinderen georganiseerd. Een aantal buurtbewoners wil hier graag verandering in en steekt zelf de handen uit de mouwen.

Samen wonen Dreefstaete

Wat willen ze bereiken? De bewonerssamenstelling van de Dreefstaete is de afgelopen periode sterk gewijzigd. Bewoners willen elkaar weer ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

Schoonmaakacties

Wat willen ze bereiken? Bewoners ergeren zich aan het zwerfafval in de buurt en organiseren schoonmaakacties met buurtbewoners om zo in een schone en prettige buurt te kunnen samenleven.

Natuurspeelplek Het Drakennest aantrekkelijker maken

Wat willen ze bereiken? Lekker buiten spelen voor kinderen in natuurspeelplek Het Drakennest en daarbij activiteiten aanbieden voor kinderen uit de wijk door ouders uit de wijk.

Vrijwillige vervoersdienst

Wat willen ze bereiken? Inventariseren van bewoners met een vervoersvraag (om deel te kunnen nemen aan activiteiten) en bewoners die buurtbewoners willen vervoeren.

Generaties bij elkaar

Wat willen ze bereiken? Ouders en leerlingen van basisschool De Zonnebloem gaan samen met oudere bewoners van Borgele & Platvoet kennismaken en daarmee leren over de verschillende generaties en culturen.

Tafel van Thomas

Wat willen ze bereiken? Een buurteetmiddag 1 keer per maand op de zondagmiddag, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan een zondagmiddagactiviteit.

De Wijk- en Wij-krant

Wat willen ze bereiken? Buurtbewoners informeren elkaar over activiteiten die te doen zijn in de wijk en kunnen artikelen lezen over de buurt. De krant wordt gemaakt door en voor bewoners.

Beleef-, beweeg- en wandeltuin rondom De Bloemendal

Wat willen ze bereiken? Een tuin rondom De Bloemendal aanleggen voor en door de buurt, waar bewoners elkaar ontmoeten en samen bewegen. Buurtbewoners onderhouden de tuin in samenwerking met leerlingen van de Arkelsteinschool.

Kruidenierkoerier

Wat willen ze bereiken? Buurtbewoners die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen, krijgen hun boodschappen thuisbezorgd door buurtbewoners.

Auto delen is kosten delen

Wat willen ze bereiken? Buurtbewoners delen met elkaar een auto via een soort huursysteem. Met als doel minder auto's in de wijk en minder kosten voor de gebruikers.

Dichterscafé

Wat willen ze bereiken? Een laagdrempelig dichterscafé voor en door bewoners in de buurt.

Formulierenbrigade

Wat willen ze bereiken? Buurtbewoners leren/ondersteunen elkaar om hun administratie zelfstandig te voeren (bijvoorbeeld na het overlijden van een partner).

Spring naar begin van Recente berichten