Koken en eten met de buurt in de Fermerie

Wat willen ze bereiken? Realiseren van een activiteit waarbij buurtbewoners regelmatig samen koken en eten in de Fermerie.

Stand van zaken

De verbouwing van de keuken in de Fermerie is klaar. Een vrijdag in de maand wordt er samen gegeten. Wellicht komen nog  aansluitende initiatieven.