Freerun Raambuurt

Wat willen ze bereiken? Een gezamenlijke sportactiviteit van jongeren die ze willen demonstreren tijdens festival.

Stand van zaken

De jongeren gaan hier nog mee beginnen, eerst werken ze aan een filmproject.