Beweegtuin Groote en Voorster

Wat willen ze bereiken? Op het terrein van het Groote en Voorster tehuis een beweegtuin realiseren die ook voor de buurt toegankelijk is.

Stand van zaken

Plan is uitgevoerd en op 24 juni 2014 is de opening geweest.