WijDeventer-kranten verspreid in Colmschate Zuid Onlangs is in de wijk Colmschate Zuid de nieuwe WijDeventer-krant verspreid. Kranten vol met mooie bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijken vergroten. <p>Heeft u geen krant ontvangen en wilt u toch graag een exemplaar? Stuur dan een <a href="mailto:wijdeventer@deventer.nl" title="stuur een e-mail naar wijdeventer@deventer.nl">mail</a> met uw naam en adres, dan sturen wij u alsnog een exemplaar. Op deze website  kunt u ook de <a href="https://wij.deventer.nl/wijdeventer-kranten/meer-informatie-over-wijdeventer/2020-05-wd-krant-colmschate-zuid.pdf" title="WijDeventer krant Colmschate Zuid, mei 2020 (6.826 kB)">digitale versie</a> (pdf, 6,8Mb) van de krant lezen.</p> 2020-05-28 10:15:00 +0200 2020-05-28 10:01:13 +0200 2020-05-28 12:16:20 +0200 Playground Rolklaver Van een verwilderd bosje naar een mooi uitdagend speelveld voor de kinderen. Een prachtig resultaat door een goede samenwerking tussen bewoners, medewerkers van de gemeente en werkers in de wijk. <p> <p><span>In de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sBb08oM8PqI&amp;t=2s" title="ga naar de video over de playground Rolklaver">video-opname</a> komen de bewoners, de wijkmanager en de wijkwethouder aan het woord.</span></p> <h2>Wat is WijDeventer</h2> <p><span>De eigen kracht van bewoners, daar gaat het om bij WijDeventer. Of het nu gaat om een plan voor groen in de straat, elkaar als buren helpen of een leuke activiteit voor de buurt, WijDeventer is het adres! Door alle landelijke ontwikkelingen komt de aandacht meer te liggen op hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wat kun je daarbij als buurtgenoten voor elkaar betekenen? Het gaat om de kleine dingen die je vóór en mét elkaar kunt doen en die het leven een stuk aangenamer maken. WijDeventer ondersteunt bij ideeën om zelf aan de slag te gaan in een buurt, wijk of dorp.</span></p> <p><span> </span></p> </p> 2019-12-17 09:45:00 +0100 2019-12-17 10:09:01 +0100 2019-12-17 10:09:01 +0100 Speelveld in Roessink-Noord officieel geopend Zondag 14 april was het dan eindelijk zover! De opening van de speeltuin aan de Grove Denlaan. <p>De werkgroep Spelen was ’s ochtends al vroeg in de weer om alles in gereedheid te brengen voor de opening. Ongeveer 200 adressen hadden een uitnodiging ontvangen. De opkomst was boven verwachting. In totaal zijn er zo’n 80 kinderen en volwassenen op de opening afgekomen. De speeltuin was extra feestelijk aangekleed met slingers en ballonnen. Er was een springkussen en speelgoed uit de banjerbak. Ook was gezorgd voor lekkere broodjes, wat te drinken en ander lekkers voor jong en oud.</p> <h2>Functie<br /></h2> <p>Tijdens het officiële gedeelte is er onder andere gesproken door opbouwwerker Carla Hobert namens het sociaal team en WijDeventer. In haar speech benadrukte zij de multi-functie van de speeltuin. Een plek waar kinderen lekker en veilig kunnen spelen. Maar ook het sociale karakter van de speeltuin: een plek waar bewoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten en elkaar beter kunnen leren kennen.</p> <h2>Officieel geopend</h2> <p>Onder begeleiding van een djembé werd door het oudste en het jongste kind het lint doorgeknipt en is de speeltuin officieel geopend. De werkgroep is trots op deze mooie plek en hoopt dat de bewoners er met z’n allen veel van gaan genieten!</p> 2019-04-17 09:30:00 +0200 2019-04-17 09:22:38 +0200 2019-04-17 09:22:38 +0200 Speelveld Het Roessink weer aantrekkelijk voor de buurt Vorig jaar zijn we naar aanleiding van een rondgang in de buurt Het Roessink gestart met 2 werkgroepen. Werkgroep Spelen en werkgroep Verkeer. <p>Werkgroep Spelen heeft zich ingezet voor het opknappen van de speeltuin. De plannen hiervoor zijn goedgekeurd door het wijkteam van Colmschate-Zuid en het opknappen is al gestart.</p> <h2>Doedag</h2> <p>Op zaterdag 23 februari hebben een aantal bewoners uit onze buurt gehoor gegeven aan de oproep om gezamenlijk de speeltuin aan te pakken. In samenwerking met Het Groenbedrijf waren jong en oud druk in de weer met het vlechten van de wilgenschermen en om de oorspronkelijke omheining weer in ere te herstellen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee en allerlei lekkers in de heerlijk warme voorjaarszon.</p> <h2>Spelen</h2> <p>De speeltuin heeft een centrale plek in onze buurt en het is goed om te zien, dat onze inspanningen al vruchten afwerpen. Een plek om buurtgenoten te ontmoeten en beter te leren kennen. En zeker niet onbelangrijk, een plek om met je vriendjes en vriendinnetjes lekker en veilig te kunnen spelen! Het is geweldig om te zien dat al steeds meer kinderen de weg naar de speeltuin vinden. En dat is waar we het voor doen!</p> <h2>Opening</h2> <p>Kom ook naar de feestelijke opening op zondag 14 april vanaf 12.30 uur. Locatie: speelveld aan de Grove Denlaan.</p> <p>Werkgroep Spelen Het Roessink</p> 2019-03-04 08:45:00 +0100 2019-03-04 08:29:39 +0100 2019-03-04 08:29:39 +0100 Officiële opening Hondenspeelweide Colmschate Zuid Hondenbezitters maken met hun hond al volop gebruik van de nieuwe hondenspeelweide, gelegen naast de kabelbaan tussen de Somervaart en de Oude Oxersteeg. <p>Zaterdagmorgen 2 maart om 10.30 uur gaat wijkwethouder Thomas Walder de officiële opening verrichten en de naam van de speelweide onthullen. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd, eventueel samen met uw hond. Er is koffie/ thee/ koek en natuurlijk ook wat lekkers voor uw hond.</p> <h2>Voordelen omheinde speelweide</h2> <p>In de speelweide kunnen honden vrij rennen en spelen. Ze kunnen er hun energie kwijt, andere honden ontmoeten en daardoor ook beter socialiseren. De speelweide is voor iedereen toegankelijk. Ook buurtbewoners met een beperking kunnen hier hun hond gemakkelijker uitlaten. Dit leidt tot meer cohesie in de buurt en mensen leren elkaar kennen. Tevens hebben fietsers (MTB, kinderen, ouderen) minder last van loslopende honden.</p> <h2>Afspraken</h2> <p>Uiteraard zijn er ook een aantal leefregels: <br /> <ul> <li>we houden de speelweide samen netjes; </li> <li>binnen de speelweide doen we kak in de afvalbak; </li> <li>takken, kapot speelgoed en afval gooien we in de prullenbak; </li> <li>alleen gesocialiseerde honden zijn welkom;</li> <li>baasjes zijn wettelijk aansprakelijk voor hun hond. Gebruik van de weide is volledig op eigen risico;</li> <li>bij onvrede gaan we het gesprek aan met elkaar; </li> <li>honden mogen niet graven, ook niet in molshopen.</li> </ul> </p> <p>Graag zien we u zaterdag 2 maart om 10.30 uur!</p> <p>Beheergroep Hondenspeelweide Colmschate Zuid</p> 2019-02-25 09:00:00 +0100 2019-02-25 08:55:39 +0100 2019-02-25 09:30:12 +0100 Rolklaver Playground Bij ons in de Rolklaver was een groenstrook van ongeveer 180 m2 met zwaar verwilderd groen en veel prikstruiken. In onze optiek kon het groen veel beter worden ingezet. Vooral omdat het een kinderrijke buurt aan het worden is. <p>Met een aantal buurtbewoners hebben we de werkgroep “Rolklaver Playground” opgericht. Als werkgroep zijn we met het idee gekomen deze plek om te turnen in een speelweide met natuurlijke speelaanleidingen. Behalve een veilige en fijne plek voor de kinderen biedt het ook een andere functie. Ouders en andere buurtbewoners kunnen elkaar hier tegenkomen en een praatje maken. Dat is natuurlijk goed voor de sociale cohesie in de buurt.</p> <h2>Speelaanleidingen</h2> <p>De kinderen hebben samen met de werkgroepleden de natuurlijke speelaanleidingen gekozen. Stapstammen, een grote klimboom, twee mooie zitbanken van boomstammen en zwerfkeien. In het centrum van de Playground komt nog een wilgentunnel, wat weer een uitdaging is voor de kleine avonturiers die er komen spelen en ontdekken.</p> <h2>Financiën<br /></h2> <p>Ons plan is gepresenteerd aan het wijkteam en het wijkteam heeft een bijdrage uit het wijkbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben we nog subsidie ontvangen van Woonbedrijf ieder1 en Stichting Jantje Beton.</p> <h2>Aan de slag!</h2> <p>Het Groenbedrijf heeft de rooiwerkzaamheden verricht en de stapstammen en de klimboom geplaatst. Zaterdag 1 februari jl. hebben we als buurtbewoners gezamenlijk met de kinderen en twee medewerkers van het Groenbedrijf het wilgenscherm geplaatst ten behoeve van de veiligheid van de spelende kinderen. In maart of april gaan we de rododendrons, heesters en vlinderplanten aanplanten en dan is het helemaal klaar. Dit sluiten we af met een feestelijke opening. Het onderhoud gaan we zelf doen en daar gaan we de kinderen nadrukkelijk bij betrekken.</p> <p>Werkgroep Rolklaver Playground</p> <p>[[youtube:5LwsmgfHJ8U]]</p> <p>[[youtube:PUpQPmBIUeU]]</p> 2019-02-11 09:30:00 +0100 2019-02-11 09:20:34 +0100 2019-02-11 12:16:18 +0100 Hondenspeelweide Colmschate-Zuid Zaterdag 19 januari jl. was het zover. De palen gingen de grond in voor de hondenspeelweide. Een hondenspeelweide als extra onderdeel van het losloopgebied, gelegen naast de kabelbaan in Colmschate Zuid. <p>Het gehele losloopgebied blijft dus bestaan. Na maanden van vergaderen, plannen maken, voorbereiden, draagvlak zoeken, flyeren en uiteraard een presentatie aan het wijkteam, werd dit bewonersinitiatief steeds tastbaarder. Na het akkoord van het wijkteam voor het plan konden we verder met de realisatie. Met hulp van Het Groenbedrijf en vrijwilligers uit de wijk, waaronder enkele jongeren, verliep de aanleg soepel. Uiteraard was er koffie, koek en soep aanwezig om deze klus te klaren. In het voorjaar volgt de officiële opening, met de onthulling van de naam van de speelweide. Daarover leest en hoort u later meer. Uw hond kan vanaf dit moment al gebruik maken van deze mooie hondenspeelweide. We wensen de viervoeters veel speelplezier toe!</p> <h2>Schoon houden</h2> <p>We vragen u om het gebied samen netjes en schoon te houden en rekening te houden met elkaar. Zo kunnen we allemaal blijven genieten van dit mooie gebied: oud en jong, mens en dier, wandelend en per fiets. We hopen u er vaak te mogen ontmoeten!</p> <h2>Een bedankje</h2> <p>We bedanken de medewerkers van Het Groenbedrijf voor hun flexibiliteit om ons op hun vrije zaterdag te komen helpen! En een bedankje aan de medewerkers van de gemeente Deventer en het sociaal team van Colmschate-Zuid voor hun hulp en enthousiasme tijdens het traject.</p> <p>Andrea, Debby, Chretiénne, Hans, Henny en Harriët <br />Werkgroep Hondenspeelweide Colmschate Zuid</p> 2019-01-28 10:30:00 +0100 2019-01-28 10:23:37 +0100 2019-01-28 11:07:17 +0100 Bewoners Kardinaalsmuts aan de slag Bewoners van de Kardinaalsmuts hadden een mooi plan uitgewerkt om het speelveld in de straat weer aantrekkelijk en veilig te maken voor de kinderen. <p>Een afscheiding langs het pad moet er voor zorgen dat de honden het speelveld niet meer op kunnen rennen. Twee kleine doeltjes en een wilgenhutje maken het speelveld nog aantrekkelijker. Voor dit plan was veel draagvlak vanuit de buurt. Het wijkteam van Colmschate-Zuid vond het een mooi initiatief en heeft er wijkbudget aan toegekend.</p> <h2>Aan de slag</h2> <p>Zaterdag 12 januari jl.  Een regenachtige ochtend maar toch een grote opkomst van ouders, kinderen, oma’s en medewerkers van Het Groenbedrijf. Tijdens de koffie wordt uitleg gegeven hoe de wilgentakken gesnoeid en gevlochten moeten worden. Na de koffie wordt de groep in tweeën gedeeld. Er wordt hard gewerkt en al snel zie je dat het een mooie natuurlijke afscheiding wordt. Zaterdag 19 januari gaan de bewoners met het  wilgenhutje en de twee kleine doeltjes van hout aan de slag. De speeltuin is dan weer aantrekkelijk en veilig voor de kinderen uit de buurt.</p> 2019-01-21 11:00:00 +0100 2019-01-21 10:45:57 +0100 2019-01-21 10:45:57 +0100 Playground Rolklaver WijDeventer, vóór, dóór en mét bewoners. Het idee van de playground aan de Rolklaver is daar een mooi voorbeeld van. <p>Een initiatief van de bewoners, waarmee ze zelf aan de slag zijn gegaan.</p> <p>Heeft u ook een goed idee om de leefbaarheid in uw straat of wijk te vergroten en waarmee u zelf aan de slag wilt? Naam dan contact op met wijkmanager <a href="mailto: ra.saris @deventer.nl" title="stuur een e-mail naar ra.saris@deventer.nl">Robert Saris </a>of het <a href="mailto: colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl" title="stuur een e-mail naar colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl">sociaal team</a>.</p> <p>Bekijk het filmpje over het bewonersinitiatief aan de Rolklaver (1 minuut, 16 seconden):</p> <p>[[youtube:5LwsmgfHJ8U]]</p> 2018-12-06 12:30:00 +0100 2018-12-06 12:06:21 +0100 2018-12-06 15:34:06 +0100 Bewoners blij met nieuwe groenstrook en containerplek Via woningcorporatie Rentree kwamen bij WijDeventer signalen binnen dat de bewoners van de Roessinksweg niet zo blij meer waren met het pleintje tussen de Roessinksweg en de Iepweg. <p>Onaantrekkelijke struiken blokkeerden het achterpad en containers stonden verspreid over het gehele plein als ze geleegd moesten worden. Daar hadden de bewoners wel ideeën over en ze wilden zelf daar de handen wel voor uit de mouwen steken. Door een goede samenwerking tussen de bewoners,  het Groenbedrijf, Rentree, het wijkteam en sociaal team van Colmschate-Zuid en de gemeente Deventer heeft dit een mooi resultaat opgeleverd. Mooie kleurrijke planten met een opstelstrook voor containers, papier en glas maar ook een gezellige vrijdagochtend door dit met elkaar te realiseren onder het genot van een kopje koffie en een plak cake.</p> 2018-11-19 10:00:00 +0100 2018-11-19 09:48:21 +0100 2018-11-19 09:48:21 +0100 Nieuwe WijDeventer krant voor Colmschate Zuid In Colmschate Zuid wordt momenteel de WijDeventer krant verspreid. In deze krant kunt u meer lezen over de mooie bewonersinitiatieven die de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk vergroten. <p>Heeft u aan het eind van week 46 nog geen krant ontvangen en wilt u wel graag een exemplaar? Stuur dan een mail met uw naam en adres naar <a title="stuur een e-mail naar wijdeventer@deventer.nl" href="mailto:wijdeventer@deventer.nl">WijDeventer</a>. Dan ontvangt u alsnog een exemplaar. U kunt natuurlijk ook de <a title="download de krant van Colmschate Zuid (pdf, 792 kB)" href="https://wij.deventer.nl/wijdeventer-kranten/meer-informatie-over-wijdeventer/2018-11-wd-krant-colmschate-zuid.pdf">digitale versie </a>lezen.</p> 2018-11-13 15:15:00 +0100 2018-11-13 15:02:55 +0100 2019-04-17 11:59:57 +0200 De strijd tegen de Japanse duizendknoop Mooi groen blad en vrolijke witte bloemetjes verhullen de eigenschappen van een groen monster. Uit een recente inventarisatie blijkt dat de invasieve exoot, de Japanse duizendknoop, op tientallen plekken in de gemeente groeit, ook in woonwijken. <p>De gemeente Deventer wil de Japanse duizendknoop beheersbaar houden. Het is een plant met wortels zo sterk dat ze veel schade kunnen aanrichten. Dat kan de gemeente niet alleen. Daarom ondersteunen we graag initiatieven van bewoners zoals in Colmschate-Zuid.</p> <p>Op een zaterdagochtend met elkaar aan de slag om de Japanse Duizendknoop bij het evenemententerrein langs de Holterweg aan te pakken. Een grote container, geregeld door het Groenbedrijf, was nodig om het groen af te voeren. Ook dat is WijDeventer, 'Samen maken we de wijk'.</p> 2018-10-08 09:04:04 +0200 2018-10-08 09:04:04 +0200 2018-10-08 09:04:04 +0200 Pandje 221 in het Oostrik Pandje 221 (aan de Gildenburg 221) is de gezellige buurthuiskamer van het Oostrik. Ook mensen uit omliggende wijken zijn van harte welkom. <p>Doordat het Pandje helemaal gedragen wordt door vrijwilligers, giften en sponsoring, kunnen de activiteiten laagdrempelig en vaak ook gratis worden aangeboden. De koffie en thee is gratis en meestal hebben we er wat lekkers bij.</p> <h2>Activiteiten</h2> <p>We bieden momenteel de volgende activiteiten aan:</p> <ul> <li>Dinsdagochtend, 09.00 uur: Foodgroup voor mensen met overgewicht.</li> <li>Woensdag, 10.00 uur: Yoga voor ouderen - of mensen die minder goed te been zijn. Koffie en thee gratis.</li> <li>Donderdag, 10.00 uur: Creatieve ochtend. Koffie en thee gratis. </li> </ul> <p>Wilt u niet creatief bezig zijn, maar heeft u zin om eens te komen kijken? Of wilt u gewoon gezellig een kop koffie of thee te drinken? Dan mag ook altijd!</p> <h2>Nieuwe activiteiten</h2> <p>Binnenkort starten we ook met nieuwe activiteiten. Eén daarvan is de cursus Tarotkaarten leggen. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Els Graczyk, telefoon: 0570-650616.</p> <p>Mocht u geïnteresseerd zijn in een middag Klaverjassen, of een ander spel, dan horen wij dit ook graag! We willen graag een spelmiddag organiseren.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Voor meer informatie kunt u terecht op onze website <a href="http://www.pandje221.wordpress.com" title="Naar de website www.pandje221.wordpress.com">www.pandje221.wordpress.com</a>, of neem een kijkje op onze facebookpagina: Pandje 221. Of loopt u gewoon eens binnen in Pandje 221 aan Gildenburg 221. Bekijk op onze website de openingstijden.</p> 2018-10-08 08:54:39 +0200 2018-10-08 08:54:39 +0200 2018-10-08 08:54:39 +0200 Wijkteam Colmschate-Zuid bezoekt werkgroepen Op maandag 24 september 2018 bezocht het wijkteam van Colmschate-Zuid, bestaande uit bewoners, de nieuwe wijkwethouder Thomas Walder, nieuwe wijkcontactraadsleden, het Sociaal team en de wijkmanager een 4-tal werkgroepen in de wijk. <p>Bewoners presenteerden op locatie hun plan en gingen hierover in gesprek met de wijkteamleden. De aanvragen zijn goedgekeurd en de bewoners kunnen er mee aan de slag.</p> <p>Het gaat om het veiliger maken van een speelplek aan de Kardinaalsmuts, een omheind hondenspeelveld binnen het huidige losloopgebied, het realiseren van een aantrekkelijk speelbosje aan de Rolklaver en een overzichtelijkere opstelplek voor containers aan de Roessinksweg. Mooie bewonersinitiatieven die de wijk weer wat aantrekkelijker maakt.</p> <p>Heeft u ook een leuk idee met uw buren? Stuur dan een e-mail naar uw wijkmanager Robert Saris, <a href="mailto:ra.saris@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar ra.saris@deventer.nl">ra.saris@deventer.nl</a>.</p> 2018-10-01 15:37:37 +0200 2018-10-01 15:37:37 +0200 2018-10-01 15:37:37 +0200 Een hondenspeelveld in Colmschate Zuid? • Ben jij eigenaar van een hond? • Ben je graag buiten? • Heb je organisatorische kwaliteiten? • Wil jij je hond een lol doen? • Woon je aan de zuidzijde van de Holterweg, in Colmschater Enk, Roessink, Bramelt, Swormink of Essenerveld? • Wil jij een omheinde speelweide voor honden waar ze naar hartenlust kunnen socialiseren en dollen? <p>Alles JA? Meld je dan aan! Er hebben zich al 2 enthousiastelingen opgegeven. Zij zoeken nog 3-4 personen om dit samen als werkgroep te onderzoeken en op te pakken, zodat er een prachtige omheinde hondenspeelplek komt in het losloopgebied in Colmschate Zuid. Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar: <a href="mailto:colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl" title="stuur een e-mail naar colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl">colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl</a>. Vermeld naam, adres en telefoonnummer. De initiatiefnemers nemen dan contact met je op.</p> 2018-06-11 11:30:00 +0200 2018-06-11 11:12:06 +0200 2018-06-11 14:35:12 +0200 Buurtpreventie verbindt bewoners Colmschate-Zuid Inmiddels zijn er alweer twaalf WABP-groepen (buurtpreventie) gestart in Colmschate Zuid. Mooie initiatieven van bewoners om de wijk weer wat veiliger te maken. <p>Zij zijn de ogen en oren in de wijk. Op donderdag 24 mei 2018 zijn de beheerders met elkaar in contact gebracht. De wijkagent was aanwezig om een presentatie te geven en vragen te beantwoorden. Een zinvolle avond waarbij ervaringen werden uitgewisseld en de beheerders elkaar en de wijk weer wat beter hebben leren kennen.</p> 2018-06-04 09:15:00 +0200 2018-06-04 09:03:03 +0200 2018-06-04 11:03:52 +0200 Oproep zwerfvuilactie Snippeling Bewoners organiseren op zaterdag 26 mei van 10.00 tot 12.00 een zwerfvuil opruimactie op de Snippeling. Zwerfvuil is een probleem waar we iedere dag weer mee geconfronteerd worden. <p>Zwerfafval is iets dat wij ook op ons mooie Snippeling kunnen aanpakken! Vooral in het groen tussen onze wijk en het Runshoppingcenter. Samen de handen uit de mouwen steken is een goed begin.</p> <h2>Deventer Schoon Familie</h2> <p>De Deventer Schoon Familie zorgt voor afvalzakken, bezems, grijpstokken etc. Let op: het gaat uitsluitend om zwerfvuil en niet om grofvuil.</p> <h2>Help je mee?</h2> <p>Wie wil helpen kan zich om 10.00 uur melden op het veld met de picknickbanken naast de Kwantum op het Runshoppingcenter. Koffie, thee en koekjes staan klaar! Voor de kinderen hebben wij iets leuks!</p> <p>Graag tot ziens op zaterdag 26 mei<br /></p> 2018-05-17 10:15:00 +0200 2018-05-17 10:01:52 +0200 2018-05-17 10:01:52 +0200 Kinderen blij met eigen natuurspeelplek Kinderen uit de Wilgweg in Colmschate-Zuid zijn samen met de ouders en met ondersteuning van Het Groenbedrijf aan de slag gegaan om een eigen natuurspeelplekje te realiseren. <p>Een zelfgemaakt wilgenhutje, een picknickset van kleine boomstammen en twee grotere boomstammen om op te klimmen en te balanceren, maakt het voor deze kinderen nog leuker om in deze straat te wonen.</p> 2018-05-17 10:00:00 +0200 2018-05-17 09:40:48 +0200 2018-05-17 09:40:48 +0200 Jongerenwerkers Colmschate / Vijfhoek Jongerenwerkers Fabian Schrijver en Michiel Brus, beide van Raster, zetten zich in voor de jeugd uit Colmschate en de Vijfhoek. Jongeren hebben veel talenten, sommige al ontdekt en sommige nog niet. <p>De jongerenwerkers werken op veel manieren samen aan die talentontwikkeling. Zodat jongeren hun talenten verder ontwikkelen én andere jongeren hun talent kunnen ontdekken. Jongeren kunnen ook zelf ideeën aandragen. Zo zijn er dit jaar al workshops georganiseerd in koken, website bouwen en beats maken.</p> <p>Michiel legt contact met jongeren door te zijn waar zij zijn, ook ’s avonds op straat. Vanuit die contacten weet hij wat er speelt onder de jeugd. Fabian en Michiel werken ook met het Jongeren Wijkteam. Deze groep jongeren is de verbinding tussen het reguliere Wijkteam en jongeren. Ook organiseren zij activiteiten voor jongeren. Vanuit deze brede werkwijze ondersteunen de jongerenwerkers jongeren. Op de hoogte zijn van het jongerenwerk in deze wijken? Volg Michiel op Instagram via ‘michiel_raster’ en Fabian op 'Raster_Dtown of op beide op Facebook onder hun eigen naam.</p> 2018-05-07 10:45:00 +0200 2018-05-07 10:41:40 +0200 2018-05-07 10:41:40 +0200 Wijkteam Colmschate-Zuid de wijk in Door een fietstocht te organiseren door de wijk hebben het wijkteam en het sociaal team van Colmschate Zuid een paar buurten nog beter leren kennen. <p>Bij de eerste locatie vertelde een bewoner dat hij samen met onder andere de kinderen van OBS Kolmenscate een ludieke actie tegen overlast hondenpoep aan het voorbereiden is. Daarna werd een bezoek gebracht aan de basisscholen Het Roessink en de Wereldwijzer. Samen met de schoolkinderen  is er nagedacht hoe de nieuwe groene schoolpleinen er uit moeten komen te zien. Ook de buurtbewoners worden hier nog bij betrokken. Buurtvereniging De Sleutel bestaat al 32 jaar en vertelde hoe groot het saamhorigheidsgevoel is bij de bewoners aan de Sleutelbloem en de Kamille. De bewoners  van een appartementencomplex aan de Vlinderparkweg zijn een buurtpreventie gestart om het veiligheidsgevoel weer wat te vergroten. Mooie initiatieven die het wonen in deze wijk nog leuker maken.</p> <h2>Een idee?</h2> <p>Heb je ook een goed idee met je buren waarmee je aan de slag wilt? Stuur een mail naar wijkmanager Robert Saris: <a href="mailto:ra.saris@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar ra.saris@deventer.nl">ra.saris@deventer.nl</a>.</p> 2018-04-26 09:15:00 +0200 2018-04-26 09:05:20 +0200 2018-04-26 15:55:27 +0200 Nieuwe WijDeventer krant voor Colmschate Zuid In Colmschate Zuid wordt momenteel de WijDeventer krant verspreid. In deze krant staat een overzichtskaart van de bewonersinitiatieven in Colmschate Zuid in 2016 en 2017. <p>U kunt dus zien welke initiatieven er in uw buurt zijn geweest. Deze initiatieven hebben de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de wijk vergroot, op verschillende manieren maar allemaal vóór, dóór en mét bewoners. Dat is namelijk WijDeventer!</p> <p>Bent u nieuwsgierig? U kunt de <a href="https://wij.deventer.nl/wijdeventer-kranten/meer-informatie-over-wijdeventer/2018-03-wd-krant-colmschate-zuid.pdf" title="WijDeventer krant Colmschate-Zuid maart 2018">digitale versie </a>van de krant alvast inzien.</p> 2018-03-20 08:15:00 +0100 2018-03-20 08:15:24 +0100 2018-03-20 08:15:24 +0100 Einde pilot Lijn Informele Zorg Colmschate-Zuid Van oktober 2016 tot oktober 2017 was er een pilot Lijn Informele Zorg in Colmschate-Zuid. Er is een centraal telefoonnummer (0570 781781) beschikbaar gesteld onder de naam Lijn Informele Zorg (LIZ), in eerste instantie voor alle bewoners van Colmschate Zuid. <p>Vragen om te helpen met een kleine tuinklus, vragen om een boodschap te doen, vragen om een bezoekje, vragen om ….. Kortom veel vragen waar men vaak tegen aanloopt.</p> <p>De projectgroep Colmschate Zuid aan Zet heeft hierbij het voortouw genomen. Samen met de vrijwilligersorganisaties in Colmschate Zuid is er hard gewerkt om de vraag en aanbod van informele zorg beter op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat mensen die hulp kunnen gebruiken en buurtbewoners of vrijwilligers die hulp kunnen bieden elkaar vinden. Op donderdag 18 januari 2018 was er bij sv. Helios een slotbijeenkomst waarbij de projectgroep haar bevindingen heeft gedeeld. LIZ wordt op stedelijk niveau doorgezet met hetzelfde telefoonnummer. De opbrengst van de pilot wordt hierin meegenomen. Met dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.</p> <p> </p> 2018-01-29 10:00:00 +0100 2018-01-29 09:42:29 +0100 2018-01-29 12:15:58 +0100 Gelderse Roos weer blij met de vijver De bewoners van de Gelderse Roos misten de vijver in de straat. Het hoge riet en de oude struiken zorgden er voor dat de vijver niet meer zichtbaar was. <p>Ze namen contact op met de wijkmanager en een samenwerking tussen het Waterschap, het Groenbedrijf, de gemeente en de bewoners kwam al gauw tot stand. De struiken en het riet zijn verwijderd en circa 20 bewoners hebben samen nieuwe rododendrons en knotwilgen geplant, bloembollen gepoot en bloemgras ingezaaid.</p> <h2>Het resultaat</h2> <p>Bewoner Henk Lanenga: ‘We zijn er erg blij mee. Het is er veel lichter door geworden en we kijken weer uit op een mooie vijver. Leuk om dit samen te doen met de buren, gemeente en medewerkers van het Groenbedrijf’. Een mooi voorbeeld waar WijDeventer voor staat: vóór, dóór en mét bewoners.</p> 2017-12-04 10:00:00 +0100 2017-12-04 09:54:23 +0100 2017-12-04 09:54:23 +0100 Thema veiligheid in wijkteam Colmschate-Zuid Tijdens de wijkteamvergadering Colmschate-Zuid van 21 november 2017 kwam het thema veiligheid aan de orde. Wijkagent Marcel van Raan en senior toezichthouder Mehmet Celep werden uitgenodigd om met de wijkteamleden hierover het gesprek aan te gaan. <p>Hoe staat het met de veiligheid in de wijk? Het is mooi om te zien dat bewoners zelf het initiatief nemen om de wijk veiliger te maken. In 9 buurten is inmiddels een WhatsApp buurtpreventie gestart. Hierdoor kan er bij een verdachte situatie snel gehandeld worden. De bewoners zijn de ogen en oren in de wijk.</p> <p>Heb je ook een goed idee om je buurt veiliger te maken of vind je het leuk om eens in het wijkteam mee te draaien? Neem dan contact op met wijkmanager Robert Saris, tel.nr. 695177 of mail: <a href="mailto:ra.saris@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar ra.saris@deventer.nl">ra.saris@deventer.nl</a>.</p> 2017-12-04 09:45:00 +0100 2017-12-04 09:31:06 +0100 2017-12-04 11:21:48 +0100 Samen aan de slag in groen Colmschate-Zuid De bewoners van de P. Reicholtstraat in Colmschate-Zuid vonden dat de groenstrook aan de Salamonszegel achter hun woning wel een opknapbeurt kon gebruiken. <p>Ze namen contact op met de wijkmanager, werden uitgenodigd in het wijkteam om het plan toe te lichten en gingen met ondersteuning van de medewerkers van Het Groenbedrijf zelf aan de slag. De heer Waanders: “Leuk om dit samen te doen. We zijn blij met onze nieuwe achtertuin en gaan er zelf voor zorgen dat het netjes blijft”.</p> <p>Heb je ook een goed idee om Colmschate-Zuid samen met je buren nog mooier of gezelliger te maken? Neem dan contact op met wijkmanager Robert Saris.  Hij is bereikbaar op telefoonnummer 695177 of via de mail <a href="mailto:ra.saris@deventer.nl">ra.saris@deventer.nl</a>.</p> 2017-11-13 09:45:00 +0100 2017-11-13 09:37:15 +0100 2017-11-13 09:37:15 +0100 Veldpaperplein onkruidvrij De Zonnebloem heeft een bijdrage gekregen uit het wijkbudget van Colmschate-Zuid voor de viering van hun 40-jarig jubileum. <p>Als tegenprestatie hebben een aantal dames van de Zonnebloem het Veldpaperplein in dorp Colmschate onkruidvrij gemaakt.</p> 2017-07-31 09:45:00 +0200 2017-07-31 09:42:07 +0200 2017-07-31 09:42:07 +0200 Buurtfeest Sleutelbloem Op woensdagavond 5 juli namen de buurtbewoners van de Sleutelbloem de zagen ter hand om de gemeentetuin te snoeien. Zo kon op zaterdag 15 juli het 31ste buurtfeest worden gehouden. <p>Tijdens het buurtfeest werd o.a. de quiz "Petje op, Petje af” gespeeld onder leiding van quizmaster John. Hierbij werden pittige vragen gesteld over verleden en heden van Deventer.</p> 2017-07-31 09:30:00 +0200 2017-07-31 09:18:11 +0200 2017-07-31 09:18:11 +0200 WhatsApp Buurtpreventie in Colmschaterenk Het initiatief van bewoner Nils Aarnink om een WhatsApp Buurtpreventie op te starten in Colmschaterenk is door vele andere bewoners in de wijk goed ontvangen. Ruim 50 bewoners waren tijdens een informatieavond in Verbindingscentrum De Fontein aanwezig om hierover meer informatie te verkrijgen. <p>Eric Wender van de politie was aanwezig om een toelichting te geven. De bewoners gaan aan de slag met het opstarten van de Appgroep waarna de WABP-borden kunnen worden geplaatst. Dit wordt mogelijk gemaakt door WijDeventer.</p> <h2>Een idee voor de buurt? </h2> <p>Wilt u weten welke werkgroepen er verder allemaal actief zijn in de wijk Colmschate-Zuid of heeft u zelf een goed idee voor uw buurt? Kijk dan eens op <a href="http://www.wijdeventer.nl">www.wijdeventer.nl</a> of op de facebookpagina van uw wijkmanager <a href="https://www.facebook.com/wijkmanagerrobertsaris.colmschatezuid">https://www.facebook.com/wijkmanagerrobertsaris.colmschatezuid</a>.</p> <p> </p> 2017-05-22 10:40:00 +0200 2017-05-22 10:23:57 +0200 2017-05-22 10:23:57 +0200 Colmpop met nieuwe opzet Zaterdag 27 en zondag 28 mei wordt op het evenemententerrein bij de Kuip in Colmschate weer het Colmpopfestival gehouden. De opzet is dit jaar anders dan voorgaande jaren. <p>Er is voor gekozen om dit jaar samen te werken met  Raster jongerenwerk en dit heeft geresulteerd in een zeer mooi en gevarieerd programma. Op zaterdagmiddag en in de vroege avond is met name het jongerendeel, met verschillende bands en DJ’s. Het festival op zaterdag is van 14.00 uur tot 1.00 uur en op zondag van 13.15 uur tot 18.30 uur. Voor meer informatie en het gehele programma zie <a href="http://www.colmpop.nl">www.colmpop.nl</a>.</p> <p> </p> 2017-05-22 10:30:00 +0200 2017-05-22 10:22:17 +0200 2017-05-22 10:22:17 +0200 Anne Franklaan nog mooier! In een uur tijd hebben ongeveer 25 bewoners van de Anne Franklaan met ondersteuning van Het Groenbedrijf en WijDeventer er samen voor gezorgd dat de straat een nog mooiere uitstraling heeft. <p>De ochtend werd gestart met een kop koffie, plak cake en helaas ook met een regenbui. Al gauw werd het droog en konden de bewoners aan de slag. 24 kale boomperkjes met vooral onkruid en hondenpoep zijn aangepakt. Met de nieuwe beplanting ziet de straat er weer veel mooier uit.</p> 2017-05-08 09:42:00 +0200 2017-05-08 09:40:53 +0200 2017-05-08 09:40:53 +0200 Op bezoek bij Het Koggeschip Op verzoek van VVE het Koggeschip in Colmschate-Zuid hebben het sociaal team, de wijkmanager en de wijkagent een bezoek gebracht aan ongeveer 50 bewoners van dit complex. Het thema was: veiligheid. <p>Wijkagent Marcel van Raan gaf de bewoners tips over o.a. preventie woninginbraak,<br />voorkomen van zakkenrollerij, straatroof, het skimmen van je pinpas en internetfraude. Een zeer leerzame avond waar de bewoners weer veel van hebben opgestoken.</p> 2017-04-23 14:00:00 +0200 2017-04-23 13:29:51 +0200 2017-04-24 12:21:11 +0200 Wijkteam Colmschate-Zuid bezoekt werkgroepen De wijkteamleden van Colmschate-Zuid hebben op donderdag 30 maart een fietstocht gemaakt langs een aantal lopende bewonersinitiatieven. Na een kop koffie bij SV Helios werd de fietstocht gestart. <p>Als eerste werd stil gestaan bij werkgroep De Gelderse Roos. Deze bewoners gaan nog aan de slag om van de vijver een mooie recreatieplas te maken. De fietstocht ging daarna verder naar de Fonteinkruid waar bewoners de entree van het park hebben opgeknapt met mooie nieuwe beplanting. De heer Wevers gaf daarna een toelichting over het opzetten van een AED (hartreanimatie) in de buurt Het Roessink (zie foto) en tot slot vertelde de heer Mossink hoe hij in de omgeving van de Colmschaterstraatweg een buurtpreventie heeft opgestart. Goede initiatieven die de wijk nog mooier en veiliger maken.</p> <p>Heeft u ook goed idee voor uw buurt of wilt u weten welke initiatieven er allemaal zijn in de wijk? Kijk dan op deze website of volg de facebookberichten van wijkmanager Robert Saris, <a href="https://www.facebook.com/wijkmanagerrobertsaris.colmschatezuid" title="Naar de Facebookpagina van wijkmanager Robert Saris">https://www.facebook.com/wijkmanagerrobertsaris.colmschatezuid</a>.</p> 2017-04-18 10:15:00 +0200 2017-04-18 10:00:59 +0200 2017-04-18 10:45:03 +0200 Graffitiproject Internationale Schakel Klas ISK betekent Internationale Schakel Klas. De leerlingen in deze klassen zijn allemaal afkomstig uit het buitenland en wonen korter dan twee jaar in Nederland. <p>Sommige leerlingen zijn naar Nederland gekomen omdat hun ouders in Nederland werk hebben gevonden, anderen omdat hun ouders gevlucht zijn uit hun land vanwege een oorlogssituatie. De leerlingen komen van over de hele wereld. Het doel van de ISK is om de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren, zodat zij in het reguliere Nederlandse voortgezet onderwijs kunnen instromen. De leeftijd varieert van 12 tot 16 jaar.</p> <h2>Jongerenwijkteam</h2> <p>WijDeventer vindt het belangrijk dat deze kinderen betrokken worden bij de samenleving.  Het jongerenwijkteam heeft hier het initiatief in genomen. Samen met de ISK scholieren gaan ze het Enexishuisje aan de Mina Krusemanlaan verfraaien met graffiti.</p> 2017-04-10 10:00:00 +0200 2017-04-10 09:43:40 +0200 2017-04-10 09:43:40 +0200 Weer een mooi entree park Fonteinkruid Bewoners van de Fonteinkruid waren niet zo blij meer met de entree van het park. Het was onoverzichtelijk en sociaal onveilig. Hier moest wat aan gebeuren. En dat hebben ze gedaan. <p>Met ondersteuning van het Groenbedrijf hebben de bewoners een zaterdagochtend de nieuwe beplanting er in gezet. Door het mooie weer was het geen straf om hiermee aan de slag te gaan. De bewoners kunnen terugkijken op een gezellige ochtend met een prachtig resultaat.</p> <h2>WijDeventer</h2> <p>Dit is waar WijDeventer onder andere voor staat. Bewoners ondersteunen die zelf aan de slag willen gaan om de wijk nog mooier te maken.</p> <p> </p> 2017-04-10 09:30:00 +0200 2017-04-10 09:22:27 +0200 2017-04-10 09:22:27 +0200 Bewoners Gelderse Roos gaan voor mooie recreatieplek Een groep enthousiaste bewoners van de Gelderse Roos heeft het idee geopperd om de huidige vijver te veranderen in een mooie recreatieplek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. <p>Tijdens een werkavond hebben ze het plan nader uitgewerkt. Een gesprek op locatie met het Waterschap, Het Groenbedrijf, Sociaal team Colmschate-Zuid en de gemeente Deventer heeft ze weer een stukje verder geholpen. Dat is waar WijDeventer voor staat. Samen met bewoners en andere partijen mooie resultaten bereiken waarbij de bewoners met ondersteuning er zelf mee aan de slag gaan.</p> 2017-03-27 09:15:00 +0200 2017-03-27 09:00:59 +0200 2017-03-27 09:00:59 +0200 WhatsApp Buurtpreventie populair in Colmschate–Zuid Nadat in de omgeving Huenderkolkweg al een WhatsApp Buurtpreventie was opgestart, zijn er alweer in vijf buurten bewoners geweest die hetzelfde initiatief hebben genomen. <p>Initiatiefnemers Herman Mossink en Gabriëlla Massaro: “We willen het inbraakrisico in de straten Oostriksweg, Colmschaterstraatweg en Stationsweg verkleinen en potentiële inbrekers afschrikken door zichtbaar te maken dat buurtbewoners zich verenigd hebben in een appgroep. Wij zijn toch de ogen en de oren in de wijk en op deze manier kunnen we snel communiceren met elkaar en contact opnemen met de politie. Het versterkt ook nog eens de saamhorigheid in de wijk”.</p> <p>Heeft u ook het idee om een buurtpreventie op te starten in uw buurt of heeft u een ander goed idee? Neem dan contact op met wijkmanager Robert Saris (<a href="mailto:ra.saris@deventer.nl" title="Stuur een e-mail naar ra.saris@deventer.nl">ra.saris@deventer.nl</a> of 06 53773644).</p> 2017-03-27 09:15:00 +0200 2017-03-27 09:05:57 +0200 2017-03-27 09:44:54 +0200 Nieuwjaarsborrel Het Roessink Om het nieuwe jaar welkom te heten hebben de bewoners van de Acacialaan, de halve Beukweg en Haagbeukweg geproost met een drankje. Ook de door bewoners zelf gemaakte hapjes ontbraken natuurlijk niet. <p>De nieuwe bewoners kregen de gelegenheid om zich voor te stellen en kennis te maken met de andere bewoners. De nieuwjaarsborrel was voor het derde achtereenvolgende jaar en ook nu was de stemming opperbest. De geplande eindtijd werd ruimschoots overschreden. ‘Hopelijk krijgt het jaar 2017 een zelfde plezierig vervolg als we op 8 januari gestart zijn’, aldus initiatiefnemer Frank Wevers.</p> 2017-01-23 09:45:00 +0100 2017-01-23 09:38:01 +0100 2017-01-23 09:38:01 +0100 Beste idee van Colmschate Op 17 november werd in jongerencentrum The Mall het ‘Beste idee van Colmschate’ gekozen door het Jongerenwijkteam Colmschate/ Vijfhoek. <p>Er werden 6 verschillende ideeën door jongeren ingediend om het leuker te maken in de buurt:</p> <ul> <li>het uitbreiden van de geluidsstudio in The Mall</li> <li>een DJ feest</li> <li>nail art voor meiden</li> <li>een FIFA toernooi in jongerencentrum Moonlight</li> <li>een nieuwe game console en tv’s in The Mall</li> <li>paardrijden voor kinderen in Colmschate Zuid (ingediend door leerlingen van obs Kolmenscate) in combinatie met een buurtfeest voor Colmschate Zuid. </li> </ul> <p>Het jongerenwijkteam vond het idee voor een nail art cursus en nail art set voor de meidengroep het allerbeste. De meiden gaan hun talenten ook inzetten bij oudere dames in verzorgingshuizen.</p> <h2>Publieksprijs</h2> <p>De publieksprijs (met de meeste hartjesstickers) ging naar het idee voor een playstation 4 plus FIFA 17. Deze wordt gecombineerd om uiteindelijk samen (met onder andere jongeren die Moonlight bezoeken) een FIFA toernooi te doen. Het jongerenwijkteam wil meerdere ideeën met elkaar gaan combineren en geeft daarmee aandacht aan verschillende buurten en verschillende (leeftijds)groepen.</p> <h2>Een idee?</h2> <p>Heb jij een idee voor je buurt of straat of lijkt het jou leuk om eens aan te schuiven bij het jongerenwijkteam, neem dan contact op via <a href="mailto:jwteam@hotmail.com" title="Stuur een e-mail naar jwteam@hotmail.com">jwteam@hotmail.com</a> of met jongerenwerker Fabian Schrijver, e-mail <a href="mailto:f.schrijver@rastergroep.nl" title="Stuur een e-mail naar f.schrijver@rastergroep.nl">f.schrijver@rastergroep.nl</a>, tel 06-27478617.</p> 2016-12-06 10:00:00 +0100 2016-12-06 09:48:30 +0100 2016-12-06 09:50:04 +0100 Samen tuinieren in Colmschate-Zuid Meedoen in de wijk stond dit voorjaar centraal bij bewoners van Park Gooijland, de Heerlijckheid, en Trientalis. Een initiatief van WijDeventer en sociaal team Colmschate-Zuid, Carinova en de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar. <p>Een thema was ondersteuning bij het realiseren van een kleurrijke nette tuin bij Park Gooijland. Dit werd 17 november tot uitvoering gebracht. Vrijwilligers van 'Colmschate-Zuid helpt elkaar', 2 jongeren vanuit Talenthouse en bewoners van Gooijland hebben deze klus samen volbracht. Fijn maar ook gezellig dat jong en oud elkaar ontmoeten en helpen. Samen maken we de wijk!</p> 2016-11-23 12:45:00 +0100 2016-11-23 12:30:12 +0100 2016-11-23 13:36:31 +0100 WijDeventer krant verschijnt in Colmschate-Zuid Vanaf donderdag 24 november wordt huis aan huis in Colmschate-Zuid de nieuwe WijDeventer krant verspreid. <h2>Nieuwsgierig?</h2> <p>Bent u nu al nieuwsgierig naar alle bewonersinitiatieven in Colmschate-Zuid? De digitale versie is hierbij gevoegd.</p> 2016-11-22 12:00:00 +0100 2016-11-22 11:37:29 +0100 2016-11-22 14:30:45 +0100 Werkgroepen actief in Colmschate-Zuid Meerdere bewoners uit Colmschate-Zuid hadden een goed idee ingediend om de buurt nog veiliger, leefbaarder en gezelliger te maken met elkaar. <p>Het opknappen van een containerplek, een natuurspeelplek voor kinderen, buurtpreventies, het opknappen van een plek rondom het water of gezellig bewegen met je buren. Het kwam allemaal voorbij.</p> <h2>WijDeventer-avond</h2> <p>Alleen … hoe begin je om zo’n idee uiteindelijk uit te voeren? Reden om de indieners uit te nodigen voor een WijDeventer-avond. Met ondersteuning van partners uit de wijk als Cambio, het Groenbedrijf, de politie en het sociaal team van Colmschate-Zuid hebben de bewonersgroepen op maandag 14 november een 1e mooie stap gezet om uiteindelijk zelf aan de slag te gaan met hun idee.</p> 2016-11-21 09:15:00 +0100 2016-11-21 09:02:45 +0100 2016-11-21 09:31:54 +0100 Picknick met de buren in Colmschate Zuid Tijdens de burendag op zondag 18 september kwamen zo'n 40 bewoners bij elkaar achter de flat Colmenstaete aan de Fonteinkruid. Een prachtige feestelijke opening waar letterlijk met iedereen een verbinding werd gelegd middels een kleurrijke sliert. <p>De organisatie was in handen van de groep 'koken met de buren', bewoners met en zonder een beperking ondersteund door een groep enthousiaste vrijwilligers. Een heerlijke picknick en een prima sfeer met muziek van DJ Beertje. Burgemeester Andries Heidema was ook aanwezig en dit werd zeer op prijs gesteld door de bewoners. Er was volop ruimte voor een gesprek, een dansje en voor nieuwe WijDeventer ideeën zodat er nog meer ontmoetingen ontstaan in de wijk! Koken met de buren wordt ondersteund door sociaal team Colmschate-Zuid en WijDeventer.</p> 2016-09-26 10:15:00 +0200 2016-09-26 10:05:56 +0200 2016-09-26 10:05:56 +0200 Meedoen in uw eigen wijk Colmschate-Zuid Dat was het thema in mei jl. in Huize Salland. Hoe kan je zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Veel wordt al georganiseerd in de wijk, maar wat houd je bezig en wat vind je belangrijk? <p>Met deze vragen zijn nieuwe initiatieven opgehaald  en verbindingen gemaakt met bestaande initiatieven. Maandagochtend 5 september kreeg het een vervolg. Carinova, de Protestante Gemeente Colmschate-Schalkhaar, de wijkmanager en het sociaal team Colmschate-Zuid gingen tijdens de koffieochtend bij Park Gooijland I in gesprek hierover met de bewoners. Maandag 3 oktober a.s. is Park Gooijland III aan de beurt. Deze bewoners zijn om 10.30 uur van harte welkom.</p> 2016-09-26 10:15:00 +0200 2016-09-26 10:02:05 +0200 2016-09-26 10:02:05 +0200 1e WhatsApp buurtpreventie in Colmschate-Zuid Het aantal inbraken in hun wijk was fors toegenomen en daardoor was er bij de bewoners een gevoel van onveiligheid ontstaan. Dit heeft bewoners Sophie Walters en Ger Roza er toe bewogen een WhatsApp buurtpreventie op te zetten in het gebied tussen de Keukelenberg, de Anne Franklaan en de Huenderkolkweg, 8 straten en in totaal ongeveer 110 huizen. <h2>Informatiebijeenkomst</h2> <p>Op een informatiebijeenkomst in De Kuip waren een kleine 100 bewoners afgekomen. Politie, wijkmanager en beide initiatiefnemers hebben toegelicht wat het inhoudt en vooral hoe er goed mee omgegaan moet worden zodat het effect naar de politie en naar elkaar toe het meest effectief is. Inmiddels hebben zich al 74 woningen aangesloten, een bewijs dat het wel degelijk leeft in de wijk!</p> <h2>Borden</h2> <p>Binnenkort worden er een aantal WhatsApp waarschuwingsborden in het gebied geplaatst om ongenode gasten alvast te waarschuwen. De bewoners zijn er van overtuigd, ook door ervaringen in andere steden, dat door dit initiatief de veiligheid zal toenemen. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door WijDeventer.</p> 2016-07-25 10:30:00 +0200 2016-07-25 10:17:24 +0200 2016-07-25 10:20:03 +0200 WijDeventer krant verschijnt in Colmschate Zuid In Colmschate Zuid wordt vanaf zaterdag 25 juni huis aan huis de WijDeventer krant verspreid. <p>Heeft u op vrijdag 8 juli nog geen krant ontvangen, stuur dan een mail met uw naam en adres naar <a href="mailto:wijdeventer@gmail.com" title="Stuur een e-mail naar wijdeventer@gmail.com">wijdeventer@gmail.com</a>. Dan sturen wij u alsnog een exemplaar.</p> <h2>Nieuwsgierig?</h2> <p>Bent u nu al nieuwsgierig? Bekijk dan al vast de online versie.</p> 2016-06-29 09:30:00 +0200 2016-06-29 09:22:05 +0200 2016-06-29 09:30:17 +0200 Van buurtfeest tot buurtpreventie in Colmschate Zuid Op zaterdag 21 mei hield de Korenbloem in Colmschaterenk haar straatfeest. Het weer zat mee deze middag. De auto’s werden aan de kant gezet om het feestterrein aan te kleden met kraampjes, zitjes, spelletjes en een niet te missen barbecue. <p>Alle feestgangers waren herkenbaar aan een Korenbloembadge met naam en huisnummer die ervoor zorgden dat heel wat gesprekken begonnen met: Dus die naam hoort bij dat gezicht. Je loopt al jaren door je eigen straat en je ‘goedemorgent’ al die jaren je vriendelijke straatgenoten maar toch gaat niet elke groet over in een praatje. Zo’n straatfeest is dan een prima plek om elkaar beter te leren kennen.</p> <h2>Buurtpreventie</h2> <p>Het volgende idee is deze middag alweer geopperd. Het opstarten van een buurtpreventie-app om het nog veiliger te maken in de buurt.</p> 2016-06-09 14:15:00 +0200 2016-06-09 14:11:50 +0200 2016-06-09 14:11:50 +0200 Klussendienst in Colmschate Zuid Vanuit Colmschate-Zuid Helpt Elkaar, een goede buur en het sociaal team van Colmschate Zuid komen veel signalen binnen dat oudere bewoners en bewoners met een beperking de eigen tuin niet meer kunnen onderhouden. Om toch langer te kunnen blijven wonen, worden ze geholpen door het klussenteam, bestaande uit bewoners uit de wijk. <p>Hier gaat het om bij WijDeventer. Bewoners die voor en met elkaar werken aan een goed samenleven in hun buurt. Het gaat om de kleine dingen die je voor en met elkaar kunt doen en die het leven een stuk aangenamer maken. En daar is deze klussendienst een mooi voorbeeld van. Vind je het ook leuk om in het groen bezig te zijn en/of anderen te helpen? Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl">colmschatezuid@socialeteamsdeventer.nl</a>.</p> 2016-06-06 09:15:00 +0200 2016-06-06 09:03:43 +0200 2016-06-06 09:03:43 +0200 Seniorenmiddag bij Huize Salland Op zaterdag 21 mei was er een leuke middag georganiseerd bij Huize Salland met o.a. een voorstelling van ‘Theater aan de lijn’. Het thema was: meedoen in de wijk. <p>Hoe kun je zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Er wordt al veel georganiseerd in de wijk maar wat houd je bezig en wat vind je nu belangrijk? Met deze vragen zijn nieuwe initiatieven opgehaald of een verbinding gemaakt met bestaande initiatieven. Deze middag is georganiseerd in samenwerking met Huize Salland, de Ichtuskerk, Sociaal team Colmschate-Zuid en WijDeventer.</p> 2016-05-26 15:45:00 +0200 2016-05-26 15:25:59 +0200 2016-05-26 15:25:59 +0200 30-jarig jubileum buurtvereniging De Sleutel Zaterdag 16 april hebben de bewoners van de Sleutelbloem en de Kamille het 30-jarig bestaan van buurtvereniging De Sleutel gevierd. Eind april 1986 kregen de eerste bewoners de sleutel van de nieuwe woning. <p>Een fototentoonstelling liet het verleden zien: buurtfeesten, sport, kerst/glühwein, fietstochten, actie tegen de spoorboog enz. Er werd veel gezongen, gedanst en gezellig samen gegeten. De muziek werd verzorgd door Troubadour Casper. Hij wist iedereen mee te krijgen. Een toast werd uitgebracht op een goed verleden en op een mooie toekomst. De bewoners kijken terug op een prachtig feest. Mede door de steun van WijDeventer kunnen zij jaarlijks zulke buurtactiviteiten organiseren. Dit versterkt de saamhorigheid en men leert elkaar steeds beter kennen. </p> <p> </p> 2016-05-09 09:45:00 +0200 2016-05-09 09:32:16 +0200 2016-05-09 09:32:16 +0200 Workshop ‘Gebaren en Dovencultuur’ in Colmschate Na een aantal erg positieve ervaringen gaat de Noorderbrug, Centrum voor Doven en Slechthorenden, opnieuw een achttal workshops ‘Gebaren en Dovencultuur’ organiseren. In deze workshop wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van doofheid en de dovencultuur. <p>Vooral de vragen, hoe communiceer ik met iemand die doof is, welke gebaren kan ik gebruiken en waar moet ik op letten,  zijn belangrijke onderwerpen. De Noorderbrug wil ervoor zorgen dat de verbinding tussen de horende en de dove mensen wordt versterkt.</p> <h2>Subsidie WijDeventer</h2> <p>Omdat er veel vraag naar de workshop is, heeft de Noorderbrug een aanvraag gedaan bij WijDeventer. Zij ondersteunt namelijk initiatieven waarbij bewoners voor en met elkaar werken aan goed samen–leven in hun buurt. De aanvraag is dan ook door het wijkteam van Colmschate-Zuid met veel enthousiasme ontvangen. Hierdoor kan de Noorderbrug deze workshop nogmaals kosteloos aanbieden! Deelnemers krijgen een dvd ‘gebaren oefenen’ mee voor thuis en een pakketje theorie om nog eens na te lezen.</p> <h2>Planning</h2> <p>De workshops zijn gepland op de volgende  data: <br />Woensdag 11 mei: Speciaal gericht op winkeliers<br />Dinsdag 14 juni: Speciaal gericht op zorg/hulpverleners<br />Woensdag 7 september<br />Woensdag 16 november<br />De workshops zijn van 19.00 tot 21.00 uur bij De Noorderbrug, Oostriksdwarsweg 1 (tegenover het station).<br />Wil je een van deze workshops bijwonen, stuur dan een mail naar: <a href="mailto:r.mensink@noorderbrug.nl" title="Stuur een e-mail naar r.mensink@noorderbrug.nl">r.mensink@noorderbrug.nl</a>.</p> 2016-03-30 12:00:00 +0200 2016-03-30 11:51:03 +0200 2016-03-30 13:21:21 +0200 Nieuwe activiteiten en vrijwilligers 'De Fontein' Samen koken, een handwerkclub, een klaverjasmiddag of het geven van computerlessen. Allemaal WijDeventer ideeën die door bewoners met en zonder beperking uit Colmschate-Zuid zijn ingediend tijdens een gezellige avond Colmschate Actief. <p>Op 1 februari waren deze bewoners opnieuw in Verbindingscentrum De Fontein aanwezig om met de ingediende ideeën aan de slag te gaan. Deze avond heeft ook weer nieuwe vrijwilligers opgeleverd voor De Fontein. Een geslaagde avond, georganiseerd door werkgroep De Fontein, met ondersteuning van WijDeventer en het Sociaal team Colmschate-Zuid.</p> <h2>Vrijwilligerswerk</h2> <p>Wilt u ook deelnemen aan een activiteit of vrijwilligerswerk doen? Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:vc.defontein@gmail.com">vc.defontein@gmail.com</a> of loop eens binnen bij Fonteinkruid 61.</p> 2016-02-15 09:15:00 +0100 2016-02-15 09:02:00 +0100 2016-02-15 09:54:15 +0100 Workshop gebarentaal verbindt bewoners Colmschate-Zuid Met de ideeënkaart van WijDeventer wist de Noorderbrug (woon- en werkondersteuning voor doven) wel raad mee. Ze dienden een idee met plan in bij de wijkmanager en vroegen subsidie aan bij het wijkteam om een 8-tal gebarenworkshops aan te bieden in de wijk Colmschate-Zuid met als doel de verbinding tussen de dove en de horende mensen te versterken. <p>Twee bewoners van de Noorderbrug kwamen op 19 januari in het wijkteam om het plan toe te lichten. Een niet alledaagse manier van communiceren voor het wijkteam tussen horenden met woorden en doven met gebarentaal. Het wijkteam was zeer enthousiast. Een mooi voorbeeld van WijDeventer! Bewoners werken voor en met elkaar aan goed samen–leven in hun buurt. Ook bewoners met een beperking.</p> 2016-02-08 09:30:00 +0100 2016-02-08 09:19:36 +0100 2016-02-08 09:19:36 +0100 Jongerenwijkteam Colmschate/Vijfhoek De wijken Colmschate Noord, Zuid en De Vijfhoek hebben een nieuw Jongerenwijkteam. Het eerste Jongerenwijkteam, waar de meeste leden zeven jaar deel van uitmaakten (hulde daarvoor!), is afgezwaaid. Vijf andere jongeren zijn vol enthousiasme om de taken over te nemen. <p>Het Jongerenwijkteam komt een keer per maand bij elkaar, is een klankbord, vraagt andere jongeren naar ideeën voor de wijk, organiseert ‘Het beste idee van Colmschate/Vijfhoek’ (een avond waarop de ideeën worden gepresenteerd en er prijzen worden uitgedeeld) en ook zomeractiviteiten. Ook volgen ze trainingen om verschillende vaardigheden te vergroten.</p> <h2>Jongerenwerk</h2> <p>De jongeren worden ondersteund door jongerenwerker Fabian Schrijver. Als je vragen hebt, bel dan met Fabian, tel. 06-27478617 of mail naar <a href="mailto:f.schrijver@rastergroep.nl">f.schrijver@rastergroep.nl</a>. Kijk eens op de Facebookpagina: jongerenwijkteam colmschate/vijfhoek.</p> 2016-01-11 10:00:00 +0100 2016-01-11 09:42:38 +0100 2016-01-11 09:42:38 +0100 Opening Verbindingscentrum De Fontein Eindelijk is het zover. Activiteitencentrum De Fontein wordt Verbindingscentrum De Fontein. De Fontein is per 1 januari 2016 officieel het wijkcentrum van de wijk. <p>Er gaat veel veranderen. Zo gaat het centrum beheerd worden door de buurt dus door vrijwilligers. Velen hebben zich al aangemeld om een steentje bij te gaan dragen.</p> <h2>Opening</h2> <p>Wilt u meer weten? Kom dan  naar de opening op 7 januari. De inloop is om 19:00 uur. Om 19.30 uur zal wethouder Jan Jaap Kolkman de officiële opening voor zijn rekening nemen. Onder het genot van een hapje en drankje willen wij u alles uitleggen en rondleiden. <br />Wij hopen u te ontmoeten op 7 januari zodat wij kunnen laten zien welke mogelijkheden het wijkcentrum heeft en wat het voor u zou kunnen betekenen.</p> 2015-12-21 12:30:00 +0100 2015-12-21 12:28:02 +0100 2015-12-21 12:28:02 +0100 Dartgroep de IJsseldarters Op maandag 14 december heeft Dartgroep de IJsseldarters een speciale avond georganiseerd om haar sponsoren te bedanken. Ook wethouder Liesbeth Grijsen was uitgenodigd. <p>Samen met de initiatiefnemer/voorzitter Michel de Ruiter reikte de wethouder de ‘eigen’ clubkleding uit. Voor iedereen een rood shirt met opdruk van de IJsseldarters Deventer, de sponsoren én de naam van de darter. Inmiddels kent de IJsseldarters 16 vaste leden, mensen met én zonder beperking, die wekelijks actief zijn in buurtcentrum de Kuip in Colmschate. Op de groepsfoto staan de darters samen met de wijkwethouder, sponsoren, vrijwilligers en een medewerker van Raster. Kijk voor meer informatie op: <a href="http://g-teamdarteclub.jouwweb.nl/">http://g-teamdarteclub.jouwweb.nl/</a>.</p> 2015-12-21 12:30:00 +0100 2015-12-21 12:22:46 +0100 2015-12-21 12:22:46 +0100 Oost, West, Kuip Best! Op zaterdagavond 24 oktober 2015 verzorgde Het Stijlorkest weer een gezellige avond in Gemeenschapshuis De Kuip. De avond was interactief van karakter, verschillende mensen uit het publiek hebben mee getrommeld, gedanst op de Macarena en liedjes uit de hoge hoed getoverd. <p>Er waren hapjes en drankjes en na afloop kon er gedanst en meegezongen worden met The Neighbour Sisters. Ook dankzij de bijdrage van WijDeventer is deze avond een succes geworden. Het plezier straalde er vanaf! En dat sluit weer mooi aan bij het motto van het Stijlorkest: muziek met plezier!</p> 2015-12-14 12:00:00 +0100 2015-12-14 11:43:43 +0100 2015-12-14 11:43:43 +0100 ‘Droomavond’ Colmschate Actief Alle bewoners van Colmschate en Vijfhoek, van jong tot oud, met en zonder beperking, worden van harte uitgenodigd voor een ‘droomavond’ op woensdag 25 november van 19.30 tot 21.00 uur in de Fontein, Fonteinkruid 61. <p>Waar droom jij van? Wat zijn jouw talenten? Wat ontbreekt er in de wijk? Laat het weten tijdens deze droomavond. De koks van Potje van Otje zorgen voor lekkere hapjes.<br />Bel voor meer informatie of aanmelden met: Daphne Stroobants (06 30991246) of Robert van Andel (06 41612211).</p> <p> </p> 2015-11-16 09:45:00 +0100 2015-11-16 09:33:29 +0100 2015-11-16 09:33:29 +0100 De Fontein blijft open. Colmschate-Zuid kan aan de slag! Activiteitencentrum De Fontein blijft vanaf 1 januari 2016 open. De Fontein wordt dan officieel van de buurt. Gebruikers, huurders, vrijwilligers en belangstellenden hebben tot juli 2016 de tijd gekregen om iets neer te zetten voor de wijk. <p>Maandagavond 2 november waren ongeveer 40 personen aanwezig om onder het genot van een hapje en een drankje de eerder ingediende ideeën uit te werken. Bovenaan de wensenlijst van de bewoners in Colmschate-Zuid staat dat zij een inloop ‘huiskamer’ van de wijk willen hebben, maar ook rommelmarkten, praat-/koffiehoekje, eetkamer vanuit verschillende organisaties, integreren van mensen met beperking, aandacht voor ouderen, schappenwinkel (om eigengemaakte spulletjes te verkopen) en nog veel meer.</p> <h2>Een leuk idee?</h2> <p>Heel veel input om mee aan de slag te gaan. Was u niet van de partij maar heeft u wel een leuk idee of wilt u zich inzetten voor uw buurt? Bij de Fontein is alles mogelijk. Wij kunnen veel handen gebruiken. Stuur dan een e-mail naar <a href="mailto:vc.defontein@gmail.com" title="Stuur een e-mail naar vc.defontein@gmail.com">vc.defontein@gmail.com</a>.</p> <h2>Overdracht</h2> <p>Noteert u ook vast in uw agenda 7 januari 2016, dan vieren wij de officiële overdracht van het wijkcentrum aan de buurt. Nadere informatie hierover volgt nog.</p> 2015-11-16 09:30:00 +0100 2015-11-16 09:19:43 +0100 2015-11-16 09:22:53 +0100 Activiteitenmiddagen in De Kuip Gemeenschapshuis de Kuip is vanaf 16 september elke woensdagmiddag geopend. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn er allerlei activiteiten. <p>U kunt komen biljarten, een spelletje Rummikub doen, sjoelen, Yahtzee, darten en kaarten. En er is een haakgroepje, een groepje dat 3D kaartjes maakt en er is seniorengym in de sporthal. Of kom gewoon eens een kopje koffie drinken. Op 16 september krijgt u allemaal een gratis kopje koffie/thee aangeboden.</p> <h2>Start</h2> <p>Op 16 september (bij mooi weer) starten we met een ”Toon Hermans-ommetje”. Dit is een klein wandelingetje waarbij je onderweg gedichtjes van Toon Hermans tegenkomt. U kunt starten tussen 14.00 en 15.30 uur. Opgave gewenst!</p> <h2>Info</h2> <p>Voor meer info kunt u  contact opnemen met de Kuip. Telefonisch bereikbaar elke werkdag tussen 10.30 en 12.00 uur en elke avond vanaf 19.00 uur. U kunt ook mailen met: <a href="mailto:dukekrins@hotmail.com" title="Stuur een e-mail naar dukekrins@hotmail.com">dukekrins@hotmail.com</a>.</p> 2015-09-14 10:30:00 +0200 2015-09-14 10:23:46 +0200 2015-09-14 10:25:44 +0200 Picknick met de buren in Colmschate-Zuid 'Koken met de buren' is voor een groep bewoners met en zonder beperking in de wijk Colmschate-Zuid. Deze activiteit wordt ondersteund door een enthousiaste groep vrijwilligers uit de wijk, het Sociaal team Colmschate-Zuid en WijDeventer. Om de 6 weken gaat deze groep samen eten bij woonvorm de Parabool in Colmschate-Zuid. <h2>Picknicken</h2> <p>De 1e keer stond in het teken van samen picknicken met de buren. Ruim 30 bewoners met begeleiders van verschillende zorggroepen (Noorderbrug, Parabool, RIBW) hebben hier op zondag 28 juni aan deelgenomen. De aangrenzende flatbewoners waren tevens uitgenodigd om een kopje koffie of thee mee te drinken.</p> <p>Vanwege het slechte weer moest de picknick worden verplaatst naar de grote zaal van activiteitencentrum  De Fontein. Het was de 1e keer dat de verschillende groepen elkaar op deze manier ontmoeten in de wijk.  Het was een erg gezellige middag waarbij de bewoners volop met elkaar in gesprek gingen. Daarnaast werden er heerlijke zelfgemaakte gerechten gepresenteerd door de werkgroep.</p> <h2>Volgende keer</h2> <p>Voor herhaling vatbaar! Volgende keer 'koken met de buren' is op zondag 20 september. Opgave kan via <a href="mailto:hans_guchelaar@hotmail.com" title="Stuur een e-mail naar hans_guchelaar@hotmail.com">hans_guchelaar@hotmail.com</a>.</p> 2015-07-30 09:30:00 +0200 2015-07-30 09:18:51 +0200 2015-07-30 10:43:29 +0200 Kunstbende jongeren Colmschate Zuid Jongeren in Colmschate-Zuid hebben in de Moonlight workshops DJ, Breakdance, Rap en Kunst (Graff-art) gevolgd om uiteindelijk mee te doen aan de grote kunstbendewedstrijd in Hedon te Zwolle. <p>Het idee komt voort uit het plan om een verbinding te leggen met Talenthouse Moonlight en de Stormink school. Er is ingezet op talentontwikkeling en het uitbreiden van het sociale netwerk.</p> <h2>Optreden</h2> <p>Het was voor ongeveer 20 jongeren een prachtige dag. Voor een volle zaal hebben de rappers een onvergetelijke indruk achtergelaten en de graff-artists een expositie van hun Graff-art Kunstwerk gehad. De breakdancers hebben vol zenuwen de hele zaal van Hedon op zijn kop gezet en de dj's hebben tijdens hun optreden een echt feestje gemaakt. Sommigen hadden nog nooit opgetreden en waren misselijk van de spanning. Zo heeft een rapper zijn moeder een onvergetelijke dag gegeven door een nummer op te dragen aan haar.</p> <h2>Vervolg</h2> <p>Allen hebben een geslaagde dag gehad en stuk voor stuk grenzen verlegd. De groep steunde elkaar bij elk optreden en is erg hecht. Zij komen nog steeds in de Moonlight om vrijblijvend hun talent te ontwikkelen. Na de zomervakantie komt er een vervolg op deze workshops en worden er workshops voor gevorderden gegeven. Kunstbende staat al op de agenda...</p> 2015-06-22 10:00:00 +0200 2015-06-22 09:35:57 +0200 2015-06-22 09:43:41 +0200 Kinderactiviteiten in De Fontein Een paar enthousiaste vrijwilligers hebben het plan opgepakt om in Colmschate-Zuid kinderactiviteiten te organiseren. Ze willen de kinderen een sociale en vooral gezellige middag aanbieden. De eerste activiteit was een kookworkshop. <p>Op woensdagmiddag 17 juni gaat de 1e knutselmiddag van start. Als je het gezellig vindt om mee te knutselen en je bent tussen de 6 en 12 jaar dan kun je je opgeven door een <a href="mailto:kinderactiviteiten.c.z@gmail.com" title="Stuur een e-mail naar kinderactiviteiten.c.z@gmail.com">mail</a> te sturen. Het knutselen is van 13.30 tot 15.00 uur in activiteitencentrum De Fontein, Fonteinkruid 61.</p> <h2>Najaar</h2> <p>Na de zomervakantie worden er opnieuw kookworkshops en knutselmiddagen georganiseerd. Dus houd de posters in de gaten die bij De Fontein en de scholen worden opgehangen.</p> 2015-06-15 10:00:00 +0200 2015-06-15 09:36:15 +0200 2015-06-15 10:04:12 +0200 Dartclub Colmschate groot succes! De dartclub komt iedere maandagavond om 19.30 uur bij elkaar in activiteitencentrum De Kuip. <p><span>De dartclub voor mensen met en zonder beperking is een groot succes. De club heeft een nieuw onderkomen gevonden bij De Kuip, Bloemendalsweg 2b.</span></p> 2015-06-15 10:00:00 +0200 2015-06-15 09:54:37 +0200 2015-06-15 09:54:37 +0200 Wijkteam Colmschate-Zuid bezoekt werkgroepen Het wijkteam en de wijkcontactraadsleden van Colmschate-Zuid hebben dinsdag 19 mei een fietstocht gemaakt langs een aantal lopende bewonersinitiatieven. <p>Eerst werd er een kop koffie gedronken bij de Kuip. Daarna werd de fietstocht gestart. Als eerste stonden ze stil bij een speelveld aan de Korenbloem. Dit speelveld hebben bewoners samen met de medewerkers van Het Groenbedrijf gerealiseerd. Eerder was het nog een stukje bosplantsoen. De fietstocht ging verder naar de Zenegroen/Rolklaver, waar bewoners een pleintje hebben opknapt.</p> <p>Op elke locatie was een bewoner aanwezig om het resultaat toe te lichten. Via de OBS Kolmenscate, de Paalakker, het Veldpaperplein en het herdenkingsmonument bij de Ichtuskerk werd de avond afgesloten bij de Kuip, waar nog wat werd nagepraat.</p> 2015-05-21 16:00:00 +0200 2015-05-21 15:45:54 +0200 2015-05-21 16:10:31 +0200 Bewoners Zenegroen/Rolklaver aan de slag Op zaterdag 2 mei zijn de bewoners van de Zenegroen en de Rolklaver gezamenlijk begonnen met het opknappen van het speelpleintje. <p>Het Groenbedrijf heeft de oude glijbaan en rubberen tegels afgevoerd waarna de bewoners aan de slag konden. In verband met de bezuinigingen waren nieuwe speeltoestellen niet mogelijk. Daarom is gekozen voor speelaanleidingen als twister, hinkelpad (pleinplakkers) en stapstenen.</p> <p>Dankzij de hulp van veel buurtbewoners kan er binnenkort weer veel plezier worden <br />beleefd aan een opgeknapt, veilig, speelvriendelijk en fris pleintje.</p> 2015-05-21 15:00:00 +0200 2015-05-21 14:42:10 +0200 2015-06-04 14:31:41 +0200 Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst 'Colmschate 40-45' Op 8 april 2015 wordt om 16.00 uur de openbare herdenkingsbijeenkomst 'Colmschate 40-45' gehouden in de Ichtuskerk, Holterweg 106. Naast enkele toespraken wordt er een presentatie over de gebeurtenissen rond de bevrijding van Colmschate gegeven. <p>Vervolgens zal burgemeester Heidema een gedenkbord onthullen. Op woensdag 8 april is het zeventig jaar geleden dat Colmschate (het dorp en de buurschappen Snippeling, Oxe, de Bannink en de Vijfhoek) werd bevrijd door de Canadezen. Tijdens de bevrijding sneuvelden in deze omgeving 46 Canadezen, die op een tijdelijke rustplaats in Oxe werden begraven. Bijna niemand kent echter (één van) die bevrijders bij naam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Colmschate op verschillende wijzen verzet gepleegd tegen de Duitse overheerser. Bijna altijd bleven deze 'illegale' activiteiten van burgers, uit angst voor represailles, geheim. Ook na de oorlog spraken deze verzetsmensen nauwelijks over hun verzetswerk.</p> <h2>Gedenkbord</h2> <p>Uit eerbetoon aan de 46 gesneuvelde Canadezen en die Colmschatenaren die in de oorlog, met gevaar voor eigen leven, geallieerde piloten en vluchtelingen voorthielpen of op andere wijze actief verzet hebben getoond, schaarde een aantal betrokken (oud-)Colmschatenaren (het comité 'Colmschate 40-45') zich achter het initiatief om een gedenkbord plaatsen. Dit gedenkbord zal naast de vermelding van de 46 namen en de verzetsactiviteiten tevens de route weergeven die de Canadezen in april 1945 hebben afgelegd in deze omgeving. De herdenkingsbijeenkomst in de Ichtuskerk is voor iedereen toegankelijk.</p> 2015-03-30 11:45:00 +0200 2015-03-30 11:43:37 +0200 2015-03-30 11:43:37 +0200 Expositie schilderijen in ‘De Fontein’ Op zaterdag 7 februari is de expositie van schilderijen van Ban Deurloo geopend. Ban Deurloo is bewoner van Colmschate-Zuid. Door cursussen te volgen heeft hij kennis gemaakt met figuratief schilderen, fijn schilderen, abstraheren en abstract schilderen. Om ook anderen zijn werk te kunnen laten bewonderen, is er een expositie georganiseerd. <p>In samenwerking met WijDeventer en ’Colmschate helpt elkaar’ zijn er ruim 40 schilderijen opgehangen in activiteitencentrum ’De Fontein.’ U kunt de schilderijen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bekijken. De expositie is tot mei en wordt eventueel verlengd tot de zomervakantie. Wilt u alvast een indruk krijgen van de schilderijen, klik <a href="http://www.indeban.nu/" title="link naar www.indeban.nu">hier</a> voor de website.</p> 2015-02-03 11:30:00 +0100 2015-02-03 11:27:06 +0100 2015-02-10 10:22:35 +0100 Studenten Urban Studies presenteren verbeterplannen Saxion studenten Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling (Urban Studies) hebben de afgelopen weken gewerkt aan verbeterplannen voor verschillende buurten in Colmschate en de Vijfhoek. Ze hebben deze buurten uitgebreid verkend. <p>Ook zijn ze in gesprek gegaan met bewoners, want zij weten als geen ander wat er speelt in hun woonomgeving. Tijdens de ‘Collegetour’ stelden de studenten hun vragen aan de wijkagent, jongerenwerker, opbouwwerker en woonconsulent uit de wijken. Deze informatie hebben ze uitgewerkt in een buurtanalyse, infographic en voorstel voor mogelijke verbeteringen.</p> <h2>Presenteren verbeterplannen</h2> <p>De studenten presenteerden hun verbeterplannen op 19 januari aan  wijkmanagers Esther Lagendijk en Johannes Vermeulen. De studenten met de beste voorstellen presenteerden het daarna nog een keer aan wijkwethouder Liesbeth Grijsen van de gemeente Deventer. Binnenkort worden alle verbeterplannen, infographics en memo’s over de diverse thema’s aangeboden aan zowel de wethouder als de wijkmanagers. Samen met de presentaties geeft dit inzicht in wat er op dit moment speelt in de buurten, wat aanknopingspunten kan geven voor het beleid van de gemeente hiervoor.</p> 2015-01-28 10:45:00 +0100 2015-01-28 10:33:23 +0100 2015-01-28 10:33:23 +0100 Nieuwjaarsborrel het Roessink Op 4 januari ontmoetten zo’n 30 bewoners uit ‘Het Roessink’ elkaar in een ontspannen sfeer tijdens een nieuwjaarsborrel. <p>Hoewel de planning was om twee uur samen te zijn, bleven veel mensen tot het donker werd. ‘Dit moeten we vaker doen’, was de algemene mening.</p> 2015-01-19 09:30:00 +0100 2015-01-19 09:25:31 +0100 2015-01-19 09:25:31 +0100 Bloemetjesactie Essenerveld Bewoners van Essenerveld zetten andere bewoners in het zonnetje. Met een bloemetje werden bewoners bedankt, voor een goede buur zijn of omdat iemand net uit het ziekenhuis was. <p>Er werden heel wat bosjes weggegeven die middag. Voor de wijkmanager, de buurtcoach en de WMO consulent, die met de bloemen de buurt ingingen, was het ook een mooie manier om bewoners in deze buurt te ontmoeten. </p> 2014-12-09 12:15:00 +0100 2014-12-09 12:06:30 +0100 2014-12-09 12:06:30 +0100 Boks Ouwe in Voorstad en Colmschate Als jongere met een ouder iemand in gesprek gaan over de oorlog, het herdenken en vieren van vrede en persoonlijke verhalen hierover horen. Daarna een ontwerp maken voor een cap en t-shirt over iets uit de verhalen van de oudere wat de jongere heeft aangesproken. <h2>Workshop</h2> <p>Om tot een goed ontwerp te komen, volgen de jongeren een workshop van een vormgever (mooie vorm van talentontwikkeling). De vormgever maakt de ontwerpen uiteindelijk digitaal. De caps en t-shirts worden daarna echt gedrukt.</p> <h2>Releaseparty</h2> <p>Tijdens een ‘releaseparty’, op 29 oktober in activiteitencentrum ‘De Fontein’, worden de caps en t-shirts uitgedeeld. De verhalen zijn met elkaar gedeeld en leven voort op de caps en t-shirts. Zowel de jongeren als de ouderen zijn er blij mee. Tijdens de goed bezochte ‘releaseparty’ wordt ook bingo gespeeld en is er tijd en ruimte voor ontmoeting. Dit is het project ‘Boks Ouwe’ dat plaatsvond voor jongeren en ouderen in Colmschate en Voorstad, onder begeleiding van medewerkers van Raster. Het was leerzaam voor jongeren; je voert gesprekken, je maakt een ontwerp en presenteert de resultaten. Het is de wens om dit project volgend jaar met nog meer jongeren uit te voeren.</p> 2014-11-26 13:00:00 +0100 2014-11-26 12:45:46 +0100 2014-11-26 12:45:46 +0100 Bijeenkomst over toekomst activiteitencentrum ‘De Fontein’ U bent van harte welkom op de bewonersbijeenkomst op maandag 1 december om 19.30 uur in De Fontein, Fonteinkruid 61. <p>De gemeente gaat fors bezuinigen op de subsidies voor onder andere buurthuizen. Buurthuizen kunnen alleen open blijven als de gebruikers meer zelf gaan doen aan het beheer. Bezoekers, clubs en verenigingen die het buurthuis gebruiken, moeten dan een steentje bijdragen. Dat is geen eenvoudige opgave en daarom willen we samen met gebruikers van De Fontein en met buurtbewoners in gesprek om te bekijken wat haalbaar is. Op dit moment wordt De Fontein beheerd door Raster.</p> <h2>Bijeenkomsten</h2> <p>Op 3 november was er een eerste bijeenkomst over dit onderwerp. Hiervoor waren huurders van De Fontein uitgenodigd. Door een oproep van de SP Deventer kwamen er ook veel betrokken bewoners. Zij hebben gevraagd om een tweede bijeenkomst voor alle inwoners van de wijk. Deze vindt plaats op 1 december. De gemeente gebruikt de uitkomst van de bijeenkomsten bij de afweging hoe de bezuiniging op buurthuizen ingevuld wordt. De gemeenteraad neemt daar in juni 2015 een besluit over. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Joke Bruggeman (0570 693698 of <a href="mailto:j.bruggeman@deventer.nl">j.bruggeman@deventer.nl</a>).</p> <h2>Informatie</h2> <p>Meer informatie kunt u <a href="http://www.deventer.nl/samenruimtegeven" title="link naar www.deventer.nl/samenruimtegeven">hier</a> vinden. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Esther Lagendijk, wijkmanager Colmschate-Zuid of met Han Beumer, projectmanager. Ze zijn bereikbaar op het telefoonnummer 14 0570.</p> 2014-11-26 12:30:00 +0100 2014-11-26 12:25:33 +0100 2014-11-27 08:45:32 +0100 ‘Colmschate-Zuid helpt elkaar’ laat van zich horen Om ‘Colmschate-Zuid helpt elkaar’ nog meer bekendheid te geven, stonden vrijwilligers van deze informele hulpdienst zondag 28 september met een kraam op de Flora. <p>De enthousiaste vrijwilligers,  een medewerker van de VrijwilligersCentrale Deventer en de opbouwwerker van Raster gingen in gesprek met bezoekers van het winkelcentrum. Verschillende vragen werden er gesteld en mensen gaven zich op om een ‘goede buur’ te zijn in hun buurt.</p> <h2>Aan de lijn</h2> <p>Aanleiding van een gesprek was ook het theaterstuk van de theatergroep ‘Aan de lijn’. Die groep bracht op een levendige manier het nut en de noodzaak van burenhulp onder de aandacht. Het was een feestelijk gebeuren op de Flora mede omdat het winkelcentrum haar 25-jarig bestaan vierde. Kunt u goed hulp gebruiken bij huis-, tuin- of keukenzaken of heeft u behoefte aan ontmoeting met iemand uit de wijk, belt u dan met 06 15232008 of mail naar: <a href="mailto:info@colmschatehelptelkaar.nl">info@colmschatehelptelkaar.nl</a>. Of als u zich wilt inzetten voor anderen, laat het ons dan ook weten.</p> 2014-10-27 12:30:00 +0100 2014-10-27 12:23:45 +0100 2014-10-27 12:23:45 +0100 Uitnodiging bijeenkomst Zuid aan zet op 20 oktober Bij deze nodigen wij u van harte uit voor een bewonersbijeenkomst van Zuid aan zet op maandag 20 oktober in activiteitencentrum ‘De Fontein’, Fonteinkruid 61. We gaan graag met u in gesprek over de thema’s uit de wijkagenda van Colmschate-Zuid. <p>De bijeenkomst start met een overzicht van wat de afgelopen maanden gerealiseerd is ten aanzien van de thema’s Zorg en sociale samenhang, Groen schoon en spelen, Geluidsoverlast, Verkeer en veiligheid en de vraag waar verder aan gewerkt kan worden.</p> <h2>Zorg en Welzijn </h2> <p>Na een korte pauze licht Jan Schepers (wijkbewoner en adviseur bij Mezzo) toe welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van zorg en welzijn. Wat betekenen de nieuwe wetgeving en de rol van de gemeente en zorgaanbieders voor ons als zorgvragers? Hij zal daarbij de uitdagingen die hij ziet benoemen. Daarna gaan we in op een aantal centrale gesprekspunten vanuit de toehoorders die betrekking hebben op deze ontwikkelingen en proberen hier met elkaar eventuele vervolgstappen over te formuleren.  We hopen u op 20 oktober te ontmoeten.  </p> 2014-10-16 14:30:00 +0200 2014-10-16 14:25:25 +0200 2014-10-16 14:25:25 +0200 Feestelijke opening voetbalkooi Onder een strakblauwe lucht werd donderdag 18 september de voetbalkooi aan het Dopheidepad, in Colmschate Zuid, feestelijk geopend. De jongerentaakgroep deed samen met buurtkinderen de officiële openingshandeling. <p>De voetbalkooi is met enthousiasme ontvangen in de buurt en bij de basisschool ‘Het Roessink’ en er wordt volop gebruik van gemaakt. Naast voetballen is er ook aandacht voor regels voor het gebruik van de kooi. Er is een blikvanger geplaatst voor afval, om de directe omgeving schoon te houden. Een aantal jongeren, een jongerenwerker en basisschoolleerlingen zet zich hier extra voor in. </p> 2014-10-06 11:45:00 +0200 2014-10-06 11:28:36 +0200 2014-10-06 11:28:36 +0200 Bewoners verplaatsen ballenvanger Op het speelveld gelegen naast basisschool ‘WereldWijzer’ in Colmschate Zuid staat een ballenvanger. Doordat deze ballenvanger door jongeren geregeld als ‘voetbalmuur’ werd gebruikt, ervoeren omwonenden jarenlang geluidsoverlast. <p>De bewoners hebben hier overleg over gehad met de gemeente. Hieruit kwam het plan om de bestaande ballenvanger te verkleinen en te verplaatsen. Op zaterdag 13 september hebben een aantal mannen uit de buurt de bestaande ballenvanger uit elkaar gehaald en in de groenstrook tussen het speelveld en het fietspad weer opgebouwd, in een wat kleinere variant. Om de klus te klaren was ook de inzet van een chauffeur met kraan en nog een medewerker van het betreffende bedrijf nodig. Om dit te kunnen bekostigen hebben de mannen subsidie aangevraagd bij WijDeventer en deze ook ontvangen. Dit is samen werken aan een leefbare buurt.</p> 2014-09-29 11:45:00 +0200 2014-09-29 11:32:42 +0200 2014-09-29 11:32:42 +0200 Verwenmiddag Een jongerentaakgroep had als idee om eens wat oudere bewoners een leuke middag te bezorgen. En dat is gelukt. <p>Op woensdagmiddag 20 augustus vond een verwenmiddag plaats in activiteitencentrum ‘De Fontein’. Wat ze samen deden was: sjoelen, bloemschikken, manicuren en kaarten maken. Een mooie bijeenkomst waarin elkaar ontmoeten centraal stond en die werd afgesloten met gezamenlijk soep eten.</p> 2014-09-23 15:00:00 +0200 2014-09-23 14:49:41 +0200 2014-09-23 14:49:41 +0200 Colmschate helpt elkaar We hebben allemaal wel eens hulp nodig. Vaak regelen we dat zelf. Maar dat lukt niet altijd. Op zulke momenten kunt u contact opnemen met ‘Colmschate helpt elkaar’. Want dit team van vrijwilligers regelt hulp voor en door bewoners uit Colmschate. Omdat ze een goede buur willen zijn. <p>Het team van vrijwilligers kwam op 3 juli bij elkaar. Er werden meerdere ‘matches’ gemaakt, vraag en aanbod werd op elkaar afgestemd. Er hebben zich ook een aantal nieuwe bewoners aangemeld die zich willen inzetten op het gebied van onderlinge hulp. Er is een flyer en een poster gemaakt om ‘Colmschate helpt elkaar’ onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt de komende maanden. ‘Colmschate helpt elkaar’ is te bereiken via het telefoonnummer 06 15232008 of via <a href="mailto:info@colmschatehelptelkaar.nl">info@colmschatehelptelkaar.nl</a>.</p> 2014-07-30 11:30:00 +0200 2014-07-30 11:20:58 +0200 2014-07-30 11:20:58 +0200 Hanging baskets Stationsweg Bewoners van de Stationsweg hebben samen ruim 30 hanging baskets, verdeeld over de straat, geplaatst. <p><span><span>Om hiermee de eenheid van de straat te benadrukken en het saamhorigheidsgevoel nog meer te vergroten. ‘De<span> baskets worden met de dag mooier en voller!’, aldus een van de bewoners. </span></span></span></p> 2014-07-30 09:45:00 +0200 2014-07-30 09:29:10 +0200 2014-07-30 09:30:27 +0200 Wijkteams actief in eigen wijk Vrijdag 9 mei hadden de wijkteams van Colmschate Zuid en Colmschate Noord/Vijfhoek een activiteit in de wijk. ‘We willen ook wel eens iets doen in de wijk’, gaven de wijkteamleden aan. Het aanbod om iets in de wijk te doen werd bij Stichting Present neergelegd. <p>Vanuit de stichting kwam het voorstel om met bewoners van woonzorgcentrum Spikvoorde te wandelen. Gevolgd door een presentatie van René Aarnink over (oud) Colmschate met zijn rijke geschiedenis.</p> <h2>Presentaties</h2> <p>Helaas was het weer te slecht om een stukje te gaan wandelen en kreeg het wijkteam de vraag om mee te lopen met het uitdelen van fruit aan bewoners uit het woonzorgcentrum. Gelijktijdig konden de bewoners enthousiast gemaakt worden voor de presentatie en werden ze begeleid naar de activiteitenruimte.</p> <p>Na dit geslaagde gedeelte kreeg het wijkteam uitleg van Jitty Wiggers over het werk van Stichting Present. Het was leuk te horen hoe steeds meer (groepen) mensen door middel van een activiteit iets bieden aan mensen die hulp goed kunnen gebruiken of die ontmoeting goed doet. De stichting wil bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.</p> <h2>Cambio</h2> <p>Tot slot mocht het wijkteam de nieuwe aanwinst van Cambio uitproberen: een soort golfkar, ontworpen door een van de medewerkers van Cambio, om zwerfvuil gelijk gescheiden in te zamelen. Papier, plastic en restafval kan zo gescheiden worden en het is prettig rondlopen voor de werkers in de wijk. Kortom, de wijkteamleden zijn getrakteerd op een gevarieerd programma.</p> 2014-06-10 16:00:00 +0200 2014-06-10 15:45:33 +0200 2014-06-11 08:46:46 +0200 Cupcakes versieren Op 16 april beleefden dames van verschillende leeftijden een gezellige middag in activiteitencentrum ‘De Fontein’ met cupcakes versieren. <p><span><span>Bewoonster Petra Jansen leerde ze hoe je van cupcakes een kunstwerkje kunt maken.</span></span></p> 2014-05-28 13:45:00 +0200 2014-05-28 13:38:48 +0200 2014-05-28 13:38:48 +0200 'Colmschate De Boer Op' op 25 mei Op 25 mei kunt u meedoen aan een fiets- en wandeltocht langs de boerderijen van Colmschate. <p>Om 11:30 uur is De Kuip open, om 12:00 uur start de fietstocht en om 12:30 uur de wandeltocht. Kijk voor meer informatie op bijgaande flyer.</p> 2014-05-13 15:00:00 +0200 2014-05-13 14:44:51 +0200 2014-05-13 14:44:51 +0200 Meldt u nogmaals aan voor een groentetuintje Door technische problemen van zijn computer is initiatiefnemer en bewoner Ton Husken alle mailadressen kwijtgeraakt van de mensen die gereageerd hebben op de oproep voor deelname aan een buurtmoestuin in Colmschate Zuid. <p>Hij verzoekt u daarom, als u geïnteresseerd bent, nogmaals een mail te sturen naar: <a href="mailto:samhusken@home.nl">samhusken@home.nl</a>. Hopelijk wordt het werkelijkheid, een groentetuintje in uw eigen buurt. Een complex bestaande uit meerdere groentetuintjes voor bewoners uit de buurt of wijk. Dit in navolging van de buurtmoestuin aan de Holterweg. Het idee achter een buurtmoestuin is dat zelfgekweekte groenten lekkerder en gezonder zijn dan die in de winkel. Daarnaast is het ook milieuvriendelijker: de groenten hoeven geen kilometers vervoerd te worden om bij u te komen. Een buurtmoestuin heeft ook een sociaal karakter: u ontmoet verschillende mensen uit de buurt.</p> 2014-04-28 13:00:00 +0200 2014-04-28 12:57:21 +0200 2014-04-28 12:57:21 +0200 Actie Zuid aan zet om tuinen te vergroenen Een trend die de laatste jaren steeds meer is waar te nemen, is de verharding/verstening van tuinen en openbare ruimtes. Steeds meer mensen kiezen er voor om de tuin (grotendeels) te bestraten. Meestal met de achterliggende gedachte om zo een onderhoudsvrije tuin te creëren. <p>Dit is een misverstand aangezien een onderhoudsvrije tuin niet bestaat en een groene tuin ook mogelijk is zonder veel tijd aan onderhoud te besteden. Bovendien heeft een versteende tuin een aantal nadelen. Een versteende tuin geeft meestal een saaie indruk. Daarnaast heeft een verharde tuin ook niets te bieden aan planten en dieren zoals egels, fluitende vogels en mooie en lekker ruikende planten, struiken en bomen. Tenslotte zorgt een verharde tuin voor problemen, bijvoorbeeld hitte tijdens een warme zomerperiode en wateroverlast in tijden van (grote) neerslag. Voldoende redenen om uw tuin te gaan vergroenen en zo een bijdrage te leveren aan een mooiere en gezondere leefomgeving. Heeft u een (grotendeels) versteende tuin en heeft u interesse om deze te 'vergroenen', maar weet u niet hoe? In dat geval kunt u contact opnemen met bewoner Martijn Nijboer. Hij biedt zich aan om een kosteloos advies te geven om uw tuin te vergroenen. De eerste 10 bewoners die zich aanmelden krijgen een heester of boompje wanneer zij, na afloop van het uitgebrachte advies, tot actie overgaan. U kunt contact opnemen met Martijn Nijboer door een email te sturen naar: <a href="mailto:nijboer80@hotmail.com">nijboer80@hotmail.com</a>.</p> 2014-04-22 13:30:00 +0200 2014-04-22 13:19:36 +0200 2014-04-22 13:19:36 +0200 Beste idee van Colmschate en de Vijfhoek Het Jongerenwijkteam van Colmschate en de Vijfhoek organiseert op dinsdag 15 april het ‘Beste idee van Colmschate/Vijfhoek’. Kinderen en jongeren uit Colmschate en de Vijfhoek kunnen deze avond hun ideeën laten zien die ze hebben voor hun straat, buurt of wijk. <p>Deze leuke avond is aan het Andriessenplein 2, de plek waar een wijkgebouw gepland is. Vanaf 19.00 uur zijn alle wijkbewoners van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie kunnen ze de ideeën bekijken. Naast de ideeën zijn er ook een aantal acts en laten we ideeën zien die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.</p> <p>Ben je tussen de 0 en 23 jaar dan kan je jouw idee indienen! Meer informatie staat op <a href="http://www.facebook.com/JWTColmschatevijfhoek">www.facebook.com/JWTColmschatevijfhoek</a> of vraag de leden van het Jongerenwijkteam of de jongerenwerkers van Raster en Youth for Christ (The Mall). Kun je het zelf nog niet? Vraag je ouders!</p> 2014-04-09 12:00:00 +0200 2014-04-09 11:51:27 +0200 2014-04-09 11:56:12 +0200 Buurtactie Zuid aan Zet voor plaatsing zonnepanelen Bewoners van Colmschate Zuid kunnen veel meer profiteren van zonne-energie. Dat blijkt uit de zonnekaart van Deventer. Die geeft precies aan in hoeverre een woning geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Kijk op www.zonnekaartdeventer.nl en type daarna uw adres in. U ziet meteen de mogelijkheden van uw woning. <p><span><span><span>Door als buurtbewoners samen te werken, maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring en zijn we in staat om kortingen bij leveranciers te bedingen. De actie is zowel bedoeld voor eigenaren als voor huurders van woningen die op de zonnekaart als “geschikt” en “zeer geschikt” worden aangemerkt. Hebt u interesse om mee te doen? Mail of bel naar de initiatiefnemers Gijs van Elk (gvanelk@kpnmail.nl, tel.657320) of James de Bats (jamesdebats@hotmail.com, tel. 650817).</span></span></span></p> 2014-04-07 11:18:30 +0200 2014-04-07 11:18:37 +0200 2014-04-07 11:18:37 +0200 Workshop cupcakes maken Iedereen kent ze wel, die mooi versierde cupcakes. Lekker om te eten maar nog leuker om ze zelf te maken. Lijkt het jou leuk om te leren hoe je deze cakejes bakt en versiert dan is deze workshop iets voor jou. <p>Tijdens deze workshop leer je verschillende technieken over hoe een cupcake te versieren. Je gaat aan de slag met uitstekers, reliëfmatten en je leert figuren boetseren. Dit alles onder deskundige begeleiding van een enthousiaste bewoner uit de wijk Colmschate Zuid. Dit initiatief wordt ondersteund door WijDeventer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus geef je snel op! Waar: activiteitencentrum ‘De Fontein’. Start: 16 april om 13.30 uur. Kosten: € 4 per persoon. Opgave (via de mail): <a href="mailto:j.ellenbroek@rastergroep.nl">j.ellenbroek@rastergroep.nl</a>. Info: tel. 0570-651561. </p> 2014-03-20 12:00:00 +0100 2014-03-20 11:54:08 +0100 2014-03-24 08:53:40 +0100 Een groentetuintje in uw eigen buurt? Hopelijk wordt dat werkelijkheid, een groentetuintje in uw eigen buurt. Bewoner Ton Husken heeft bij WijDeventer het idee ingediend voor een buurtmoestuin in Colmschate Zuid. Een complex bestaande uit meerdere moestuintjes voor bewoners uit de wijk. <p>Dit in navolging van de buurtmoestuin aan de Holterweg (van moestuinvereniging Wijk 5), wat een groot succes is. Daar staan maar liefst 20 mensen voor een tuintje op een wachtlijst. Initiatiefnemer Ton Husken heeft de vraag naar een geschikte locatie voor een moestuincomplex bij de gemeente neergelegd. De gemeente staat in basis positief tegenover dit idee.  Er zijn twee locaties die nu onderzocht worden. Het idee achter een moestuin is dat zelfgekweekte groenten lekkerder en gezonder zijn dan die in de winkel. Daarnaast is het ook milieuvriendelijker: de groenten hoeven geen kilometers vervoerd te worden om bij je te komen. Ook hebben de moestuinen een sociaal karakter: je ontmoet verschillende mensen uit de buurt. En een educatief karakter: kinderen leren zo waar de boerenkool vandaan komt.  Wilt u meedenken over hoe te komen tot een buurtmoestuin? Of zou u zelf een moestuintje willen hebben? Bel of mail dan naar bewoner Ton Husken, tel. 06 44516945, e-mail: <a href="mailto:samhusken@home.nl">samhusken@home.nl</a>.</p> <p> </p> 2014-03-20 11:45:00 +0100 2014-03-20 11:32:42 +0100 2014-03-20 11:32:42 +0100 Bewonersbijeenkomst Zuid aan zet Op maandagavond 17 februari werden drie van de vier thema’s voor de toekomstagenda van de wijk door leden van de kerngroep Zuid aan zet en andere bewoners uitgewerkt. <p>Voor het thema ‘zorg en sociale samenhang’ wordt als eerste inzichtelijk gemaakt welke gevolgen een terugtredende overheid heeft voor verschillende doelgroepen in de wijk. Voor wat betreft het thema ‘verkeer en veiligheid’ wordt onder meer aandacht gevraagd bij het gemeentebestuur voor de noodzaak van herinrichting van de hoofdontsluitingswegen in de wijk. Om de wijk groener en schoner te maken en te houden wordt onder meer een flyer gemaakt om groenere tuinen te promoten en meer bekendheid te geven aan de Deventer Schoon Familie. Op maandagavond 10 maart is er een vervolg op deze bijeenkomst in activiteitencentrum ‘De Fontein’.</p> <p> </p> 2014-02-25 11:45:00 +0100 2014-02-25 11:32:20 +0100 2014-02-25 11:32:20 +0100 College op de fiets door Colmschate en Vijfhoek Het weer werkte gelukkig goed mee tijdens de fietstocht van het college van burgemeester en wethouders op woensdag 12 februari. Afgelopen coalitieperiode heeft het college bijna alle wijken in de stad bezocht. En nu waren Colmschate en Vijfhoek aan de beurt. <p>Het college werd ontvangen in de Kuip, waar leden van de werkgroep Documentatie iets hebben verteld en laten zien over ‘Colmschate in Beeld’ en het vervolg ‘Colmschate de boer op’. Vervolgens ging het gezelschap op de fiets naar verschillende locaties in de wijk waar bewoners hebben verteld over de totstandkoming van projecten in het kader van WijDeventer of over belangrijke ontwikkeling die aanstaande zijn.</p> <p>Aan het eind van de fietstocht ging het gezelschap richting de Ulebelt. Onder het genot van een hapje en drankje kon het college luisteren naar een drietal presentaties (Plaatselijk Belang Colmschate, Kennisnetwerk Deventer Oost en Onderlinge hulp vangnet Oostrik/Colmschate helpt elkaar). De bijeenkomst werd afgesloten met soep en broodjes. De hapjes en de soep waren gemaakt in The Mall door jongeren uit de wijk. Het college heeft een goed beeld gekregen van de wijken en wat er leeft onder de bewoners.</p> 2014-02-20 16:45:00 +0100 2014-02-20 16:35:51 +0100 2014-02-20 16:35:51 +0100 Meedoen in de wijk Bijna een jaar geleden heeft ‘De Noorderbrug’ haar intrek genomen in het nieuwe gebouw aan de Oostriksdwarsweg 1. Binnen ‘De Noorderbrug’, een wooncentrum voor dove en slechthorende mensen, is ook dagbesteding. <p>Medewerkers zijn met cliënten op zoek gegaan naar werkplekken buiten de deur. Werkplekken waarin ‘meedoen in de maatschappij’ voorop staat. Er is een mooie samenwerking ontstaan met verschillende organisaties en bedrijven in Colmschate zoals bso ‘De Elfenwereld’, de ‘Ulebelt’, speelotheek ‘De speelakker’, Eddie-fietsband en er is een werkplek bij ‘De Scheg’ en de ‘Ichtuskerk’ gecreëerd.</p> <p>Cliënten en medewerkers hebben op een positieve manier kennis gemaakt met de wijk. Door cliënten van ‘De Noorderbrug’ zijn ideeën ingediend bij WijDeventer, waaronder de wens voor samenwerking en dagbesteding in de wijk. Ook is de wens ingediend voor een gebarencursus voor bewoners die vrijwilligerswerk willen doen bij dove bewoners. Hiervoor hebben zich al een aantal bewoners uit de wijk aangemeld. Kortom, ‘De Noorderbrug’  is volop in beweging in de wijk.</p> <p> </p> 2014-02-19 14:45:00 +0100 2014-02-19 14:35:45 +0100 2014-02-19 14:35:45 +0100 Uitnodiging bewonersbijeenkomst Zuid aan zet U bent van harte welkom op de bewonersbijeenkomst in het kader van Zuid aan zet op maandag 17 februari van 19.30 uur tot circa 21.30 uur in activiteitencentrum ‘De Fontein’, Fonteinkruid 61. <p>Inmiddels is bij alle onderwerpen, behorende bij de vier thema’s van de wijkagenda gericht op de toekomst van de wijk, een beoogd resultaat geformuleerd. De thema’s van de wijkagenda zijn ook op de ideeënmarkt van WijDeventer op 25 november 2013 onder de aandacht gebracht. Er werden denkers en doeners gezocht om met de onderwerpen aan de slag te gaan en ze concreet te maken. Er zijn nog meer denkers en doeners nodig om handen en voeten te geven aan de vier thema’s. Op de avond worden de thema’s verder uitgewerkt. We hopen u op 17 februari te ontmoeten. De kerngroep Zuid aan zet:  Els Hulshof en Johan Maas en WijDeventer: Carla Hobert en Esther Lagendijk. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Esther Lagendijk, tel. 693302/06 51578277 of e-mail <a href="mailto:e.lagendijk@deventer.nl">e.lagendijk@deventer.nl</a>. Kijkt u ook eens op <a href="http://www.deventer.nl/zuidaanzet">www.deventer.nl/zuidaanzet</a> of <a href="http://www.facebook.com/ZuidaanZet">www.facebook.com/ZuidaanZet</a>.</p> 2014-02-11 00:00:00 +0100 2014-02-11 10:40:17 +0100 2014-02-11 10:40:17 +0100 Koken met de buren Zondag 19 januari werd er lekker gegeten in de woonvorm van stichting ‘De Parabool’ aan de Roessinksweg in Colmschate. Vrijwilligers (mensen uit de buurt) hielpen met koken en aten een hapje mee. Ook Carla Hobert, opbouwwerker van Raster, schoof aan. <p><span><span><span>Zij besprak met de bewoners van de woonvorm de ideeën die ze hebben ingediend in het kader van WijDeventer. Het blijft dus niet alleen bij koken met de buren…</span></span></span></p> 2014-02-03 11:54:43 +0100 2014-02-03 11:54:46 +0100 2014-02-03 11:54:46 +0100 Bingo in ‘De Fontein’ Al jaren speelt een groep bewoners uit Colmschate één keer in de twee weken bingo in activiteitencentrum ‘De Fontein’. U bent van harte welkom om ook bingo mee te spelen. Er is een ontspannen sfeer en de bewoners zijn op een leuke manier met elkaar bezig. De groep kan nog wel wat meer enthousiaste deelnemers vanaf 55 jaar gebruiken uit Colmschate. <p><span><span>Neem gerust buren en bekenden mee. De bingo is iedere tweede dinsdag van de maand van 14 tot 16 uur. De kaarten kosten € 0,50 en koffie/thee € 1,-. Er worden voor de pauze vier rondes gespeeld en na de pauze ook. Er zijn leuke prijzen te winnen. U kunt u opgeven bij Josette Ellenbroek, tel. (0570) 651561 of even langskomen in ‘De Fontein’, Fonteinkruid 61. </span></span><span></span></p> 2014-02-03 10:17:19 +0100 2014-02-03 10:17:19 +0100 2014-02-03 10:17:19 +0100 Jongerenactiviteiten Colmschate Er staat voor 2014 weer een heel aantal leuke activiteiten gepland in ‘Talenthouse Moonlight’ voor jongeren in Colmschate. Op de dinsdag, woensdag en vrijdag is er een inloop en worden er workshops, zoals een DJ-workshop en een kookworkshop, gegeven. Als je interesse hebt in het volgen van een workshop, neem dan contact op met jongerenwerkers Joram (06 81808977) of Anouschka (06 51411434). <p><span><span>Eind 2013 hebben de jongerenwerkers het jaar afgesloten met een vrijwilligersbijeenkomst. Hier waren de vrijwilligers bij aanwezig die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor activiteiten voor en door jongeren. Ze werden goed in de watten gelegd. Daarnaast was er een tienerdisco waar de tieners zelf muziek konden draaien. Het was een geslaagde afsluiting. Talenthouse Moonlight is te vinden aan het Fonteinkruid 61. Kijk ook eens op </span><a href="http://www.facebook.com/TalenthouseMoonlight"><span>www.facebook.com/TalenthouseMoonlight</span></a><span><span>. </span></span></span></p> 2014-01-21 09:17:45 +0100 2014-01-21 09:17:49 +0100 2014-01-21 09:17:49 +0100 Computercursus voor senioren Een aantal bewoners uit Colmschate Zuid heeft met succes en met plezier de computercursus voor senioren afgerond. De cursus bestond uit drie bijeenkomsten. Er werd aandacht besteed aan het versturen van mailtjes, het gebruik van Word, het bewerken van foto’s en hoe gebruik gemaakt kan worden van randapparatuur (als printer, scanner, etc.). De cursus was mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van WijDeventer. <p><span><span><span>De cursus werd gegeven door bewoner Marc van Scherpenzeel, hij gaf deskundige begeleiding. In het voorjaar van 2014 gaat er een nieuwe groep van start. Hier hebben zich op de ideeënmarkt van WijDeventer al mensen voor aangemeld. Wilt u ook de cursus volgen? Meldt u zich dan aan bij opbouwwerker Carla Hobert, tel. 06 12935709, of kom langs in ‘De Fontein’, Fonteinkruid 61. </span></span></span></p> 2014-01-06 11:51:36 +0100 2014-01-06 11:51:40 +0100 2014-01-06 11:51:40 +0100 Ideeënmarkt Colmschate Zuid Er was grote betrokkenheid bij de WijDeventer ideeënmarkt in Colmschate Zuid op 25 november. Er werden maar liefst 26 ideeën gepresenteerd door bewoners uit de wijk. <p><span><span><span>Daarnaast waren er nog 5 andere ideeën zichtbaar op posters. Er zijn ideeën voor onder meer kinderactiviteiten, een praatcafé, een gebarencursus voor bewoners die vrijwilligerswerk willen doen met dove bewoners, natuurlijk spelen, een duofiets te gebruiken door particulieren en ‘de boer op’ voor jong en oud rondom het dorp Colmschate. Er was veel tijd voor ontmoeting, uitwisseling, aanmeldingen van denkers en doeners en - niet onbelangrijk - gezelligheid. Nu aan de slag!</span></span></span></p> 2013-12-16 10:36:18 +0100 2013-12-16 10:36:21 +0100 2013-12-16 10:36:21 +0100 Rondgang winkelcentrum aan de Flora Op donderdag 28 november maakten omwonenden en werkers uit de wijk een rondgang over en rondom het winkelcentrum aan de Flora. Er was aandacht voor plekken waar iets zou moeten veranderen om ze schoner of veiliger te maken. Er kwamen veel opmerkingen en kwesties die op z’n plaats zijn bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente. te bereiken via tel. 14 0570 en www.deventer.nl/meldpunt. <p>Het meldpunt openbare ruimte van de gemeente iste bereiken via tel. 14 0570 en <a href="http://www.deventer.nl/meldpunt">www.deventer.nl/meldpunt</a>. </p> 2013-11-29 08:57:02 +0100 2013-11-29 08:57:08 +0100 2013-11-29 08:57:08 +0100 Drukbezochte seniorenochtend in Colmschate Hoe vraag je hulp aan een buurtgenoot? Deze en andere vragen kwamen aan bod in het stuk van theater ‘Aan de lijn’. Naar aanleiding van het stuk vond een mooi gesprek plaats en werden tips uitgewisseld zoals 'durf te vragen' en ‘stel je zelf open op’. <p><span><span><span>Hierna konden de bezoekers een open gymles bijwonen. Of een presentatie door René Aarnink over de geschiedenis van (schoutambt) Colmschate aan de hand van oude foto’s. Er was veel belangstelling voor de seniorenochtend die plaatsvond in het kader van WijDeventer, meedoen in de buurt en wijk. </span></span></span></p> 2013-11-25 00:00:00 +0100 2013-11-25 10:59:34 +0100 2013-11-25 10:59:34 +0100 Colmschate Actief Maandagavond 4 november kwamen ruim vijftig mensen bij elkaar in ‘De Fontein’ voor Colmschate Actief. Bewoners met een beperking, van jong tot oud, begeleiders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden genoten allereerst van een theaterstuk over onderlinge hulp. Heel herkenbaar voor iedereen. <p><span>De bezoekers kwamen daarna in ‘snuffelrondes’ meer te weten over foto’s maken, zingen in een koor en NO LIMIT (disco/samen uitgaan). Er is veel aanbod in de wijk voor leuke activiteiten. </span></p> <p><span></span></p> <p><span>De bezoekers werd ook gevraagd om zelf met nieuwe ideeën te komen die in het kader van WijDeventer uitgewerkt kunnen worden. Die nieuwe ideeën kwamen er. </span></p> <p><span></span></p> <p><span>De avond ging over MEEDOEN in je eigen wijk met leuke en alledaagse activiteiten. De koks van Potje van Otje zorgden voor lekkere hapjes.</span><span></span></p> 2013-11-14 00:00:00 +0100 2013-11-21 09:41:35 +0100 2013-11-21 09:41:35 +0100 Colmschate actief Maandagavond 4 november kwamen ruim vijftig mensen bij elkaar in ‘De Fontein’ voor Colmschate Actief. Bewoners met een beperking, van jong tot oud, begeleiders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden genoten allereerst van een theaterstuk over onderlinge hulp. Heel herkenbaar voor iedereen. <p>De bezoekers kwamen daarna in ‘snuffelrondes’ meer te weten over foto’s maken, zingen in een koor en NO LIMIT (disco/samen uitgaan). Er is veel aanbod in de wijk voor leuke activiteiten. De bezoekers werd ook gevraagd om zelf met nieuwe ideeën te komen die in het kader van WijDeventer uitgewerkt kunnen worden. Die nieuwe ideeën kwamen er. De avond ging over MEEDOEN in je eigen wijk met leuke en alledaagse activiteiten. De koks van Potje van Otje zorgden voor lekkere hapjes.</p> 2013-11-12 16:30:00 +0100 2013-11-12 16:12:40 +0100 2013-11-12 16:12:40 +0100 Deventer Got Talent en Party Vibes 2013 Het jongerenwijkteam van Colmschate en de Vijfhoek hebben samen met een aantal andere jongeren op 7 september het evenement Deventer Got Talent en Party Vibes georganiseerd. Het jongerenwijkteam en vrijwilligers kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. <h2>Ontstaan</h2> <p>Het evenement is ontstaan in 2011 tijdens een ideeënronde. Een groep jongeren wilde graag iets organiseren voor andere jongeren in de wijk. Uiteindelijk is dit er uit gekomen. Een programma voor en door jongeren. Mede door subsidie van WijDeventer en van Youth in Action en de inzet van alle vrijwilligers, is het gelukt.</p> <h2>Opbouw</h2> <p>Op vrijdag is een tiental jongeren bezig geweest om het terrein op te bouwen. Er moest een grote tent komen te staan tegen regen en diverse maatregelen getroffen worden om een volgens de vergunningen goed evenement neer te zetten.</p> <h2>Programma</h2> <p>Het programma bestond uit diverse workshops zoals: DJ, breakdance, nails en voetbal. Deze workshops werden gegeven door jongeren. De workshops waren gezellig en druk bezocht. Naast kinderen in de leeftijd 8-14 jaar waren enkele ouders ook erg geïnteresseerd.</p> <p>De avond stond in het teken van optredens. Ongeveer 250 bezoekers hebben gekeken naar de dj’s, dansers en rappers. Resultaat: een te gekke avond voor de bezoekers, de acts en alle vrijwilligers.</p> <h2>Nieuwe ideeën</h2> <p>Het jongerenwijkteam gaat samen met vrijwilligers weer nieuwe ideeën ophalen van jongeren in de buurt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jongerenwerker Melvin Dijkema, <a href="mailto:m.dijkema@rastergroep.nl">m.dijkema@rastergroep.nl</a>.</p> 2013-10-02 11:45:00 +0200 2013-10-02 11:30:33 +0200 2013-10-02 11:30:33 +0200 Wat is uw idee voor verbetering van de buurt ? Wij Deventer gaat door waar de wijkaanpak mee bezig was. En dat is bewoners de kans bieden iets te doen voor de leefomgeving en voor buurtgenoten. Heeft u een idee hoe het leven van u en uw buurtgenoten prettiger te maken ? Laat het ons weten! Dat kan met de kaart die u ontvangen heeft bij de Wij Deventer krant. <p>Heeft u de krant niet ontvangen? Bent u de kaart kwijtgeraakt ? Of wilt u nog een idee indienen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om de ideeenkaart te downloaden. Een uitgeprint exemplaar, met uw idee, kunt u ons kosteloos toesturen.</p> <p>Maakt u liever gebruik van een online digitaal formulier. <a href="http://wij.deventer.nl/wat-is-uw-idee-voor-verbetering-van-uw-buurt-of-dorp" title="Wij Deventer digitaal ideeenformulier">Klik dan hier</a></p> 2013-09-02 15:37:00 +0200 2013-09-02 15:37:42 +0200 2013-09-03 12:03:14 +0200 Wij Deventer krant voor Colmschate Zuid Wij Deventer heeft de wijkindeling aagepast. Hierna is Colmschate Zuid een aparte wijk. En dus is er ook een aparte Wij Deventer krant voor Colmschate Zuid. Vanaf 1 september zal deze deur-aan-deur verspreid worden. wie nu al een exemplaar <p>Hieronder kunt u een exemplaar van de Wij Deventer krant voor Colmschate Zuid downloaden</p> 2013-09-02 12:06:10 +0200 2013-09-02 12:06:10 +0200 2013-09-02 12:06:10 +0200