Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Rolklaver Playground

Bij ons in de Rolklaver was een groenstrook van ongeveer 180 m2 met zwaar verwilderd groen en veel prikstruiken. In onze optiek kon het groen veel beter worden ingezet. Vooral omdat het een kinderrijke buurt aan het worden is.

Met een aantal buurtbewoners hebben we de werkgroep “Rolklaver Playground” opgericht. Als werkgroep zijn we met het idee gekomen deze plek om te turnen in een speelweide met natuurlijke speelaanleidingen. Behalve een veilige en fijne plek voor de kinderen biedt het ook een andere functie. Ouders en andere buurtbewoners kunnen elkaar hier tegenkomen en een praatje maken. Dat is natuurlijk goed voor de sociale cohesie in de buurt.

Speelaanleidingen

De kinderen hebben samen met de werkgroepleden de natuurlijke speelaanleidingen gekozen. Stapstammen, een grote klimboom, twee mooie zitbanken van boomstammen en zwerfkeien. In het centrum van de Playground komt nog een wilgentunnel, wat weer een uitdaging is voor de kleine avonturiers die er komen spelen en ontdekken.

Financiën

Ons plan is gepresenteerd aan het wijkteam en het wijkteam heeft een bijdrage uit het wijkbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben we nog subsidie ontvangen van Woonbedrijf ieder1 en Stichting Jantje Beton.

Aan de slag!

Het Groenbedrijf heeft de rooiwerkzaamheden verricht en de stapstammen en de klimboom geplaatst. Zaterdag 1 februari jl. hebben we als buurtbewoners gezamenlijk met de kinderen en twee medewerkers van het Groenbedrijf het wilgenscherm geplaatst ten behoeve van de veiligheid van de spelende kinderen. In maart of april gaan we de rododendrons, heesters en vlinderplanten aanplanten en dan is het helemaal klaar. Dit sluiten we af met een feestelijke opening. Het onderhoud gaan we zelf doen en daar gaan we de kinderen nadrukkelijk bij betrekken.

Werkgroep Rolklaver Playground

Naar een YouTube filmpje

Naar een YouTube filmpje