Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Einde pilot Lijn Informele Zorg Colmschate-Zuid

Van oktober 2016 tot oktober 2017 was er een pilot Lijn Informele Zorg in Colmschate-Zuid. Er is een centraal telefoonnummer (0570 781781) beschikbaar gesteld onder de naam Lijn Informele Zorg (LIZ), in eerste instantie voor alle bewoners van Colmschate Zuid.

Vragen om te helpen met een kleine tuinklus, vragen om een boodschap te doen, vragen om een bezoekje, vragen om ….. Kortom veel vragen waar men vaak tegen aanloopt.

De projectgroep Colmschate Zuid aan Zet heeft hierbij het voortouw genomen. Samen met de vrijwilligersorganisaties in Colmschate Zuid is er hard gewerkt om de vraag en aanbod van informele zorg beter op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat mensen die hulp kunnen gebruiken en buurtbewoners of vrijwilligers die hulp kunnen bieden elkaar vinden. Op donderdag 18 januari 2018 was er bij sv. Helios een slotbijeenkomst waarbij de projectgroep haar bevindingen heeft gedeeld. LIZ wordt op stedelijk niveau doorgezet met hetzelfde telefoonnummer. De opbrengst van de pilot wordt hierin meegenomen. Met dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.