Actieweek M. Bossestraat en P. Clausingstraat

In de week van maandag 20 t/m zaterdag 25 mei organiseren bewoners rond het groen van de M. Bossestraat en de P. Clausingstraat een actieweek! Medewerking is er van Veilig Verkeer Nederland (VVN), kinderwerk Raster, Cambio, sociaal team en team Handhaving van de gemeente.

De actieweek is een vervolg op een zwerfvuilactie in juni 2018. Door bewoners zijn er toen meerdere punten aangedragen, met name op het gebied van verkeer, parkeren en afval. Een aantal bewoners wil deze thema’s onder de aandacht brengen met deze actieweek.

Het programma:

Maandagavond 20 mei, 19.00 uur
Aftrap met een ‘remwegdemonstratie’ met medewerking van VVN. Er is ook gelegenheid om iets te komen drinken en ideeën voor oplossingen aan te dragen.

Woensdagmiddag 22 mei vanaf 14.00 uur
Kinderen presenteren hun plan voor aanpak van de speeltoestellen. Ook hebben zij zelf leefregels gemaakt.

Zaterdagochtend 25 mei
Lasergunactie door kinderen met medewerking van VVN, team Handhaving en de wijkagent.

Ook wordt deze week extra aandacht besteed aan het neerzetten en ophalen van afval.