Veel werk verzet in Landje van Niets in de Vijfhoek

Na een lange tijd van voorbereiding is in de 1e weken van maart veel werk verzet aan de nieuwe inrichting van het Landje van Niets. Hopelijk grazen binnenkort de Maasduiner schapen in het gebied!

In 2018 hebben bewoners, gemeente en andere organisaties hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen. Er zijn subsidies aangevraagd bij Provincie Overijssel, WijDeventer, Landschap Overijssel en Stichting Groen en Mens. Er is getekend en gerekend aan het ontwerp en de gronden zijn gecontroleerd op explosieven. En er is een granaat opgegraven en zorgvuldig verwijderd!

In maart 2019 kon aannemer Wolthuis aan de slag. De sloot is verbreed, de amfibieƫnpoel is gegraven en er zijn walletjes aangelegd voor de beplanting. Tijdens de Boomfeestdag hebben schoolkinderen van de Vijf-er en de Wizard honderden bomen en struiken aangeplant. Dit onder toeziend oog van onder meer Commissaris der Koning Andries Heidema, gedeputeerde Hester May en wethouder Frits Rorink. In het kader van NL Doet hebben vrijwilligers bomen en struiken aangeplant. Dit gebeurde in de stromende regen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Als het weer meewerkt, kan binnenkort de afrastering geplaatst worden en kunnen de Maasduinen schapen in het gebied. Het oogt nu hier en daar nog als een moddervlakte, maar uiteindelijk moet het een gebied worden met meer bloemen, beschutting, bessen en noten, waar vogels en insecten volop voedsel kunnen vinden. Via kleine overstapjes mogen mensen (maar honden niet) het gebied in, om van dichtbij van al dit moois te genieten. Zo profiteren mens en natuur van deze nieuwe natuurparel! Kijk voor meer informatie op landjevanniets@concepts.nl.