Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Buurtbewoners opgeleid tot Burgerhulpverlener in de Vijfhoek

Sinds afgelopen juli hangt er een AED in de Vijfhoek aan de achterzijde van Basisschool de Vijf-er. Een AED is 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk op een centrale en herkenbare plek.

Dit buurtinitiatief is mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van buurtbewoners uit de wijken Spijkvoorderenk & Spijkvoorderhout. Ook was er een bijdrage uit het wijkbudget van het wijkteam en een subsidie van de Rabobank Coöperatiefonds. Bijdragen waar de buurt enorm blij en heel erg dankbaar voor is. Mooi om te zien dat door deze samenwerking in de toekomst misschien een mensenleven gered kan worden!

6 minuten zone

De functie van de AED heeft alleen een goede kans van slagen als er een 6 minuten zone gecreëerd kan worden in de woonwijk. De eerste 6 minuten zijn bij een hartstilstand van levensbelang! Om het systeem van een 6 minuten zone te laten slagen, is het van belang dat er voldoende buurtbewoners beschikken over een geldig AED & reanimatie diploma.

Hartslag nu 

Het doel was om circa 40 buurtbewoners te vinden die beschikken over een geldig reanimatiediploma en die zich ook willen aanmelden bij ‘hartslag nu’ als burgerhulpverlener. Zo is er altijd iemand in de buurt die kan starten met reanimatie. Zodra er een 112 melding is, worden op basis van deze melding een aantal buurtbewoners via ‘hartslag nu’ opgeroepen om óf de AED te gaan halen óf naar het slachtoffer te gaan.

Training

Een aantal buurtbewoners kon al reanimeren en daarnaast zijn er in september en oktober tijdens 3 trainingsrondes nog 23 buurtbewoners opgeleid door een oud ambulanceverpleegkundige. Het was een leerzame training, voor zowel beginners als voor buurtbewoners die een herhalingsles volgden. Fantastisch dat iedereen in de wijk zo betrokken is!