Bewoners Blauwenoord aan de slag voor extra parkeerplekken

Al jaren liepen enkele bewoners aan de Boskrekel en Honingbij er tegenaan dat ze te weinig ruimte hadden om hun auto’s te parkeren. Na een gesprek met de gemeente bleek dat er best wel mogelijkheden waren, maar dat ze zelf de handschoen moesten oppakken.

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en komen er 7 parkeerplekken bij. Naast de inzet van bewoners, draagt de gemeente, Woonbedrijf Ieder1 en WijDeventer bij aan de realisatie.