Drukbezochte seniorenochtend in Colmschate

Hoe vraag je hulp aan een buurtgenoot? Deze en andere vragen kwamen aan bod in het stuk van theater ‘Aan de lijn’. Naar aanleiding van het stuk vond een mooi gesprek plaats en werden tips uitgewisseld zoals 'durf te vragen' en ‘stel je zelf open op’.

Hierna konden de bezoekers een open gymles bijwonen. Of een presentatie door René Aarnink over de geschiedenis van (schoutambt) Colmschate aan de hand van oude foto’s. Er was veel belangstelling voor de seniorenochtend die plaatsvond in het kader van WijDeventer, meedoen in de buurt en wijk.