Werkgroepen Borgele en Platvoet

Een werkgroep is een groep bestaande uit minimaal 4 bewoners, die aan de slag gaat met een onderwerp dat de leefbaarheid en de onderlinge hulp in de buurt bevordert. Er zijn al buurtgenoten actief in uw wijk met projecten die op deze ontwikkeling inspelen. Voorbeelden hiervan vindt u in dit werkgroepenoverzicht.

Kinder- en tieneractiviteiten in de Schalm

Afgelopen mei en juni van dit jaar vonden er 5 weken lang kinder- en tieneractiviteiten plaats in de Schalm.

Wandelgroep Platvoet en Borgele

Steeds meer wandelliefhebbers uit de wijk sluiten aan bij de wandelgroep.

Vlinder-insectentuin aan de Achterbergaarde

Initiatief van bewoners van de Achterbergaarde.

Buurtmuseum Borgele

“Van dichtbij" is alweer de zesde expositie in Buurtmuseum Borgele.