Straatspeeldag Het Laar, Borgele

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Dat geldt nog steeds! Zo bleek wel op het straatfeest aan Het Laar op woensdag 12 juni jl.

Tot in de late uurtjes hebben veel bewoners elkaar voor het eerst ontmoet en leren kennen. En de kinderen vermaakten zich prima met de grote stormbaan. Een groot succes dus!

Heeft u ook een leuk idee of een initiatief om de leefbaarheid, sociale contacten of onderlinge hulp in de wijk Borgele/Platvoet te verbeteren? Neem dan contact op met uw wijkmanager: Robert Saris, e-mail: ra.saris@deventer.nl.