Bathmen, een dementievriendelijk dorp

In Bathmen werkt een groep betrokken bewoners en partijen vanuit de dorpsagenda Bathmen aan een Dementievriendelijk dorp. Allerlei activiteiten worden gerealiseerd onder andere: voorlichting op scholen, training voor ondernemers en voorlichting aan bewoners.

Ze hebben voor zichzelf een aantal prikkelende doelstellingen geformuleerd!

In 2035 zijn wij:

Goed geïnformeerd over …

Weten wij om te gaan met …

Voelen alle inwoners zich veilig met …

Verkeerssituatie- en overige aanpassingen zijn gerealiseerd voor mensen met …

… Dementie

Een prachtig streven waar door alle betrokkenen hard aan wordt gewerkt!